Jo mer informasjon jeg får, desto tydeligere blir det: Ny ring 1 gjennom regjeringskvartalet er et helt spinnvilt prosjekt. Kommer mer fra meg etter hvert som jeg får summet meg. Men herregud!
Her diskuteres det i det vide og det brede om bybane på bryggen. Og så kan Ring 1 skli gjennom uten debatt. Uten diskusjon. Uten noe som helst. Virker helt sprøtt.
Og kostnadskalkylen virker foreløpig helt i det blå. Lukter store overskridelser lang vei. Her har planleggerne fått lov til å styre på uten innsigelser. Fritt frem. Ingen kostnadskontroll.
Kombinasjonen statlig plan og høyrisiko veiprosjekt tvers gjennom sentrum. Ja det er ingen god match.
Prislappen har allerede tredoblet seg siden 2015. Siste kvalitetssikring foregår nå. Hvor mange mrd er fortsatt biltrafikk gjennom ring 1 verdt?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ulrik Eriksen

Ulrik Eriksen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ulriken1

24 Nov
Mange sammenligner kollektivtilbudet i Bergen og Oslo, og lurer på hva som gjør det forskjellig. Jeg har skrevet om det før flere steder. Tenkte like fullt å samle det i en tråd. Blir langt. Og sikkert litt krøkkete. Klar til avgang. Dørene lukkes.
Fra starten (rundt forrige århundreskifte) hadde både Oslo og Bergen elektriske sporveier. Eller trikk. Disse fungerte for den tette byen (sentrumsområdene) og umiddelbare tilknyttete boligområder.
I tillegg hadde både Oslo og Bergen forstadsområder lenger ut. Disse sprang ut langs jernbanelinjene etablert noen tiår før. I Oslo var det Hovedbanen, Drammenbanen og Østfoldbanen. I Bergen var det Vossabanen (og forlengelsen Os-banen)
Read 41 tweets
22 Nov
Apropos morgendagens lansering av @DNV_Energy sin rapport om manglende norske klimakutt. Denne rapporten fra @TOIforsk fikk merkelig lite oppmerksomhet i september. Den viser at selv stadig sterkere elbiltiltak i, er vi ikke i NÆRHETEN av å nå klimamålene for 2030. 18,5 % kutt Image
Er jo litt oppsiktsvekkende at den løsningen vi har valgt (storstilt elektrifisering med store fordeler for bilbruk og bilkjøp), og som alle politikere kaller en gedigen suksess, altså ikke kutter raskt nok. Det blir litt bedre med biodrivstoff. Men der er klimagevinsten uklar.
Jeg advarte mot de fantasifulle regnestykkene i 2017. Image
Read 6 tweets
22 Nov
Rødgrønt byråd har sovet i timen når det gjelder Ring 1 sin fremtidige rolle. 0 alternative forslag, 0 kritikk av dagens bilorienterte løsning, 0 vidløftige tanker om muligheter. Ring 1 har en enorm påvirkning på byutviklingen. Egentlig ganske sjokkerende. Ikke for sent heldigvis
Statens vegvesen jobber nå med kvalitetssikring av prosjektet. Dette blir garantert dyrt. Knivene bør skjerpes. Uansett innebærer minst 3 års stengning av Ring 1. 3 år! SVV hadde aldri foreslått en slik løsning hvis de visste at det ville bli kaos med 3 års stengning.
Løsninger som aldri er blitt diskutert, men som burde bli diskutert NÅ:
Kan eksisterende tunnel/kulvert brukes som ren kollektivtrasé? (hvis 37-bussen kan kjøre gjennom området i dagen, kan vel andre busser kjøre rett under området i kulvert?)
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(