Rødgrønt byråd har sovet i timen når det gjelder Ring 1 sin fremtidige rolle. 0 alternative forslag, 0 kritikk av dagens bilorienterte løsning, 0 vidløftige tanker om muligheter. Ring 1 har en enorm påvirkning på byutviklingen. Egentlig ganske sjokkerende. Ikke for sent heldigvis
Statens vegvesen jobber nå med kvalitetssikring av prosjektet. Dette blir garantert dyrt. Knivene bør skjerpes. Uansett innebærer minst 3 års stengning av Ring 1. 3 år! SVV hadde aldri foreslått en slik løsning hvis de visste at det ville bli kaos med 3 års stengning.
Løsninger som aldri er blitt diskutert, men som burde bli diskutert NÅ:
Kan eksisterende tunnel/kulvert brukes som ren kollektivtrasé? (hvis 37-bussen kan kjøre gjennom området i dagen, kan vel andre busser kjøre rett under området i kulvert?)
Hvis ikke det er mulig, hva skjer om man stenger all trafikk gjennom kulverten? Nå får vi uansett 3 års testing av det. Men det kunne jo vært greit om noen utredet på forhånd om det var en holdbar løsning? Det har aldri skjedd i planleggingsfasen. Oslo har heller ikke sjekket.
Ring 1 ble prosjektert og planlagt i en tid som var helt annerledes enn i dag. Det er helt meningsløst innenfor dagens mobilitetsregime å bruke minst 3 mrd på å opprettholde personbiltrafikk gjennom sentrum. Den fungerer ikke lenger særlig som fordeleråre (og godt er det).
Hvis vi synes det var sjokkerende med massiv veitrafikk over Rådhusplassen. Hvorfor ser ikke de samme på Fredriks gt, St. Olavs gt og Pilestredet og tenker: hva i all verden er dette? 20 000 biler i døgnet rett gjennom sentrum? Vil vi bruke 3 mrd på å ha det slik, også i 2026?
Logikken må snus. Hva om premisset var at vi ikke skulle bruke 3 mrd på å sikre personbiltrafikken. Hvilke ideer ville da dukket opp? Hvordan kan varetransport og kollektiv sikres uten ny kulvert?
Når forrige regjering ble konfrontert med deres løsning, var svaret "omkjøringsvei for operatunnelen". Vi bruker 3 mrd - og opprettholder massiv personbiltrafikk midt i byen – for å sikre omkjøringsvei gjennom sentrum? Virkelig?
Siste året er avkjørsel til Akersgaten/Ullevålsveien fjernet. Den kommer aldri tilbake. I tidlige utredninger var det helt utenkelig å fjerne en slik rampe. Essensielt for trafikkavviklingen byen ble det hevdet. Så er den borte, og ingen snakker mer om det.
Manglende rampe til Akersgata var også Byrådets viktigste bekymring i sin høringsuttalelse om statlig plan for regjeringskvartalet i 2016. Riktignok etterlyste de drøfting av Ring 1's fremtidige rolle. Men kom ikke med ett eneste eget forslag eller innspill.
Så er det vel lov å anta at @Presserom vil gjøre alt som står i dens makt for å forhindre at Pilestredet blir et attraktivt byrom i de tre årene Ring 1 er stengt: Se opp for massivt sperret riggområde, samt tilførselsvei for massetransport.
Ring 1 sin skjebne kan bli det endelige dolkestøtet for regulær personbiltrafikk i sentrum. Som @geirelgvin har påpekt, handler det også om løsninger for Filipstad og Vaterland. Ja det trengs løsninger for HC, varetransport og kollektiv. Men dette kan ordnes om man virkelig vil.
Hva er lettest/billigst/bør prioriteres:
1) Sikre adgang til sentrum for alle trafikanter, bortsett fra funksjonsfriske privatbilister.
2) Sikre adgang/gjennomkjøring i sentrum for privatbiler gjennom å grave/spunte ned en 15 meter dyp skjæring midt i sentrum.
Hvis man går for en ren kollektivtrasé, kan Hammersborggaten igjen bli en skikkelig bygate, med aktive fasader, og forbindelse for gående/syklende mellom øst/vest. Grensen er overfylt. Image
I stedet vil den statlige planen for regjeringskvartalet anlegge en park oppå motorveien. Dyrt, upraktisk. Vil ikke fungere som forbindelse øst/vest for gående/syklende. Image
Rampene i Hammersborggaten opp fra ny dyp kulvert blir så brede (og dype) at eksisterende fortau må fjernes. I stedet skal fortauet inn i bygningskroppen. God byutvikling? Image
Vi kan takke oss selv selvsagt for at vi ikke har reagert. Men statlig plan legger ikke akkurat opp til bred og åpen debatt. At ikke kommunen har ropt (høyere) om Ring 1, er uansett en skikkelig bommert. Bør rettes opp. Er som sagt ennå tid. Men den renner ut.
Hele planen for Ring 1 forbi regjeringskvartalet er bygget på en følgefeil. Tidlig i prosessen ble det konstatert at Ring 1 fremdeles skulle være viktig åre for privatbil. Ingen problematiserte det. Da ble løsningene deretter. Tunnelsyn, bokstavelig talt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ulrik Eriksen

Ulrik Eriksen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ulriken1

24 Nov
Mange sammenligner kollektivtilbudet i Bergen og Oslo, og lurer på hva som gjør det forskjellig. Jeg har skrevet om det før flere steder. Tenkte like fullt å samle det i en tråd. Blir langt. Og sikkert litt krøkkete. Klar til avgang. Dørene lukkes.
Fra starten (rundt forrige århundreskifte) hadde både Oslo og Bergen elektriske sporveier. Eller trikk. Disse fungerte for den tette byen (sentrumsområdene) og umiddelbare tilknyttete boligområder.
I tillegg hadde både Oslo og Bergen forstadsområder lenger ut. Disse sprang ut langs jernbanelinjene etablert noen tiår før. I Oslo var det Hovedbanen, Drammenbanen og Østfoldbanen. I Bergen var det Vossabanen (og forlengelsen Os-banen)
Read 41 tweets
23 Nov
Jo mer informasjon jeg får, desto tydeligere blir det: Ny ring 1 gjennom regjeringskvartalet er et helt spinnvilt prosjekt. Kommer mer fra meg etter hvert som jeg får summet meg. Men herregud!
Her diskuteres det i det vide og det brede om bybane på bryggen. Og så kan Ring 1 skli gjennom uten debatt. Uten diskusjon. Uten noe som helst. Virker helt sprøtt.
Og kostnadskalkylen virker foreløpig helt i det blå. Lukter store overskridelser lang vei. Her har planleggerne fått lov til å styre på uten innsigelser. Fritt frem. Ingen kostnadskontroll.
Read 5 tweets
22 Nov
Apropos morgendagens lansering av @DNV_Energy sin rapport om manglende norske klimakutt. Denne rapporten fra @TOIforsk fikk merkelig lite oppmerksomhet i september. Den viser at selv stadig sterkere elbiltiltak i, er vi ikke i NÆRHETEN av å nå klimamålene for 2030. 18,5 % kutt Image
Er jo litt oppsiktsvekkende at den løsningen vi har valgt (storstilt elektrifisering med store fordeler for bilbruk og bilkjøp), og som alle politikere kaller en gedigen suksess, altså ikke kutter raskt nok. Det blir litt bedre med biodrivstoff. Men der er klimagevinsten uklar.
Jeg advarte mot de fantasifulle regnestykkene i 2017. Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(