LGBTQ Konusuna Dair Bir Kaç Söz
1. Toplumlarda her geçen gün daha da yaygınlaşan ve dünya kamuoyunda gittikçe resmiyet ve meşruiyet kazanan LGBT konusu kafaların çokça karışık olduğu konulardan biri. Dindarlar bu meseleye nasıl yaklaşacaklarına dair ciddi kafa karışıklığı içinde.
2. Birçok ortamda konuyla ilgili sorular soruluyor, cevaplar veriliyor. Fakat görebildiğim kadarıyla bu konu, bazı alt başlıklara ayrılmadan tartışıldığından herkes meselenin farklı bir yönüne eğiliyor, kendince önem verdiği yere odaklanıyor ve işin içinden çıkılamıyor.
3. Öncelikle şuna karar vermeli: Konunun hangi yönünü tartışıyoruz? Cevabını aradığımız soru tam olarak nedir? Bunun dindeki hükmünü mü? LGBT’lerle nasıl bir ilişki kuracağımızı mı? Onların sorularına nasıl cevap vereceğimizi mi? Nasıl bir söylemle kamusal alana çıkacağımızı mı?
4. İçinde kendi cinsine karşı meyil olan kimselerin ne yapmaları gerektiğini mi? Özellikle Batı toplumlarında yaşayan çocuklarımıza bu meseleyi nasıl anlatacağımızı mı? Üzerinde konuştuğumuz konuyu netleştirmeden ve çerçevesini çizmeden söylenen sözler yanlış anlaşılıyor.
5. Konu günümüzde hakikaten çok kompleks bir mahiyet kazandı. Hukuki, siyasi, sosyal, dini, ahlaki, ailevi, psikolojik ve tıbbi çok farklı boyutları olan bir konu. Bu sebeple farklı alanlarda, farklı seviyelerde, farklı açılardan tartışmayı, konuşmayı, araştırmayı hak ediyor.
6. Bazıları sadece sükutla yetiniyor. Fakat konunun özellikle günümüzde buna tahammülü yok. Hayatımızın bir karesinde bir şekilde bu problemle yüzleşmek, sorulara cevap vermek, arz edilen bir problemi çözmek zorunda kalıyoruz. Biz burada meselenin bir kaç yönüne temas edeceğiz.
7. Şimdi yukarıdaki sorulara geçelim ve ilk sorudan başlayalım. İslam tıpkı diğer semavi dinler gibi hemcinsler arası ilişkiyi yasaklar. Karşı cinsle ilişkinin caiz olmasını da nikaha bağlar. Nikahsız her tür cinsel ilişkiyi haram kılar.
8. Kur’an birçok surede Lut kavminin kıssasına yer verir ve onların helak edilmelerinin sebebinin toplumda yaygınlık ve alenilik kazanan eşcinsellik olduğunu vurgular. Her tür gayrimeşru ilişkiden ve hayasızlıktan uzak durulması, Kur’an’ın en temel mesajlarından biridir.
9. Lut kavminin ameli; fâhişe (hayasızlık), münker (kötülük), seyyie (günah) ve habis (iğrenç) olarak isimlendirili ve bu kavim hakkında âdûn (aşırı giden), müsrifûn (haddi aşan), fâsıkun (fasıklar), zalimun (zalimler) ve techelûn (cahillik yapan) tabirleri kullanılır.
10. Hz. Lut, tüm uyarılarına rağmen eşcinsellikten vazgeçmeyen kavmine şöyle der ve dua eder: “Şüphesiz ki ben, sizin yaptığınız bu işten şiddetle nefret ediyorum.” “Rabbim beni ve bana tabi olanları onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden kurtar!”
11. Hadislerde de eşcinsellik açıkça yasaklanır. Mesela bir rivayette bu fiili işleyen kimseye Allah’ın rahmet nazarıyla bakmayacağı ifade buyrulurken (Tirmizî, Radâ, 12), başka bir hadiste bu fiili işleyenlerin Allah’ın lanetine uğrayacakları bildirilir. (Müsned, 1/317)
12. Esasen eşcinselliği yasaklayan sadece Kur’an değildir. Tevrad’da ve Yeni Ahid’de de eşcinsellik şiddetle reddedilir, bu fiili yapanlar kınanır ve onlar için ağır cezalar öngörülür. Muhtemelen bu, önceki semavi dinlerde de yasaklanmıştır.
