Er is de laatste tijd toch wat te doen om onderstaande tabelletje. Met name dat tabelletje gebruikt men om de huidige golf weg te zetten als de golf van de niet-gevaccineerden. Het vaccin (met zijn gebreken) beschermt wel degelijk tegen IC opname. Maar laat ons dit concreet maken
We zoomen in op vlaanderen, en gebruiken de cijfers van sciensano en de vlaamse overheid laatjevaccineren.be/node/351#8225f…
Noot: Gezien er geen 85+ aparte vaccinatie cijfers gegeven worden, nemen we ook de 85+ aan de 65-84 incidenties, gezien de 85+ groep niet zo groot is
we benadelen zelfs de niet gevaccineerden behoorlijk wegens lagere incidentie in de 85+ groep...
Zoals u kan vaststellen, op basis van de officiële data, belanden er met de huidige vaccinatiecijfers, 295,6 mensen op de IC in vlaanderen, waarvan 207,9 gevaccineerd. Dat is dus ruim 70% in absolute bedden
Wat als we nu 100% vaccingraad zouden halen in héél vlaanderen?
Ziet u hieronder aub. Dat zou resulteren in +/- 220 opnames.
Want ja, ook gevaccineerden belanden op IC, hoewel, minder vaak uiteraard.
Wat is dan de meerwaarde om 100% te vaccineren?
Het zou ons met de huidige cijfers 76 bedden schelen. nog geen 4% van het # beschikbare bedden dus
Ontken ik dat vaccins, ondanks hun beperkingen, beschermen tegen IC opnames? Absoluut niet! Integendeel. Hoewel het effect bij de oudere groepen helaas minder sterk is.
Maar je kan je de vraag stellen: Is dit nu echt de golf van de "niet gevaccineerden?
Jammer genoeg zijn bedden een absoluut aantal, en ook met een 100% vaccinatiegraad, zal de druk op de ziekenhuizen verhogen. Want het maakt voor heel vlaanderen slechts 76 bedden verschil...
Is het dan niet dringend tijd, om naast mensen te overtuigen van vaccinatie, en respect te hebben voor keuzevrijheid, de nodige acties in de zorg te ondernemen? Dan bedoel ik geen ontslagen, wel zorgen dat de mensen met meer middelen kunnen werken, en er meer handjes zijn!
Ik wil daar nog 2 zaken bijvermelden.
1) moest je op basis van de huidige leeftijdsverdeling 18-65 en 65+, nul vaccinatie hebben, dan hadden we nu deze cijfers...
Groot verschil. En toch ook niet correct, gezien we 18-65 "bewust"? op 1 hoop gooien.
Een verfijndere data-analyse van de incidentie zou u wellicht een ander beeld geven, minder apocalyptisch. Want laten we eerlijk zijn, een 18 jarige en een 64 jarige in dezelfde groep gooien...
Dat is best flauw!
Daarom, nog een keer: Focus u op die groepen voor wie de vaccins, bij voorkeur met gunstig bijwerkingsprofiel, wel nut hebben. En stop de framing van de golf der niet gevaccineerden. Dat is intellectueel oneerlijk.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dominique Van De Sompel

Dominique Van De Sompel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DominiqueSompel

23 Nov
Eerder schreef ik nogal een lange draad over de cijfers die recent in de UK publiek gemaakt werden. Daaruit bleek dat in de groep 10-59 jarigen, er een grotere algehele mortaliteit is dan bij niet gevaccineerden. Na de dataset 5x te hebben geanalyseerd kom ik tot volgende data
De overheid geeft onderstaande verklaring mee
Read 11 tweets
22 Nov
ook bij de 80+ zien we, zij het een wel héél beperkt effect, van vaccinatie, als we de incidentie bekijken. Image
Ook bij de 70-79 een zelfde beeld, hoewel moet gezegd dat de incidentie een pak hoger zit, en het verschil tussen beide groepen ook kleiner is. Wat ergens logisch is, hoe ouder, hoe zwakker (doorgaans) en hoe minder je immuunsysteem werkt Image
De eerlijkheid gebied ons wel te zeggen dat de aantallen vax/niet vax, vanaf 70+ véél kleiner zijn, en de incidentie verschillen dus statistisch kunnen vervormen.
Read 7 tweets
22 Nov
Een (naar mijn mening) interessant draadje over de mortaliteitscijfers vs vaccinatie, in de UK. PS: Dit is geen pleidooi tegen vaccinatie, ik rapporteer enkel feiten, en stel vragen
Bronnen: ons.gov.uk/peoplepopulati…
coronavirus.data.gov.uk/details/vaccin…
De UK stelt, in tegenstelling tot andere landen, véél data ter beschikking aan de bevolking. Daarvoor een dikke pluim aan de UK.
We beginnen met de mortaliteit per 100.000 inwoners in Engeland (exclusief wales). Veel data, dus dit vraagt wat data crunching...
Read 23 tweets
20 Nov
Lieve mensen, ontwikkelingshulp gaat vooral buiten België. In de zomer hebben wij voor een 66j dame een steunactie opgezet, omdat ze letterlijk in de kou gelaten wordt door sociale instanties. Zou ik jullie hulp mogen vragen haar massaal te steunen en te delen? link in 2e tweet!
Elke bijdrage hoe klein ook is voor haar van onschatbare waarde! 100.000x dank!
steunactie.be/actions/view/s…
@ArmoedeMaaktM @tscheldt Kunnen jullie helpen delen?
Read 6 tweets
20 Nov
Weetje! Sinds 12/10 heeft Curevac (een 3e potentieel m-rna vaccin) zich teruggetrokken uit de rolling review. Dat wil zeggen dat ze niet doorgaan met de ontwikkeling van hun huidige vaccin. Wat was de reden van Curevac?
Reden van Curevac: CureVac AG made the strategic decision to focus its COVID-19 vaccine development
on a second generation vaccine program
Lekker vaag dus... Het echte antwoord is echter anders. De ons gekende m-rna vaccins brengen enkele aanpassingen aan in de genetische code van het m-rna waardoor het lichaam minder sterk zou reageren op de aangemaakte eiwitten, waardoor ze ook niet direct afgebroken zouden worden
Read 7 tweets
20 Nov
Myocarditis of pericarditis in jongeren, na vaccinatie. Men mag dat benoemen, dat maakt je NIET antivax. HEt is nu eenmaal een bewezen feit!
Uiteraard, met enkele bronnen
hkmj.org/abstracts/v27n…
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/ Image
Deze figuur toont het mooi aan. Gevallen van myo of pericarditis, na covid vaccins of na andere vaccins.
Dat zijn bewezen feiten. Geen antivax-zever.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/ Image
En onderverdeling, in dit onderzoek, per type vaccin, en per leeftijdsgroep. Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(