TIJD VOOR EEN DRAADJE!

1. Dit kabinet, met #Rutte en #HugodeJonge voorop, is echt helemaal doorgeslagen in hun waanzinnige idee dat je de ziekenhuizen kunt ontlasten met het uitbreiden van de #coronapas. Dit is ware #QRterreur!!! Lezen 👇🏼
2. De oplossing zit niet in het uitbreiden van de #coronapas of het herintroduceren van de #Mondkapjesplicht. Het gaat om a. goede ventilatie: een punt waar de Kamer doorgaans aandacht voor vraagt en wat het kabinet nalaat.
3. Een tweede oplossing is b. het opschalen van de IC-capaciteit. Iets waar achtereenvolgende kabinetten #Rutte op hebben bezuinigd. En dan maar doen alsof ze het beste voor hebben met de zorg. Ik herhaal het maar weer eens: #TrapErNietIn!
4. Nu Nederland op een vaccinatiegraad zit van bijna 85%, staan we op het punt om een keuze te maken. De keuze die dit kabinet maakt is dat bij elke piek er beperkende maatregelen worden opgelegd. Niet de keuze van @DenkNL.
5. Daarnaast gaf #DeJonge zelf toe tijdens het debat over de #BegrotingVWS dat 1 op de 4 mensen die nu op de IC ligt, gevaccineerd zijn. Vaak zijn dat mensen die wat ouder zijn en onderliggende aandoeningen hebben.
6. In oktober steeg het aantal mensen dat gevaccineerd is en positief test op corona naar 44%. Bron 👇🏼ook al worden deze mensen minder ziek, ze kunnen wel anderen besmetten, terwijl ze in het bezit zijn van een #coronapas en een geldige QR-code
7. Dus het hebben van een #coronapas zegt niet altijd alles, terwijl daar op gestuurd wordt met de nieuwe maatregelen. Er moet gestuurd worden op de juiste elementen die het verschil kunnen maken: ventilatie en opschalen IC-capaciteit. En dat gebeurt onvoldoende!
8. Dus hou de #sportscholen die het afgelopen jaar miljoenen hebben geïnvesteerd in goede ventilatie gewoon open voor mensen die gezond en fit willen blijven en niet gevaccineerd zijn.
9. Laatste punt: ik sprak net een conducteur in de trein. Hij maakt zich zorgen over toenemende agressie tav de #mondkapjesplicht. Agressie, bedreigingen en intimidatie is niet de oplossing. Ook al komt de onderbouwde kritiek van @DenkNL niet altijd aan bij dit kabinet,,,
10. ,,, ik houd moed, ik geef niet op en zal dan ook aanstaande woensdag tijdens het #coronadebat keihard de #coronamaatregelen van #Rutte en #HugodeJonge met liefde affakkelen.

Retweet = ❤️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tunahan Kuzu

Tunahan Kuzu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(