13. İlahî dinlerin eşcinselliği yasaklamasının en önemli hikmeti ise onun fıtrata (sünnetullaha) aykırı görülmesi, evlilik kurumuna ve aile hayatına zarar vermesi, insan neslinin sağlıklı bir şekilde devam etmesine mani olması ve ahlaki sınırları aşındırmasıdır.
14. O halde günümüzde eşcinsellerle nasıl bir ilişki kuracak, onlara nasıl bakacağız? Asıl problem burada düğümleniyor. Zira bugüne kadar İslâm alimlerinden bunun helal/caiz olduğunu söyleyen kimse olmadığı gibi, bunun hükmü nerdeyse tüm müslümanlar tarafından da bilinir.
15. LGBT haklarının koruma altına alındığı, onlara karşı negatif tavırların ayrımcılık ve nefret suçu sayıldığı, insanların cinsel tercihlerini diledikleri gibi yerine getirmelerinin insan hakları ve özgürlük olarak değerlendirildiği bir dünyada müminler nasıl bir tavır almalı?
16. Bu, çok dengeli ve hassas olunması gereken bir konu. Bir müslüman, modern dünyanın büyük bir kazanım olarak gördüğü insan hakları ve özgürlükler aleyhine bir tutum sergileyemez, sergilememeli. Zira insan hakları ve özgürlüklerin korunması dinin de öncelikli hedefleri arasnda.
17. Elbette hak ve özgürlüklerin tayiniyle ilgili detaylarda farklı düşünebiliriz. Burada şu ayrımın iyi yapılması gerekir. Bizim bir fiili veya bir vasfı tasvip etmememiz, ona sahip olan şahsa karşı saygısızlık yapmamızı gerektirmez.
18. Hele hele dışlama ve ötekileştirme, saldırı ve şiddet asla kabul edilemez. Allah katında en büyük cürüm küfür ve şirktir. Fakat bir müslüman yeri geldiğinde kafir veya müşrik olduğunu bildiği insanlarla bile diyalog ve münasebet kurar.
19. Hatta ihtiyaç anında onlara maddi veya manevi yardımını esirgemez. Efendimiz’in hayatı bunun örnekleriyle doludur. Bize düşen herkese sırf insan olduğu için saygı duymaktır.
20. Bizler nasıl ki İslâmın haram kıldığı daha başka fiilleri işleyen insanları dışlamıyor, onlara saygısızlık yapmıyorsak; cinsel azınlıklara karşı da bunu yapamayız. İnsan sadece bir fiiliyle/vasfıyla insan değildir; onu bir bütün halinde değerlendirmek gerekir.
21. Eşcinselliği hastalık olarak nitelemek, bu tür insanlara hasta gözüyle bakmak, onları aşağılayacak veya hakaret anlamına gelecek daha başka kelimeler kullanmak da hiçbir şekilde doğru değildir. Bütün bunların günümüzde ağır komplikasyonları olduğunu unutmamak gerekir.
22. LGBTQ’lar dinin onlara nasıl baktığını veya kendileri için dinde yer olup olmadığını sorduklarında net olmalı, onları doğru bilgilendirmeliyiz. İslâmın bu fiili günah olarak gördüğünü fakat dinde herkese yer olduğunu söylemeliyiz. Ama hikmetli, yumuşak ve dengeli bir üslupla.
23. Kamusal alanda LGBTQ konusunu konuşurken hemen dini öne sürmemek en isabetlisidir. Zira bu çoklarını dine karşı soğutuyor. Eşcinselliğe karşı oluşumuzu illaki dine dayandırmak zorunda değiliz. Özellikle de insanların tepki göstereceğini bildiğimiz ortamlarda.
24. Eşcinsellerle ilgili yapılmış ilmi araştırmaları referans gösterebilir, mesela böyle bir tercihin insan psikolojisine, insan sağlığına, toplumsal suçlara, aile hayatına, çocukların ruh dünyasına, toplumsal ahlaka vs. etkileri üzerinde durabiliriz.
25. Araştırmalara göre eşcinsellerin depresyon ve duygu-durum bozuklukları, mental rahatsızlıkları, uyuşturucu ve alkol kullanımları, intihar veya buna teşebbüs etme oranları daha yüksek çıkmış, cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha çok yakalandıkları tespit edilmiştir.
26. Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de karşı cinse değil kendi cinsine yönelimi olan dindar insanların ne yapacağıdır? Kısaca söylemek gerekirse yapmaları gereken şey, bunu bir imtihan unsuru olarak görmek, sabretmek ve içlerindeki bu eğilimi, fiiliyata dökmemektir.
27. Herkes dünyada farklı şeylerle imtihan oluyor. Farklı insanların farklı zaafları ve gayrimeşru yönelimleri olabiliyor. Fakat bunlar önlenemez şeyler değildir. Bütün bunlar içte kaldığı sürece kişiye bir zararı yoktur. Fakat fiiliyata dökülürse günaha girilir.
28. LGBT’li bireyler aksini iddia etse de eşcinselliğin doğuştan değil sonradan çevresel faktörülerle oluştuğunu ortaya koyan bir çok çalışma yapılmıştır. “Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz” ayeti de bunu ima eder. Bu yüzden tedavi de ihmal edilmemeli.
29. Peki bu konuda çocuklarımızı nasıl eğitecek, onları bundan nasıl koruyacağız? Öncelikle şunu belirtelim ki eğer çocuklarımızı ve çevremizi bundan uzak tutmak istiyorsak öncelikle problemin kaynağına eğilmeli ve çözüme oradan başlamalıyız.
30. Mesela çocukların cinsel kimliklerinin doğru oluşması adına giyimlerine, oyuncaklarına, arkadaşlarına vs. dikkat etmeli, zamanı geldiğinde onlara doğru bir mahremiyet eğitimi vermeli, helal ve temiz gıdalarla beslemeli, ne izleyip ne dinlediklerini kontrol etmeliyiz.
31. Anne babaların, evlatlarıyla münasebetleri de çok önemli. Evde ebeveynlerin her biri kendi rolünü oynamalı ve kendine yakışanı yapmalı, çocuklarıyla cinsiyetine uygun bir ilişki kurmalı, zamanı geldiğinde geciktirmeden onları evlenmeye ve güzel bir yuva kurmaya teşvik etmeli.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yüksel Çayıroğlu

Yüksel Çayıroğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @yukselcayiroglu

10 May
Kuran Hükümleri Tarihsel mi Evrensel mi?
1. Modern zihnin kodlarıyla ve popüler kültürün hayat görüşüyle çatışan, mevcut şartlarda uygulama imkanı oldukça zor olan, uygulandığında tartışma ve çatışmaları tetikleyecek olan dinî hükümler “tarihsel” olduğu gerekçesiyle reddediliyor.
2. Peki, işin aslı nedir? Gerçekten Kur’an ve Sünnet’te tarihsel hükümler var mıdır? Yüce Kitaptaki bir kısım ahkam Kur’an’ın nazil olduğu dönemin sosyo-kültürel yapısıyla alakalı olabilir mi? Daha doğrusu bu hükümlerin günümüzde geçerliliğini kaybettiğini iddia edebilir miyiz?
3. Ya da şöyle soralım: Dinin; sosyal, siyasal, iktisadi ve hukuki hayatın inşasında ve düzelenmesinde referans kaynağı olmaktan çıktığı modern zamanlarda, mevcut konjonktürle çatışma hâlinde olan dini hükümleri “tarihsel” diyerek terk etmek gerçekten bir çözüm olabilir mi?
Read 93 tweets
8 May
Kadının Şahitliği
1. Moderniteyle birlikte dinin çağdaş akla ve modern değerlere aykırı görülen bazı hükümleri sorgulanmaya ve tenkit edilmeye başladı. Kadın meselesi bunların başında geliyor. Son günlerde tatışma konusu yapılan kadının şahitliğini kısaca izah etmek istiyoruz:
2. “İçinizden iki erkeği şahit tutun. İki erkek bulunmazsa, o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile, biri unutur veya yanılırsa diğeri hatırlatabilir ümidiyle iki kadının şahitliğini alın. Şahitler çağrıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar.” (Bakara, 2/282)
3. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, borçların yazılması esnasında ya iki erkek şahidin ya da bir erkek ile iki kadın şahidin tutulmasını emrediyor. Dolayısıyla bir erkeğin yanında iki kadın şahidin istenmesiyle ilgili hüküm, çoğunluk ulemaya göre borçlar hukuku alanında caridir.
