Discover and read the best of Twitter Threads about #جمهوری_باکو

Most recents (4)

در باب توهین مجری تلویزیون باکو به #افشین_آذری 👇

۶/۱: در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران، وقتی مردمانش میزبانِ میهمانی از آذربایجان می‌شوند، با عشق و علاقه‌ای غیرقابل وصف، دور او را می‌گیرند و جویای معنای فلان ترانۀ #آذری و یادگیری بهمان جمله و واژه در زبان تُرکی آذری می‌شوند.
۶/۲: دقایقی نمی‌گذرد که یکایک اهالی روستا زبان‌شناس می‌شوند و میانِ فلان واژه در زبان محلی خود با فلان واژه در زبان ترکی آذربایجانی ریشه‌های مشترک می‌یابند! تا به این شکل نیز -اگرچه نادرست و غیرعلمی است- ریشه‌های مشترک یکدیگر را یادآوری کنند.
۶/۳: دست آخر نیز صمیمی‌تر می‌شوند و کار به جاهای باریک کشیده می‌شود و خواستار آموزش #رقص_آذری هم می‌شوند! باری تمامی این اتفاقات رُخ می‌دهد، چون در ایران، هموطنی است که همدلی می‌آفریند و تمامی تفاوت‌های زبانی زیر سایۀ مادری بزرگ و مهربان رنگ می‌بازد.
Read 6 tweets
۱. نتیجه و جمع بندی مناقشات دو هفته گذشته:

ایران اطلاعاتی در دست‌داشت مبنی بر اینکه باکو و آنکارا قصد حمله به #سیونیک و قطع ارتباط زمینی ما با قفقاز را دارند.
بر اساس این اطلاعات تمام قوای کشور بسیج شد و نیروهای نظامی با دستور سلسله مراتب فرماندهی وارد عمل شده در مرز مستقر شدند.
۲.اطلاعات ایران کاملا درست‌بود و رفتار عصبی علیف در واکنش به‌مانور ایران نتیجه نابودی آن توطئه بود.کاری که به‌ضررش تمام‌شد و این نقشه در نهایت خنثی‌شد. علیف بهترین رابطه تمام دورانش را با ایران از سطح وزارت‌خارجه به سطح وزارت‌دفاع منتقل‌کرد که اشتباهی مهلک در چند دقیقه مصاحبه‌بود
۳. بهترین جنگ آن است که اصولا مبارزه ای صورت نگیرد و پیروزی بدون شلیک بدست بیاید. حضور ارتش ما در مرز بازدارنده و موفق بود. زیرا هم عملیات پاییزی را متوقف کرد و هم روسیه را مجاب نمود. پس ایران بدون هیچ جنگی به هدفش رسید. همه طرفها نیز فهمیدند که #سیونیک خط قرمز ایران است.
Read 6 tweets
1🧵
در این رشته توییت براساس تجربه‌ام به طور خلاصه به #پانترک‌ ها می‌پردازم. البته باقی گروه‌های تجزیه‌طلب وطن‌فروش هم معمولا از همین روش‌ها استفاده می‌کنند. به ترتیب اهداف، دسته‌ها، روش‌ها و ابزارهایشان و راه‌ها و اهمیت مقابله با آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

#ایران Image
2🧵
الف) اهداف:
۱) جذب افراد جدید برای پانترکی گری،
۲) شست‌و‌شوی مغزی جوانان بخصوص آذری‌ها با سو استفاده از اطلاعات کم و هیجان‌های جوانی
۳) شست‌و‌شوی مغزی سایر ایرانی‌ها برای اینکه غیرت و تعصبشان را روی بخش‌هایی از کشور و تحرک‌های دشمن‌ها از دست بدهند

#پانترک
3🧵
۴) متنفر کردن سایر ایرانیان از هم وطنان آذری
۵) متنفر کردن آذزی‌ها از سایر هم وطنان خود
۶)گرفتن انرژی و زمان وطن‌دوستان که صرف کارهای مهم‌تری می‌تواند بشود
۷) ایجاد ناامیدی و عدم امید به آینده
۸) ایجاد این تفکر که زیاد هستند
۹) سیگنال دادن برای جذب سرمایه از طرف دشمنان
Read 46 tweets
@vahid__bahman ریشه همه گستاخی ها و تهدید مداوم #تمامیت_سرزمینی ایران توسط باکوی نمک نشناس و بی چشم و رو بر می گردد به سهل انگاری شناسایی بسیار عجولانه استقلال #جمهوری_باکو توسط دولت #هاشمی_رفسنجانی درسال 1991، آن هم بدون کمترین اعتراضی به دزدیدن نام #آذربایجان تاریخی #ایران_زمین، توسط #باکو /1
@vahid__bahman جلوه تنگ دستی و نیازمندی #باکو به کمک های ایران درخاطرات #هاشمی_رفسنجانی:
چهارشنبه 5 آبان1372:
رییس بیمارستان [ باکو ]صحبت تشکرآمیز ازحمایت‌های ایران کرد و من صحبت تشویق‌آمیزبرای رزمندگان کردم. آقای علی‌اف هم تشکرازما داشت. بعضی‌ها افسرده بودند. 30 هزارروبل به هریک دادیم.(!!) /2
@vahid__bahman پیشنهاد مشخص [مقام های #باکو]با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آنها شرکت کنیم. صریحا می‌گویند ما همه #آذربایجان رادراختیار شما می‌گذاریم و آماده‌ایم جمهوری اسلامی درآذربایجان تشکیل شود(!!)وبدون کمک ایران نمی‌توانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد.(!!) /3
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!