🧵Technische briefing🧵

Over advies Gezondheidsraad, vaccinaties en de Stand van Zaken.

Stukken: tweedekamer.nl/debat_en_verga…

(Terug) kijken: debatdirect.tweedekamer.nl/2021-09-15/zor…
Eerst presentatie @Gezondheidsraad
Over de taak, leden, adviezen.

Boostervaccinaties.
Doel vaccinatie, belangrijkste doel: verminderen van ernstige ziekte en sterfte.
Milde ziekte / transmissie terugbrengen; geen primaire doelen van vaccinatie.

Wanneer wel extra prik? Bij mensen met afweerstoornis. En afnemende immuniteit.

Timing belangrijk en type booster.
Bescherming vaccins tegen ziekenhuisopname is op dit moment nog hoog.

Extra bescherming boosters... more research needed.
Advies:
- Additionele doses voor mensen met problemen immuunsysteem.

- Booster: even wachten.
Van Raaij over vaccinatie.

Al veel prikken gezet. En voorbereiding op nog meer prikken.

Aantal nieuwe eerste prikken is nu laag. [maar ook al veel mensen geprikt].
Vaccinatiegraad.

Laag in de biblebelt en grote steden (bepaalde wijken).
Voldoende doses nu beschikbaar. Maar nog niet iedereen is een prik gaan halen.
Niet makkelijk om de vaccinatiegraad te verhogen. geen "easy fixes"

En aanpak
- Wie zijn de groepen?
- Aanpak.
- Wat zijn de barrières?
- Welke acties lopen om de barrières weg te nemen?
50+ heeft een hoge vaccinatiegraad. Maar belangrijk om die nóg hoger te krijgen, ivm druk op de zorg.

Zaterdagen zijn populair bij de "vrije inloop".
Nieuwe (communicatie) aanpak nu nodig om de vaccinatiegraad te verhogen.
De sporen.
(GL) @Lisawesterveld wil graag weten of het coronatoegangsbewijs (CTB) er voor zorgt dat mensen zich juist níet laten vaccineren.

Van Raaij: Dat sluit ik niet uit. Maar er zullen ook mensen die zich nu juist wel laten vaccineren.
(PvdD) @EvavanEsch wil weten of vaccinatiegraad 90%+ mogelijk is. Ook focus op mensen die principieel niet willen? Timeline?

Van Raaij: alleen focus op mensen die we kunnen overtuigen.
Dit kost heel veel tijd. Gaat lang duren. Er is geen einddatum.
(D66) @jpaternotte wil weten of we alle middelen volledig inzetten om mensen te vaccineren.

Van Raaij: We leren constant wat het meest effectief is.
(PvdA) @attjekuiken vraagt aan de @Gezondheidsraad of ze verder nog adviseren over het ethisch kader (dwang/drang & praktische toepassing v/h kader)

Kullberg: We hebben een algemeen kader aangegeven. Vóór de politiek. Zodat de politiek daarmee zelf aan de slag kan.
Verder met de piramide van Van Dissel.

Wat valt gelijk op:
- Het percentage mensen dat op de IC terecht komt is van 0,3% naar 0,25% gezakt.
- incubatie tijd van 6 dagen naar 3-6 dagen
- R0 van ~2,5 naar ~3
-Doden: van 10% onbevestigd. naar 'veel niet' bevestigd.
- Meldingen en opnames iets gedaald (~10%). "stabiliteit": elke versoepeling & Seizoenseffect: aantallen nemen toe.

- Regio's
- Leeftijden: 0-9 'lichte toename'. 20-29 'lichte afname'.
- Testen GGD'en: meer testen gedaan. Lager percentage positief.
- 0-12 + 13-17 --> veel meer testen in de afgelopen weken. Ook meer klachten,
- ook meer meldingen in die groep. (door opening scholen). (zien we niet terug in 18-24)
- Regio waar school eerste is begonnen: grootste toename. Leraren: stabiel
- Ziekenhuizen: Lichte daling.
- Verpleeghuizen etc. Verhoging. maar nu weer stabilisatie / daling
- BCO:
In 38% kunnen we een gerelateerd geval vinden. (62% dus niet)
Belangrijke reden besmetting: Thuis (logisch) en nu 'school'.
- Vaccinaties. Afvlakking. Weinig toename laatste weken. Groepen onder de 60: 'minder enthousiast opgekomen'.

Moeilijke grafieken maar bottom line:
- Vaccinatie werkt goed tegen ziekenhuisopnames.
Transmissieparen! Juli (grote uitbraak) vs. Augustus.

- Veel transmissie onder de ongevaccineerden:
Bron: ongevaccineerd --> ontvanger: ongevaccineerd
Korte samenvatting:
"stabiel", en vaccineren werkt goed tegen ziekenhuisopname.
- R is rond de 1

- Opnames per leeftijdsgroep: 50-70 grootste groep.

- Kans opname ahv het aantal meldingen.
Ouderen hebben een grotere kans om opgenomen te worden. Bij 80+ kans is 25% op ziekenhuisopname (niet op IC, want 80+ gaat niet naar de IC).
Prognose.
- Van Dissel verwacht nog een daling v/h aantal opnames de komende paar weken.

- Parameters voor modelering.

- kliniek & IC: daling en daarna weer een toename. *Onzekerheid* is hoog. Veel verschillende factoren. Maar aantallen kúnnen erg oplopen.
Aannames in de modellering kunnen een groot effect hebben op de uitkomsten van het model.
--> Veel onzekerheden. Als die minder goed uitpakken. Kan dat een groot effect hebben.

De zorg kan eigenlijk de belasting niet aan. --> keuzes.
Korte samenvatting: onzekerheden en risico's.
Toekomst scenario's

WRR rapport: wrr.nl/wrr-en-corona/…
OMT:
Doelen. (onveranderd)
Basismaatregelen zijn super belangrijk, net als vaccinatie.

