Denz Profile picture
10 Nov, 7 tweets, 5 min read
1/6
Lieve Twitteraars, in deze barre en onvoorspelbare tijden ben ik als student mijn weg aan het vinden op het pad naar de toekomst. Educatie speelt daar een belangrijke rol in.

@LaceyBartels6
#coronavirus #QRcode #QRankzinnigheid #HugodeQRankzinnige #HugodeJongeStapOp
2/6
Het heeft er echter alle schijn van, dat dit voor mij, en voor veel andere studenten, leerlingen én docenten dadelijk geen optie meer zal zijn.

Ons principiële gebrek aan een QR Code zou betekenen dat we ons grondrecht op onderwijs niet meer mogen benutten.

#grondrecht
3/6
We hebben gewacht op lawaai vanuit onderwijsinstellingen, te lang zelfs. Het kwam niet.

Het is tijd. Nood is aan de man en we pakken het zélf aan.

Met een stel andere studenten ben ik het volgende initiatief gestart:

#student
#coronapas
#StopDeQR
4/6
"De Bovenwijsbond" zal zich keihard inzetten om het grondrecht om te leren, voor iedereen te verdedigen en bij falen direct een alternatief te bieden.

We hopen op jullie steun! We moeten dit met zijn allen doen! Voor elkaar, en voor de toekomst!

#Onderwijs
5/6
Hieronder leest je ons eerste persbericht:
6/6

Hier vindt u onze contactgegevens. Bent je geïnteresseerd, wil je op de hoogte blijven of bent je zelfs gemotiveerd en inzetbaar? Aarzel dan vooral niet en zoek contact met één an ons via een van de volgende wegen:

#doemee
#samenvoornederland
#samensterk
Tegenwoordig ook te volgen via Twitter: @bovenwijsbond

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Denz

Denz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @denzel_olde

5 Oct
1/22
Beste @Kinderombudsman en ook @discriminatie,

Graag even jullie aandacht.

Als student en toekomstig VO docent val ik van verbazing in woede, in verbazing over hoe er de afgelopen 18 maanden is omgegaan met kinderen en jongeren in het onderwijs.

#Onderwijs
2/22
Nutteloze, gedragsveranderende regels, vervreemding van elkaar, beperkt en slecht geregeld online onderwijs.

En dat voor een virus dat een verwaarloosbaar, al dan niet niet-bestaand risico voor deze leeftijdsgroep vormt.

@WybrenvanHaga
@thierrybaudet
@lientje1967
3/22
"Voor het leven getekend" is hier een passende omschrijving.
Het moge duidelijk zijn dat deze leerlingen, zonder dat het ze is uitgelegd en met volledig gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in dit "Nieuwe Normaal" van het onderwijssysteem zijn geduwd.
#coronamaatregelen
Read 22 tweets
20 Sep
1/8
Hoe kan het nou dat er mensen zijn die nog oprecht:

- denken dat het #vaccin werkt?

- denken dat #massavaccinatie überhaupt ooit de oplossing is bij een muterend SARSvirus?

- geloven dat de overheid het beste met ze voor heeft?

- geloven dat ze hun vrijheid terugkrijgen?
2/8
- denken dat deze "crisis" met een vleermuis uit de lucht is komen vallen?

- geloven dat het #vaccinatiepaspoort en de #coronapas bedoeld zijn voor de veiligheid?

- denken dat ongevaccineerden "gevaarlijker" zijn dan gevaccineerden?

- denken dat er geen lockdown meer komt?
3/8
- geloven dat de 3e, 4e of 666e #prik wél zal helpen, ook al bevatten ze allemaal hetzelfde goedje dat even contraproductief is tegen iedere nieuwe variant als tegen de variant waarvoor ze gemaakt zijn?

- denken dat ze goed bezig zijn door segregatie te propageren?
Read 8 tweets
14 Jul
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 Ik help Rudolf even. We kennen de conventionele vaccines, met recombinant Spike-eiwit als injecties die samen met dit eiwit en een verzwakte vorm van een virus (bijvoorbeeld griep) bij je worden ingespoten. Je immuunsysteem reageert hier vervolgens op.
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 ... En gaat aan het werk om dit stukje virus te verslaan, en dit in de toekomst ook te kunnen doen. Volledig normaal, mensen die deze Covid-injectie weigeren zijn dan ook geen "anti-vaxxers" (een verschrikkelijk woord om makkelijk discussies mee dood te zwijgen)
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 Deze vaccines, de mRNA vaccines zijn niet helemaal te definïeren als gen-therapie, maar staan daar zeker dichterbij dan bij het begrip "vaccine". Er gebeurd bij deze Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca etc. namelijk het volgende
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(