۱. نتیجه و جمع بندی مناقشات دو هفته گذشته:

ایران اطلاعاتی در دست‌داشت مبنی بر اینکه باکو و آنکارا قصد حمله به #سیونیک و قطع ارتباط زمینی ما با قفقاز را دارند.
بر اساس این اطلاعات تمام قوای کشور بسیج شد و نیروهای نظامی با دستور سلسله مراتب فرماندهی وارد عمل شده در مرز مستقر شدند.
۲.اطلاعات ایران کاملا درست‌بود و رفتار عصبی علیف در واکنش به‌مانور ایران نتیجه نابودی آن توطئه بود.کاری که به‌ضررش تمام‌شد و این نقشه در نهایت خنثی‌شد. علیف بهترین رابطه تمام دورانش را با ایران از سطح وزارت‌خارجه به سطح وزارت‌دفاع منتقل‌کرد که اشتباهی مهلک در چند دقیقه مصاحبه‌بود
۳. بهترین جنگ آن است که اصولا مبارزه ای صورت نگیرد و پیروزی بدون شلیک بدست بیاید. حضور ارتش ما در مرز بازدارنده و موفق بود. زیرا هم عملیات پاییزی را متوقف کرد و هم روسیه را مجاب نمود. پس ایران بدون هیچ جنگی به هدفش رسید. همه طرفها نیز فهمیدند که #سیونیک خط قرمز ایران است.
۴.شاید اسرار پشت‌پرده این مناقشه کوتاه، ماههاوسالها بعد منتشر شود.اما رفتار ایران بی شک مقتدارانه،بازدارنده و اصولی بود.البته مساله حضور اسراییل و تکفیریها بجای خود باقی است.
امیرعبداللهیان نیز به همتای خود گوشزد کرد که سیاست ما با شما من بعد بر اساس رفتار باکو تنطیم خواهد شد.
۵. احتمالا باکو از این پس از تمام برنامه‌های استراتژیک ایران حذف شود. احتمالا باکو نیز متقابلا تلاش کند ضربه های اطلاعاتی به ایران وارد کند. به هر حال از این پس نوعی جدیدی از رابطه آغاز خواهد شد.زیرا ایران‌فروشی باکو به اسرائیل از تریبون های رسمی اعلام شد و دیگر قابل کتمان نیست.
۶.یکی از نتایج مناقشه تغییر ریتوریک در ایران‌ بود.از هم‌اکنون غیر از مقامات و رسانه‌های رسمی کمتر کسی از عنوان آذربایجان برای #جمهوری_باکو استفاده می‌کند.
درحالیکه آنها هزاران دلار برای استفاده از عناوین جعلی برای شمالغرب ما هزینه‌کردند ما نام جمهوری‌باکو بدون یک دلار تثبیت‌کردیم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Salar Seyf

Salar Seyf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @salar_seyf

20 Aug
۱. برخی از جریانها و رسانه های ایران،بدون اینکه اصل ماجرا را بدانند، شیفته دوغو پرینجک مضحکترین فیگور اوراسیاگرایی در ترکیه هستند.
زندگی سیاسی پرینجک پر از تناقض، دروغ و پروژه های ساختی با سازمان اطلاعات ارتش است. در این فیلم هم از طالبان و صدام حسین به عنوان قهرمان دفاع میکند.
۲.برخی از مواضع عجیب پرینجک:
*در اواسط دهه ۱۹۷۰ معتقد بود که ترکیه در قبرس اشغالگر است.
*در اواسط دهه ۱۹۸۰ نام،عکس و آدرس ده مامور بلندپایه میت را در مجله اش منتشر کرد،برخی از آنها ترور شدند.
*در اواخر دهه ۱۹۸۰ با اوجالان رفیق شد و‌ به دره بقاع رفت تا بااو دیداری صمیمانه صورت دهد
۳
*در اوایل دهه ۱۹۹۰ اولین بار ترجمه آیالات شیطانی را منتشر کرد.
*در اواسط دهه ۱۹۹۰معتقدبود پ ک ک آلت دست امپریالیسم است.
*در اواسط دهه ۱۹۹۰یکی از بزرگترین دشمنان اربکان و اسلام سیایسی بود.با شعار:ملاها به ایران برگردند
*در ۲۰۰۰معتقدبود صدام حسین یک قهرمان ضدامپریالیسم امریکا است
Read 6 tweets
13 Aug
۱.چند روزی است چراهای بزرگی در مورد وضع امروز افغانستان طرح میشود.
در اواسط دهه هشتاد بنیاد رند،تحقیق کسترده ای در مورد دولت-ملت سازی در افغانستان پس از اشغال امریکا تهیه کرد. توصیه این گزارشها دولت-ملت سازی جدید بود.
اما نشد که نشد. نه ملتی ساخته شد و دولت سازی ممکن شد.
۲.اما چرا افغانستان اینگونه است؟
درست به همان دلیل که عراق و سوریه چنین اند. دلیل را باید در «علت وجودی کشور افغانستان»جستجو کرد.افغانستان در لحظه تاسیس بعنوان واحد سیاسی ملی، فاقد علت وجودی معتبر بود.
این سرزمین قربانی پروژه بریتانیا برای ایجاد حوزه ای حایل بین روسیه و هند شد.
۳.بریتانیا سرزمینها و قومیتهای مختلف را که انسجام و تجربه مشترکی نداشتند یا زیر فرمان امرای متفاوتی بودند بهم دوخت و کشوری مصنوعی ساخت.دراین بین هرات را نیز از ایران کند و بآن وصل کرد.فلسفه وجودی این واحد،ایفای نقش حایل در بازی بزرگ شطرنج بود نه برآیند امرملی یا اراده به استقلال.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(