Een van de ‘intelligente’ (dwz: slimme, sluwe, listige) aspecten van dit neofascistische covid-systeem is dat het elke gefrustreerde onderknuppel, eenieder die zich door de modernisering, de automatisering en de schaalvergroting machteloos, klein en betekenisloos voelt, 1/7
de mogelijkheid geeft om éven heer meester te zijn over de ánder. Éven dat moment van totale macht. Het mondkapje, anders geen toegang. Over de neus! Nee, geen excuses. We doen het voor elkaar. Of ook: graag uw telefoon. Even uw QR scannen, laat maar zien, voor de draad ermee!2/7
Anders geen eten! Niet naar de film! Precies zó deden de nazi’s het ook. Juist de meest brave, onderdanige kleinburgers werden de fanatiekste Gauleiter. Eindelijk iemand zijn. Eindelijk identiteit, houvast. En ook: eindelijk macht. Iets te zéggen hebben over een ander. 3/7
Du musst! Hier gibt’s kein warum! Bovendien zaai je, doordat burgers elkáár moeten controleren, wantrouwen en verdeeldheid onder de mensen. En we weten allemaal: een verdeelde samenleving kun je makkelijker overheersen. Dan kan de staat zeggen: laat ons maar! 4/7
Vandáár ook dat ze uit alle macht proberen om mij en #FVD te framen als “racistisch” of “antisemitisch”, als “islamofoob” of “homofoob”. Ze willen ons tegen elkaar uitspelen! Ze willen ons tegen elkaar opzetten (en mij wegzetten als “fakenews”) 5/7
zodat we geen gezamenlijk front vormen tegen dit nieuwe totalitarisme! Om met @kuzu te spreken: #TrapErNietIn! Word lid van FVD! fvd.nl/wordlid 6/7
Nu al bijna 50.000 mensen gingen u voor. Allemaal vrijheidsstrijders. Realisten. Ongeacht kleur, afkomst, geloof, seksuele voorkeur. Mensen die het zien! Mensen die samenkomen. Steun ons! #FVD fvd.nl/nu

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thierry Baudet

Thierry Baudet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thierrybaudet

1 Nov
Kijk, hier zie je precies de doodlopende weg van "gematigd rechts" (die ik aldoor zag en vreesde - vandaar dat ik altijd principieel ben gebleven over alle grote onderwerpen, zo ook over corona vorig jaar november (wat leidde tot de afsplitsers van JA21). Een draadje: 1/
Eerdmans gaat mee i/h "pandemie"-verhaal en is voorstander (!) van de QR-code in de horeca, in theaters, bij evenementen, etc. en óók voorstander van vaccinatie (anders krijg je immers een politiek en journalistiek cordon sanitair over je heen (zoals mij overkwam), 2/
waarna je niet meer mag "meepraten" met de macht (wat je sowieso trouwens niet mag, maar goed: dit is hún redenering, dit is het "zelfbeeld" - de overtuiging - van "gematigd rechts"). Echter, als je doordenkt: met welk argument kan Eerdmans nu nog tegen een QR-code 3/
Read 16 tweets
3 Sep
Vanaf half september is het vrije en tolerante Nederland definitief verleden tijd. Dan stelt het afgetreden kabinet de CORONAPAS VERPLICHT voor vrijwel alle binnenruimten en zelfs terrassen (1). Terwijl daar GEEN ENKELE MEDISCHE NOODZAAK voor is. (1/5) telegraaf.nl/nieuws/2121381…
Dit is het GROOTSTE SCHANDAAL VAN ONZE TIJD en we moeten hier MASSAAL tegen in opstand komen. Want het gaat nooit meer weg. De testmogelijkheid zullen ze later schrappen, net als in Engeland en Duitsland (2), en de geldigheid van je vaccinatie QR-code wordt zes maanden, net (2/5)
als in Israël (3). Na zes maanden ben je weer ‘ongevaccineerd’. Ieder half jaar moet je een nieuwe prik om nog ergens binnen te komen. De antistoffentest erkennen ze niet (4). Het is ongelooflijk dat de media dit zomaar laten gebeuren. Er is nu GEEN NOODSITUATIE met corona. (3/5)
Read 5 tweets
14 Aug
Draadje. Door een (overigens niet-werkend en experimenteel) “vaccin” te nemen (met ook nog eens stevige bijwerkingen en op lange termijn geheel onbekende risico’s, maar dat terzijde) bevestig je impliciet dat we te maken hebben met een gevaarlijk virus (quod non) waar we 1/15
heel bang voor moeten zijn (want waarom zou je anders die risico’s nemen, waarom zou je dit prik nemen); en dus geef je daarmee met terugwerkende kracht legitimiteit aan de lockdowns en andere vrijheidsontnemende maatregelen die - zoals steeds werd gezegd - “noodzakelijk” 2/15
waren totdat het “vaccin” er zou zijn. Da’s één. Ten tweede legitimeer je ook alvast de vólgende lockdowns als de (onvermijdelijke) “nieuwe varianten” weer komen; waarop dan natuurlijk ook weer nieuwe “vaccins” moeten volgen (de derde prik, de vierde prik, de vijfde prik, 3/15
Read 15 tweets
22 Feb
Ik zie “ophef” over iets dat ik gewoon al in mijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat (2012) schreef: je kunt mensen niet veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet legaliteitsbeginsel en vormt de basis van de rechtsstaat.
De legitimiteit van “internationale tribunalen” wordt door talloze juristen ter discussie gesteld. Zie bijvoorbeeld dit artikel van de joods-Amerikaanse hoogleraar prof. Jeremy Rabkin: muse.jhu.edu/article/30453.
Moord is en was altijd illegaal. De onbeschrijflijke genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft kunnen en moeten worden.
Read 8 tweets
22 Jan
Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden. We accepteren een hysterisch paniekverhaal over een virus met dezelfde mortaliteit als de griep. We sluiten 100% van de bevolking op 1/5
terwijl 99% gewoon weer beter wordt na een tijdje ziek te zijn geweest door corona - en 98% überhaupt geen ernstige klachten ondervindt. We weigeren op te schalen in de zorg - en niemand vraagt zich af waarom dat toch alsmaar niet gebeurt. Als we 2/5
op 17 maart niet kiezen voor een ommezwaai komt het wellicht nooit meer goed. Dan heeft onze cultuur van eigenzinnigheid plaatsgemaakt voor de gewoontes van volgzaamheid 3/5
Read 5 tweets
5 Nov 19
Zie dit nu pas. Geert Mak schaart zich in de Volkskrant bij de complotgekkies die “dog whistles” horen en lezen (totale kul natuurlijk) en meegaan in het frame van “radicalisering”. Wat een goedkope truc, om van je tegenstander een karikatuur te maken en dan af te serveren.
En dan het verwijt dat ik “mensen” zou “uitsluiten”. Waar hééft die man het over? Wij willen juist de gedeelde cultuur in dit land op inclusieve wijze benadrukken, vandaar de Wet Bescherming Nederlandse Waarden: forumvoordemocratie.nl/standpunten/we…
Wat is er bovendien “gemeen” aan onze oplossingen? De massale en onbegrensde immigratie stoppen, de mensen dáár in de regio opvangen, de veiligheid op straat herstellen. Dat is niet gemeen maar noodzakelijk. Gemeen is om decennialang iedereen die dit wil voor nazi uit te maken!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(