COVID-19 Wekelijks Epidemiologisch Bulletin (26 Nov 2021) België

Net over de grens werken de vaccins blijkbaar een stuk minder goed.
1/
#lockdown #ongevaccineerden #coronamaatregelen
covid-19.sciensano.be/sites/default/…
"... het risico op infectie bij volledig geïmmun. van 18 tot 64 jaar en 12 tot 17 jaar gereduceerd met respectievelijk 26% en 66% in vergelijking tot niet-gevacc. van dezelfde leeftijd. Bij 65 jaar en ouder was een gereduceerd risico op infectie niet aantoonbaar."
2/
"... het risico op ziekenhuisopname bij volledig geïmmuniseerde mensen van 65 jaar en ouder, 18 tot 64 jaar en 12 tot 17 jaar met respectievelijk 69%, 81% en 78% gereduceerd in vergelijking met ongevaccineerde mensen in dezelfde leeftijdscategorie."
3/
"... het risico op opname op intensieve zorg bij volledig geïmmuniseerde mensen van 65 jaar en ouder, 18 tot 64 jaar en 12 tot 17 jaar met respectievelijk 80%, 87% en 100% gereduceerd in vergelijking met ongevaccineerde mensen in dezelfde leeftijdscategorie."
4/
Dus ja, zeker nog wel effectief maar van een andere orde dan wij net weer op de #persco van Hugo hoorden. Misschien ligt de waarheid in het midden, maar een eerlijk beeld stel ik wel op prijs, zeker gezien #2G en de #tweedeling.
5/.
Ja, dit zijn getallen over de afgelopen 2 weken waarvan de statistiek misschien niet heel sterk is, maar, dit is wel het actuele beeld, waar we nu mee te maken hebben.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Chris

Chris Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(