⚖️ جلسه چهل و سوم دادگاه #حمید_نوری

صحبت‌های ایرج مصداقی درباره بخش اول صحبت‌های #حمید_نوری که خود حمید نوری آن را «فنداسیون دفاعیاتش» خواند.
⚖️ گفت‌وگوی زمانه با #عصمت_طالبی از شاهدان دادگاه #حمید_نوری در جلسه چهل و سوم دادگاه.
همسر و برادر خانم طالبی در جریان اعدام‌های سال ۶۷ اعدام شدند.

🔹بخش اول
⚖️ گفت‌وگوی زمانه با #عصمت_طالبی از شاهدان دادگاه #حمید_نوری در جلسه چهل و سوم دادگاه.
همسر و برادر خانم طالبی در جریان اعدام‌های سال ۶۷ اعدام شدند.

🔹بخش دوم / پایانی
⚖️گفت‌وگوی زمانه با یوران یالمارشون، وکیل اصلی و باز کننده پرونده و وکیل عده‌ای از شاکیان

او به زمانه گفت فرآیند تاکنون خوب بوده و از اتهام واردشده به #حمید_نوری پشتیبانی می‌کند و دادستان‌ها کارشان را بسیار خوب انجام داده و به همین خاطر تااینجای کار او از روند محاکمه رضایت دارد.
⚖️گفتگوی زمانه با ویدا رستم‌علی‌پور در رابطه با دفاعیات #حمید_نوری

پرویز رستم‌علی‌پور، برادر و مجید ایوانی همسر خانم رستم‌علی‌پور در سال ۶۷ اعدام شدند.
ویدا رستم‌علی‌پور در جلسه سی‌ویکم به تاریخ ۲۷ مهر شاهد خود را در دادگاه ارائه داد.

شهادت او را بخوانید
radiozamaneh.com/689797/
⚖️گفتگوی زمانه با ویدا رستم‌علی‌پور در رابطه با دفاعیات #حمید_نوری

پرویز رستم‌علی‌پور، برادر و مجید ایوانی همسر خانم رستم‌علی‌پور در سال ۶۷ اعدام شدند.
ویدا رستم‌علی‌پور در جلسه سی‌ویکم به تاریخ ۲۷ مهر شاهد خود را در دادگاه ارائه داد.

بخش دوم
⚖️ جلسه چهل و سوم دادگاه #حمید_نوری

▫️گیتا هادین ویبری، یکی از وکیلان قربانیان در پایان وقت اول از روز نخست جلسه دفاع نوری با زمانه گفت‌وگو کرد.
او به زمانه گفت: «در واقع آنچه ما شنیدیم پاسخی به سوال‌هایی نیست که ما داریم.»
🔹حمید نوری اعدام‌های سال۶۷ را تماما انکار کرد و ادعا کرد این سناریو توسط ایرج مصداقی و مهدی اصلانی نوشته شده است.

او تاکید کرد قتل‌عام ۶۷ کشتار مجاهدین بود در مرزها زمانی که به ایران حمله کردند، نه در زندان‌ها.

🔹صحبت‌های ایرج مصداقی در رابطه با بخش پایانی دفاعیات حمید نوری

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Radio Zamaneh

Radio Zamaneh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RadioZamaneh

23 Nov
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-دادگاه حمید نوری، روز سه‌شنبه ۲۳ نوامبر در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم از سر گرفته شد. این جلسه پیش از آغاز با ۱۰ دقیقه تنفس همراه شد و پس از آن رئیس دادگاه اطلاعات اولیه را ارائه کرد. او به تأکید از حاضران در سالن‌های مختلف دادگاه خواست تا نظم دادگاه را
۲-رعایت کنند و در غیر این صورت از سالن اخراج خواهد شد. او گفت از خاطیان شکایت خواهد شد و جریمه هم خواهند شد. پس از این توضیح توماس ساندر، رئیس دادگاه، وکیل #حمید_نوری گفت که او می‌خواهد خودش ماجرا را روایت کند. او گفت که دو سال است از نوری سلب آزادی شده. قاضی گفت که روایت آزاد⬇️
۳-خوب است اما تأکید بر این است که این روایت مرتبط با موضوع باشد: «او می‌تواند زمینه‌ای را تعریف کند و صحبت‌هایش را مطرح کند. گفته‌های او به شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود.
پس از صحبت‌های قاضی، #حمید_نوری صحبت‌هایش را با نام خداوند حمید و مجید آغاز کرد، به همگی از جمله خانواده‌اش
Read 102 tweets
16 Nov
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-چهلمین جلسه دادگاه حمید نوری (بدون در نظر گرفتن جلسات فوق‌العاده و برگزار نشده)، روز سه‌شنبه ۱۶ نوامبر/۲۵ آبان در شهر دورِس آلبانی در جریان است در حالی که نوری و موکل او در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم روند دادگاه را دنبال می‌کنند. در این جلسه دادگاه،
۲-محمود رویایی، عضو سازمان مجاهدین خلق و نویسنده کتاب «آفتابکاران» علیه #حمید_نوری شهادت می‌دهد.
پیش از ارائه شهادت از سوی رویایی، وکیلان مدافع حمید نوری در آغاز جلسه از دادگاه خواستند که امکان انتقال ماکت ساخته شده از زندان گوهردشت در آلبانی به سالن ۳۷ دادگاه استکهلم را بررسی
۳-کند. توماس ساندر، رئیس دادگاه گفت که این پیشنهاد بسیار خوبی‌ست و دادگاه هم به آن فکر کرده است اما مسئولیت آن متوجه کنت لوییس، وکیل مشاور اصلی شاکیان و شاهدان سازمان مجاهدین خلق است. کنت لوییس هم در پاسخ به این پیشنهاد گفت که علاقه‌مند است این کار انجام شود اما این ماکت بسیار
Read 175 tweets
15 Nov
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-روز سی‌ونهم دادگاه حمید نوری (بدون در نظر گرفتن جلسات فوق‌العاده یا برگزار نشده)، دوشنبه ۱۵ نوامبر/۲۴ آبان در شهر دورِس آلبانی برگزار می‌شود. این جلسه به شهادت اکبر صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و از جان‌به‌دربردگان اعدام‌های سال۶۷ اختصاص دارد.
۲-زمانه مدیا روند جلسه سی‌ونهم دادگاه #حمید_نوری را به شکل زنده در توئیتر خود پوشش خواهد داد. صدای این جلسه از طریق لینک زیر هم به شکل زنده و مستقیم پخش می‌شود و قابل پیگیری است:

۳-جلسه دادگاه روز سی‌ونهم با توضیحات مقدماتی و معمول توماس ساندر، رئیس دادگاه آغاز شد. او به اکبر صمدی خوشامد گفت و به او توضیح داد که روند دادرسی به چه ترتیبی خواهد بود. سپس وکیل مشاور اکبر صمدی به معرفی او پرداخت و گفت که او در ۱۴ سالگی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق⬇️
Read 118 tweets
13 Nov
۱- #آبان۹۸
سرگذشت #برهان_منصورنیا از جان باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸ در کرمانشاه

🔹در این باره بیشتر بخوانید
radiozamaneh.com/477947/ ImageImageImageImage
۲- سرگذشت #برهان_منصورنیا از جان باختگان اعتراض‌های #آبان۹۸ در کرمانشاه ImageImageImageImage
۳- سرگذشت #برهان_منصورنیا از جان باختگان اعتراض‌های #آبان۹۸ در کرمانشاه ImageImageImageImage
Read 4 tweets
12 Nov
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-جلسه روز جمعه ۱۲ نوامبر/۲۱ آبان دادگاه رسیدگی به اتهامات #حمید_نوری به شهادت اصغر مهدی‌زا‌ده اختصاص دارد. او از اعضای سازمان مجاهدین است ‌و در جلسه دادگاه در دورِس آلبانی شهادت می‌دهد.
اصغر مهدی‌زاده به گفته وکیل مشاورش، گیتا هدینگ وایبری، متولدِ⬇️
۲-سال ۱۳۳۳ است. او در سال ۱۳۶۱ و حدود ۲۵ سالگی دستگیر شد. مهدی‌زاده به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق، ۱۷ ماه پس از دستگیری به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود. او پس از ۱۳ سال حبس آزاد می‌شود. مهدی‌زاده سال‌های زیادی از حبس خود را در زندان گوهردشت گذرانده است. هنگامی که او در زندانِ
۳-گوهردشت بوده است، چندین بار با حمید عباسی (#حمید_نوری) برخورد داشته است که اولین مورد آن به اواخر سال ۱۳۶۵ برمی‌گردد. او چند نوبت به راهروی مرگ برده شده اما وارد اتاق هیأت مرگ نشده است. او دو بار هم به اتاق گاز برده شده. او هشتم یا نهم مرداد، ۱۲ و ۱۵ مرداد در راهروی مرگ بوده.⬇️
Read 145 tweets
11 Nov
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-سی‌و‌هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری روز پنج‌شنبه ۱۱ نوامبر/۲۰ آبان از حدود ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز می‌شود. در این جلسه مجید صاحب‌جم اتابکی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و از اعضای سازمان مجاهدین خلق شهادت می‌دهد. این جلسه در آلبانی برگزار می‌شود.
۲-رئیس دادگاه #حمید_نوری در استکهلم پیش از برگزار شدن جلسات هفته ۴۵ و ۴۶ سال ۲۰۲۱ (جلسات ۳۶ تا ۴۲) اعلام کرد که این جلسه‌ها در آلبانی برگزار خواهد شد. به همین دلیل هیأت رئیسه دادگاه به شهر دورِس در آلبانی سفر کرده‌اند و دادگاه در این شهر تشکیل می‌شود تا شاکیان و شاهدانی که امکانِ
۳-سفر به استکهلم ندارند، بتوانند در صحن دادگاه شهادت دهند.
جلسه سی‌و‌هفتم دادگاه #حمید_نوری پس از صحبت‌های رئیس دادگاه، با معرفی مقدماتی مجید صاحب‌جم از سوی گیتا هدینگ وایبری، وکیل مشاور او آغاز می‌شود: «مجید صاحب‌جم اتابکی که من از این به بعد او را مجید خطاب می‌کنم، سال ۱۳۴۲⬇️
Read 141 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(