Loslaten 1,5m: kan, maar dan CTB nodig.
Conclusie:

"Corona is nog niet voorbij".
(CDA) @JobaCDA interactie tussen griep- en coronavaccin?

JvD: verwachten we niet. Maar over griep; we verwachten een (grote) griep uitbraak. Dus haal ook die griepprik.
(SP) @MaartenHijink waarom CTB & nachthoreca dicht?

JvD: Als de groep ongevaccineerd te groot is, kan dan een snelle verspreiding geven (zie juli). Hangt af van de mix in de horeca; dat bepaalt de kans op een uitbraak.

We doen nu voorzichting. Stap voor stap.
(Volt) @ngundogan77 Hoge druk op de zorg. Nemen we (te grote) risico's?

JvD: We nemen risico's. Maar de maatschappij geeft aan dat 'het niet kan doorgaan'. IC heeft een max.
"IC is een kritisch iets". Maar ook huisartsen. Om niet over te belasten: vaccineren!
(FvD) @PvanHouwelingen over immuniteit na besmetting; beter dan vaccinatie?

JvD: we vaccineren, want we willen mensen niet eerst blootstellen aan de risico's van infectie. --> want dan lopen IC ook vol. Vaccineren geeft ook een hele goede bescherming.
(vvd) @aukjedevries wat is het verschil qua besmettelijkheid tussen gevaccineerde en ongevaccineerden.

JvD: Gevaccineerde personen zijn factor 2-3x minder besmettelijk. (Engelse studie)
(CU) @mirjambikker invloed personele bezetting op het OMT advies.

JvD: hoe je daar mee omgaat, is aan de politiek.
Maar prognose hangt af, wat er op de IC mogelijk is.

"IC's staan geweldig onder druk". Elke versoepeling kan dit heftiger maken.
(Ja21) @NickiVerweij risico's vaccinatiegraad die niet overal hetzelfde is. Maar kunnen mensen niet al immuun zijn door infectie?

JvD: We hebben een schatting gemaakt hoeveel mensen nog risico lopen (niet immuun): 1,8 miljoen. Grote groep. Scholen kunnen dit aanjagen.
(PVV) @FleurAgemaPVV Hoeveel ongevaccineerden op de IC? Is dat 90%?

JvD: Komt aardig in de richting. Maar... vaccin werkt niet 100%. Dus nu het aantal mensen dat gevaccineerd is toeneemt, verwacht je meer mensen op de IC die gevaccineerd zijn.

Daarnaast nog andere effecten.
[einde]

Morgen debat.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yorick Bleijenberg

Yorick Bleijenberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @YorickB

15 Sep
🧵OMT advies en andere stukken🧵

Waarin het OMT kiest voor het meest risicovolle scenario.

Druk met werk dus hier de stukken: tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
Nieuwe 'routekaart' en @SignaalWaarde's.

Hier heeft het OMT *geen* advies over gegeven.

Pas als er elke dag 25 mensen per dag worden opgenomen op de IC (en er 400 mensen op de IC liggen), is de situatie volgens het kabinet 'ernstig'.

159 mensen op de IC is kennelijk prima.
Wat ik hier lees:
Áls we in waakzaam zitten, is het coronatoegansbewijs niet nodig.
Read 9 tweets
14 Sep
Aanpak najaar

#persconferentie
Dit is de nieuwe routekaart.

Ik kan weer kleurtjes aanpassen. 🤓
Langere termijn prognose IC
Read 7 tweets
29 Aug
Dag 550, de waar-is-het-Red-Team-gebleven? editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🟢642 (-3)

🟢Kliniek: 418 (-3)
🟡IC: 224 (0)

Nieuwe opnames: 74 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 59
IC: 15

#COVID19
Opnames per week - NICE
Opnames
Read 4 tweets
29 Aug
🧵Draadje Red Team🧵

In 2020 was het Red Team (@C19RedTeam) een invloedrijke stem binnen het coronadebat.
Maar deze stem is niet meer te horen. Want het Red Team heeft zichzelf de facto opgeheven, en dat is zonde.
In september komt het kabinet met een nieuwe ‘corona aanpak’. Dus een nieuwe routekaart met nieuwe signaalwaarden, of iets vergelijkbaars.

Het is in ieder geval een plan/strategie hoe we omgaan met het virus in de komende maanden.

Deze 'aanpak' is nu nog in 'ontwikkeling'. In de aanpak voor het najaar, die op dit moment nog vol in o
Op dit moment weten we ervan: ze gaan er van uit dat iedereen in aanraking komt met het virus, en dat we door corona tenminste 2.200 mensen op de IC kunnen verwachten.
De vraag is alleen: komen die allemaal tegelijk, of smeren we het uit over een lange tijd?
Read 17 tweets
28 Aug
Dag 549, de ook-aan-een-plateau-komt-een-eind editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🟢645 (-14)

🟢Kliniek: 421 (-16)
🔴IC: 224 (2)

Nieuwe opnames: 100 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 78
IC: 22

#COVID19
Opnames per week - NICE
Opnames
Read 4 tweets
27 Aug
Dag 548, de Xenofobie-is-geen-probleem-als-het-maar-op-het-Malieveld-is editie

Patiënten nu in het ziekenhuis:
(het verschil met gisteren)

🔴659 (1)

🟢Kliniek: 437 (-3)
🔴IC: 222 (4)

Nieuwe opnames: 77 [🔴Zeer Ernstig]
Kliniek: 60
IC: 17

#COVID19 ImageImageImageImage
Opnames per week - NICE ImageImageImageImage
Opnames ImageImageImageImage
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(