EMA vydala podmíněné schválení vakcíně Nuvaxovid (Novavax) pro osoby 18+ užívané ve dvou dávkách 21 dnů od sebe.
ema.europa.eu/en/news/ema-re…
Na webu EMA již je zveřejněna podrobná veřejná hodnotící zpráva (EPAR) a my se podíváme trochu kriticky pod pokličku 👇ema.europa.eu/en/documents/a…
PRODUKT:
💉Proteinová vakcína, která obsahuje S-protein (původní wu-han varianty) a saponinový adjuvant Matrix-M pro lepší imunitní reakci.
💉Složení, viz obrázek
Preklinika (studie na zvířatech).
🧐Mně osobně chybí studie biodistribuce značené vakcíny, abychom věděli, kam se po vpíchnutí dostane nejvíce proteinu a kde zůstává (studie bude). Jinak za mě asi nic zvláštního/alarmujícího.
KLINIKA (to důležité)
💉Podkladem byly 4 studie, jako hlavní (pivotal) byly studie 301 a 302 (placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, RCT)
💉Mechanismus této vakcíny je tedy předložení plného (full-length) stabilizovaného S-proteinu (Wuhan) spolu se saponinovým adjuvantem
🧐Imunogenicita (hladiny protilátek) - mně osobně tenhle parametr mnoho neříká (když neznáme korelaci s klinikou), ale nechť:
💉Máme data po dobu 5 měsíců po 2. dávce a je pozorované snížení hladin protilátek - jestli to bude vyžadovat booster nebylo známo
💉Ve studii 302 byla snížená (1,5x) imunitní odpověď u pacientů, kteří obdrželi společnou vakcínu proti sezónní chřipce, ale klinický význam (nákazy, závažnost...) není zřejmý - z mechanismu by interakce neměla být, možná to je stářím těchto konkrétních účastníků.
Z imunitního hlediska není známá potřeba 3 (booster dávky), význam hladin protilátek na klinické výsledky (correlate of protection) a schopnost neutralizace variant viru.
KLINICKÁ ÚČINNOST
🧐hlavní studie jsou 301 a 302 a na ty se zaměříme specificky.
💉studie u 18+ (18-84), KTEŘÍ NEMĚLI PŘEDCHOZÍ PRODĚLANOU INFEKCI ‼️ 🧐takováto skupina již dnes asi není úplně "standardní"
💉Obě studie se zaměřovaly spíše na rizikové pacienty‼️🧐přenositelnost?
🧐V těchto dvou studiích byly použity lehce jiné produkty oproti tomu, co byl nakonec schválen - ten je víc podobný tomu ve studii 301. (to je detail, který se dá vyřešit tím, že výrobce pak prokazuje podobnost produktu...)
💉PRIMÁRNÍ PARAMETR: snížení rizika PCR+ symptomatické infekce od 7. dne po 2. dávce (interval 21 dnů)
🧐Ve studii 302 si to ještě vymezili u serologicky negativních dospělých
🧐Ve studii 301 došlo k ukončení náboru účastníků (kvůli snížení prevalence a nouzovému schválení jiných vakcín v USA v květnu 2021). Všichni účastníci byli tedy zaslepeně převedeni na rameno vakcíny ‼️ a byla pouze vyhotovena jedna analýza.
💉Obě studie měly vyhodnocení do poloviny 2021 (tudíž ne, nezjistíte účinnost proti omicronu)
🧐Obě studie měly poměrně vysoký podíl pacientů končících ve studii, vyšší v rameni placeba a docházelo často k odslepení (až 35%‼️) z důvodu toho, že se účastníci chtěli nechat očkovat již schválenými vakcínami.
💉Drtivá většina účastníků předtím neprodělala covid (>90%) (🧐přenositelnost na prodělavší?)
💉Hodně z nich (až 95%) mělo nějaké rizikové faktory závažného průběhu (🧐přenositelnost na méně rizikové?)
⚠️PRIMÁRNÍ VÝSLEDKY
💉301: 14 sympt. případů u vakcíny, 63 (5 závažných, 3 hospitalizace) u placeba => účinnost 90,4%
💉302: 10 případů u vakcíny, 96 (4 závažných, 1 hospitalizace) u placeba => účinnost 89,7%
🧐Z těchto studií se nedala vypočítat účinnost proti variantě delta (natož omicron)
🧐S ohledem na nízký počet případů není možné dobře vypočítat účinnost na snížení závažných/hospitalizací/úmrtí
🧐Nezamlouvá se mi nízká účinnost u podskupiny bez rizikových faktorů (bez komorbidit), ale je možné, že je to nízkým počtem účastníků (zejména u 301)...
🧐Zhodnocení k odslepení a k variantám ve studii.
BEZPEČNOST
💉Většina nežádoucích příhod byla mírná, bolest, bolest hlavy, únava, atd. - nápadné je navýšení četnosti po 2. dávce.
💉Vyskytuje se signál zvýšeného výskytu hypertenze po vakcíně.
💉Byla hlášena jedna myocarditida (nemůže být vyloučen virový původ) a blíž by se měly monitorovat cerebrovaskulární příhody.
🧐V obou studiích zemřelo (mírně) více účastníků v rameni vakcíny (2 vs 1 a 9 vs 5), žádné úmrtí však nebylo vyhodnoceno ve vztahu s vakcínou.
