1/ $SPY aneb indexové ETF do každé rodiny 6)

Díl o MA200 a -20% propadu si necháme napříště, narazil jsem na velmi pěkné srovnání trhů od @JeremyDSchwartz , které retweetl @janhajekcfa a ukazuje, proč by S&P 500 měl růst i do budoucna. 👇👇👇
2/ Na obrázku vidíte jednotlivé trhy a jejich komponenty a velikosti, které přispěly k celkovému růstu.

Mnozí by se mohli soustředit na položku Multiple Expansion a prohlásit, že to jednoznačně ukazuje, jak je S&P 500 předražené.

Nás však daleko více zajímá položka Sales Growth
3/ Proč právě Sales Growth je tak důležité?

Pojďme si rozebrat, jakým způsobem může firma růst. Jaké jsou jednotlivé složky , co znamenají a kam až mohou růst.

🔹Růst marží (Margin Expansion)
🔹Růst ocenění (Multiple Expansion)
🔹Růst prodejů (Sales Growth)
3/ Růst marží
Co je marže?
Zjednodušeně, firma prodá své zboží nebo služby za $1 a realizuje zisk $0,2 po odečtení všech nákladů a daní. Čistá marže je 20% = $0,2/$1.

Další rok firma zefektivní výrobu/prodej a za $1 prodeje realizuje zisk $0,22. Čistá marže je $0,22/$1 = 22%
4/ Firma tak zvýší svoji čistou marži o 10% = (1-0,22/0,2).
Toto je tedy ten růst marží.

Růst marží je tedy primárně zvyšování efektivity. Na papíře to vypadá velmi dobře, ale obtížnější je to převést do reality.😏
5/ Navíc marže nemůže růst do nekonečna.

Z prodeje $1 nikdy nemůžete získat zisk větší než $1. A většinou je to daleko daleko méně, protože vždy budete muset zaplatit materiál, lidskou práci, energie, vývoj, daně atd.
6/ Růst ocenění
Tady je důležité, podle jakého parametru ocenění měříme.
Pro náš případ vezměme dva základní P/E a P/S.
Hodnoty nebudeme počítat vztažené na akcii, ale na celou firmu.
P/E = Tržní kapitalizace / Zisk
P/S = Tržní kapitalizace / Celkové prodeje
7/ Pro náš příklad vezměme, že máme společnost, která má tržní kapitalizaci P=$500M, prodeje S=$100M a zisk E=$20M. (marže 20%)
P/E = 500/20 = 25
P/S = 500/100 = 5

V dalším roce se zvedne pouze marže o 10%, takže P=$500M, S=$100M a E=$22M
P/E = 500/22 = 22,7
P/S = 500/100 = 5
8/ Pokud se tedy nezvýší tržní kapitalizace, tak P/E klesne a P/S zůstane stejné.
Pokud budeme chtít, aby P/E zůstalo stejné, tak musí vzrůst tržní kapitalizace = musí vzrůst cena akcie.

P/E chceme 25, E = $22,7M -> P = 22,7*25 = $567,5M.
Odpovídající P/S = 567,5/100 = 5,7
9/ V předchozím příkladu je stagnující ocenění dle P/E a vzrostlé ocenění dle P/S.
Pokud tržní kapitalizace (cena akcie) vyroste nad $567,5 , např. na $600M, dojde i k růstu ocenění podle P/E.

P/E = 600/22 = 27,3
P/S = 600/100 = 6
10/ Těmi předchozími příklady jsem chtěl ukázat, abyste si dokázali představit, co to znamená, když se řekne, že roste ocenění nebo valuace.

(Většina z vás to ví, ale jsou tu i lidé, kteří teprve začínají)😉
11/ Mohlo by se zdát, že ocenění může růst do nekonečna, jenže čím bude valuace vyšší, tím méně kupců se najde.
Navíc vysoká valuace bude lákat i medvědy = spekulanty, kteří vydělávají na poklesu cen akcií.

Proto má ocenění také svoje limity.
12/ Růst prodejů
Opět vezmeme náš příklad. Necháme prodeje vyrůst o 20%. S = 100*1,2 = $120M
Pokud se marže ani kapitalizace (cena akcie) nezmění pak:
E = 120*0,2 = $24M
P/E = 500/24 = 20,8
P/S = 500/120 = 4,2

Růst prodejů při stejné marži způsobil snížení ocenění.
13/ Pokud bychom chtěli "srovnat" P/E na 25, pak musí vzrůst kapitalizace (cena akcie).
E = $24M -> P = 24*25 = $600M
A to jsme nezvýšili ani ocenění ani marži/efektivitu

Zvýšíme-li marži na 22%:
E = 120*0,22 = $26,4M
a při P/E 25 P = 26,4*25 = $660M
A to jsme nezvýšili ocenění
14/ Zvýšíme-li ocenění na stejných P/E=27,3 jako v předešlém příkladu pak tržní kapitalizace vzroste:
P = 26,4*27,3 = $721M

Ideální varianta pro nás jako investory je pokud rostou všechny tři složky.
Růst prodejů je nejzajímavější. A to proto, že jako jediný může růst neustále.
15/ Navíc jak jsme si ukázali, tak růst prodejů nevyžaduje zvýšení efektivity a způsobuje pokles ocenění.