Read 23 tweets
6 May
1. Evrimi tamamıyla bilimsel bir mesele olarak gören veya dinle arasını uzlaştırmaya çalışan ya da İslâm’dan ve İslâm tarihinden hareketle evrime dinî temeller arayan ilahiyatçıların yaklaşımları iyi niyetli olsa da ilmi, mantıki ve realist değildir.
tr724.com/15-yazi-evrimi…
2. Onların Darwinizm hakkındaki sübjektif kanaatleri gerçeği değiştirmeye yetmez. Neticede bir buçuk asırdır ortaya konulan ciddi bir literatür ve birikim vardır. Darwinizm denildiğinde herkesin zihninde canlanan tanımlar, izahlar, mekanizmalar ve sonuçlar vardır.
3. Peki, evrimi din açısından bu ölçüde tehlikeli kılan nedir? Çünkü evrim, kâinatın veya canlı varlıkların ortaya çıkışında hiçbir şekilde yaratmaya, tasarıma, hikmetli  ve şuurluca yaratılışa yer vermez. Her tür teolojik ve metafizik izahı itina ile teorisinin dışına iter.
Read 5 tweets
3 May
Huneyn ve Günümüz
1. Asr-ı Saadette yaşanan olaylar, kıyamete kadar yaşanacak olayların özeti gibi. 23 yıla o kadar çok şey sığdırılmış ki! Bu hadiseleri arka planlarıyla birlikte değerlendiren bir kişi, günümüzde takip edilecek yol haritası adına dünya kadar prensip bulabilir.
2. Kur’an'ın çok sayıda ayeti de Asr-ı Saadette yaşanan olaylarla ilgilidir (sebeb-i nüzul). Dolayısıyla Kur’ân’ı iyi anlamak biraz da Siyer-i Nebi’yi iyi bilmeye bağlıdır. Pek çok âyet-i kerime sahabeden misaller vermek suretiyle kıyamete kadar gelecek müminlere ders verir.
3. O dönemin en önemli olaylarından biri Hendek gazvesidir. Ahzab suresi detaylı olarak bunun üzerinde durur. Hendek, tam bir imtihandır. Çok zorlu bir mücadele verilmiştir. Öyle ki Allah Resulü açlıktan karnına taş bağlamış, namazlarını kaza etmek zorunda kalmıştır.
Read 31 tweets
2 May
Dine yöneltilen çoğu itiraz ve eleştirinin temelinde, onun ne için vaz olunduğunun anlaşılamaması, ideal ve hedeflerinin kavranamaması var. İlahi iradeye teslim olamama, vahye tam anlamıyla güvenememe, dini “edilgen” kılma ve “nesne” konumuna düşürme de bu konuda önemli sebepler.
Maalesef pek çok kişi samimi bir gönülle ve katıksız bir imanla Kur’an ve Sünnete yönelip murad-ı ilahiyi, makasıd-ı sübhaniyeyi anlamaya çalışmak yerine farklı ad ve ünvanlarla kendi anlayış ve fikirlerini dine yamamaya çalışıyor ve reform iddialarını dillendiriyor.
İslam, İslamdır. Onun Şarii, Peygamberi, kaynakları, itikat esasları, hükümleri, talepleri, maksatları bellidir. Nasslarda açıkça ve bağlayıcı bir üslupla emredilen veya yasaklanan muhkem hükümleri kıyamete kadar bakidir. Bunları değiştirme çabası reform değil tahrif olur.
Read 7 tweets
1 May
Son günlerde ayet ve hadislerden yola çıkarak ortaya konulan görüşü beğenmeyen bazıları, muhatabını hemen din istismarı yapmakla suçlayıveriyor. En basitinden böyle bir tavır suizandır. Yapılması gereken argümanların tartışılması veya karşıt delillerin ortaya konulmasıdır.
Kur’an ve Sünneti temel referans kaynağı alan ve hayatını onların rehberliğinde yaşamak isteyen kimselerin, karşılaştıkları olayları onların kıstaslarıyla tartmalarından, ayet ve hadislerden istidlalde bulunmalarından daha tabii ne olabilir!
İşin ehi tarafından yapılan içtihat bile bağlayıcı görülmemişken, müçtehit olmayan kimselerin ayet ve hadis yorumlamaları veya nasları belli hadiselerle ilişkilendirmeleri elbette bağlayıcı değildir; subjektif yorum ve yaklaşımlardır.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(