🧐Zatím nevíme téměř nic o bezpečnosti při těhotenství (pouze 95 těhotných žen se účastnilo studií)
⚠️Nejistoty/limitace ohledně příznivých efektů
💉Trvání účinnosti (hodnoceno max cca 90 dnů od 2. dávky)
💉Účinnost proti závažnému onemocnění a hospitalizacím
💉Účinnost u imunokompromitovaných
💉Účinnost proti variantám (delta, omicron)
⚠️Nejistoty/limitace ohledně bezpečnosti
💉Dlouhodobá bezpečnosti (medián sledování 3 měsíce)
💉Těhotenství
🛑KONEC DOKUMENTU
Takže...schváleno máme. Aby to bylo také "užitečné", je potřeba znát účinnost proti delta,omicron; trvání ochrany případně boosteru, účinnost u lidí, kteří již prodělali a případně heterologní booster po předchozí jiné vakcíně.
Kupa práce, ale věřím, že probíhá.
Například dělají na boosteru a na omicron-specifické vakcíně: ir.novavax.com/2021-12-22-Nov…
Sice tam nemají klinická data, ale již mají preprint imunogenicity (hladiny protilátek) a bezpečnosti boosteru po 6 měsících versus 2 dávky. (to ale není zatím schválené)
medrxiv.org/content/10.110…
-neutralizují deltu a omicron
-po 3. dávce opět víc NÚ
@threadreaderapp please unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Dušek 💊

Lukáš Dušek 💊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DuseLu

9 Jan
Tak já nevím, zatím si stále nejsem jistý, co omicron umí a neumí, ani jestli a jak moc je mírnější, než na to s čím jsme se za poslední 2 roky stejnak neuměli poprat.
Ale zpožďující se data o covid úmrtích u sleduji docela nervozně. Určitě to omicrovítači zohlednili?
Jedná se o vánoční backlog, takže ten stoupající trend nemusí být reálný, protože se zpětně dohlašuje.
Read 4 tweets
8 Jan
Tak jsem si přečetl novoroční guláš od jednoho sdružení (eh, teď se možná identifikuje jako iniciativa, ale což).
Je tam smíchané páté přes deváté, ale každá věc je zapeklitá, to je pravda. Tak třeba postupně, ono to fakt nebude najednou.
1) Analýza SMÍŠ dokumentů FDA pro schválení vakcíny u dětí:
💊reakce/rozbor/poznámky zde:
FB facebook.com/groups/iniciat…
TW
2) "EMA výsledky analýzy nezveřejnila a pouze uvádí na svých stránkách, že „data budou zveřejněna později“."
💊Není tomu (již) tak - veřejná hodnotící zpráva EMA pro rozšíření indikace u dětí 5-11 je dostupná už od 15.12.2021, jen ji možná neuměli najít (když článek je k 30.12)
Read 47 tweets
7 Jan
Pediatrický report státu New York ohledně covid hospitalizací
💊17x nárůst hospitalizací u mladších 18 let, 7x u všech věkových skupin v NYC
💊54% hospitalizovaných mladších 18 let nemělo žádné jiné onemocnění, 70% bylo symptomatických
health.ny.gov/press/releases…
💊U 5-11 letých hospitalizovaných bylo 91% neočkovaných, u 12-17letých bylo neočko 65%.
💊Při takové brutální incidenci a přenositelnosti je na místě řešit u hospitalizací "kvůli" nebo "s COVID". Dle pediatrického reportu z New Yorku je "kvůli covid" hospitalizováno 59% dětí.
Je tam ještě jedno k přihlédnutí - covid může zhoršit soustu jiných onemocnění, takže primární hospitalizace může být z jiného důvodu, ale bez akutního onemocnění by neproběhla.
Read 4 tweets
6 Jan
Když se teď teda řeší ti sportovci a očkování
V dalším článku za paywallem je graf srovnávající proočkovanost členů jednotlivých sportovních sdružení a dospělých v dané zemi.
economist.com/news/2022/01/0… Image
Mimochodem, oproti jednomu z hoaxů, co se šíří, tak FIFA nemá žádné indikace, že by v roce 2021 mělo mít náhlou srdeční zástavu (nebo na ni zemřít) oproti předpandemickému roku 2018.
faktencheck-afp-com.translate.goog/http%253A%252F… Image
Read 5 tweets
6 Jan
Napadly mě dva drobné body k poměrně pěknému článku @IvaBezdekova
denikn.cz/780792/vakcinu…
1) Někteří lidé snaží taktizovat a čekají na "vakcíny upgradované proti konkrétním variantám" - přestože je to technologicky možné, z pohledu lékové regulace stále je poměrně dost důkazů, které výrobce musí přednést, a tak bych opravdu zbytečně nevyčkával
2) I v prvotních studiích u dospělých měla již první dávka významný vliv na snížení rizika závažného průběhu - tudíž moc nedává smysl čekat v aktuální epidemiologické situaci a vypočítávat, kdy bude dokončené celé dávkovací schéma.
Read 5 tweets
5 Jan
Dnes zasedá imunizační komise ACIP aby projednala doporučení ohledně booster dávek Comirnaty pro 12-15 leté.
Pár výpisků z podkladových projednávaných prezentací: cdc.gov/vaccines/acip/…
Srovnání hlášení na podezření nežádoucích účinků u
* 5-11 letých: 8,6M dávek, 4K hlášení, z toho 2% závažných
* 12-15 letých:18,7M dávek, 10,4K hlášení, 8% závažných
Nejčastější hlášené NÚ u 12-15 a 5-11 letých
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(