Celé to můžeme zobecnit z jedné firmy na celý trh.

Takže pokud budu chtít investovat, Je pro mě nejvýhodnější, pokud budou zastoupeny všechny 3 složky růstu.
16/ Když se vrátíme k úvodnímu obrázku vývoje za 15 let, pak je vidět, že Japonsko nenabízí žádný růst prodejů, Evropa má dokonce záporný růst prodejů.

Naproti tomu u S&P 500 je meziroční růst prodejů "obrovských" 3,35%.

To je také důvod, proč si S&P 500 zaslouží vyšší ocenění.
17/ Zároveň je to další argument pro to, proč investovat právě do S&P 500 a proč by tento index měl i nadále dlouhodobě růst.

Pokud investujete do Japonského nebo Evropského indexu, očekáváte změnu. Že se nějak nastartuje růst prodejů, zlepší se marže nebo zvýší ocenění.
18/ Kdežto u S&P 500 vám bude stačit, pokud se zachová stávající růst prodejů, stávající marže a stávající ocenění.

Růst marží a případný další růst ocenění je pak vítaný bonus.😉

Příklady byly velmi zjednodušené, aby jim rozumělo co nejvíce lidí. Doufám, že se to povedlo.
19/ Pokud mi v průběhu času nenahraje někdo na smeč svým příspěvkem, jako dnes @janhajekcfa , tak bychom se příště měli podívat na to, proč jsou zajímavé úrovně MA200 a pokles o -20%.😉

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martin Muller

Martin Muller Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @martinakcie

11 Dec 21
1/ $SPY aneb indexové ETF do každé rodiny 3)

Půjdeme se podívat na to, jaký byl postupný historický vývoj ceny indexu S&P 500.
Dnes se zaměříme na propady od ATH (all time high) 👇👇👇
2/ Pro výpočty jsem použil denní zavírací ceny přímo indexu S&P 500 a nebo jejich dopočtený ekvivalent a to od roku 1928.

Toto zkoumání by mělo ukázat, co vás může potkat, pokud budete mít tu smůlu a zainvestujete přímo na all time high.
3/ Největším nepřítelem pro tento druh investování jste totiž vy sami.

Pokud nebudete připraveni na to co vás čeká, tak bolest spojená s dlouho trvajícími poklesy a vidina ztráty vašich těžce vydělaných peněz vás donutí prodávat v tu nejhorší dobu.😉
Read 15 tweets
5 Dec 21
1/ $SPY aneb indexové ETF do každé rodiny 2)

Dnes si pojďme ukázat, co to vlastně je ten index S&P 500, který prostřednictvím ETF $SPY kupujeme a jaké výhody nám jeho nákup může přinést👇👇👇
2/ Index S&P 500 se skládá z 500+ největších na burze obchodovaných společností USA.

Tyto společnosti představují >80% kapitalizace celého USA akciového trhu.

Mohlo by se zdát, že sázka na S&P 500 je sázka na USA ekonomiku.
3/ Jenže skutečnost je taková, že pouze 71% příjmů všech společností v S&P 500 pochází z USA.

Takže lepší definice je, že sázka na S&P 500 je sázka na kombinaci USA ekonomiky a globální ekonomiky, realizované prostřednictvím USA společností.
Read 15 tweets
6 Nov 21
1/ Krásné číslo 1777, díky za důvěru 👏👍

Jeden člověk má asi největší podíl na tom, že jsem tady začal psát a patří mu největší dík.

Všichni nebo téměř všichni ho určitě znáte - je to Honza Hájek @janhajekcfa

Proč právě Honza?
2/ Honza miluje investování a velmi rád o něm vypráví.

A stejně nadšeně se s ostatními dělí o svoje bohaté znalosti a zkušenosti.

Dokonce je to tak, že by nejraději každého naučil, jak investovat.
3/ Proto všem doporučuji, aby si našli rozhovory a podcasty, kde Honza účinkoval.

Je tam spousta mouder, která vám zjednoduší a umocní váš investorský život. Vyplatí se naslouchat.

Jeden příklad: "Na investování je krásné, že buď na něm člověk vydělá, a nebo se něco naučí".
Read 4 tweets
5 Nov 21
1/ Složené úročení - Modifikované Pravidlo 70

Slíbil jsem vám, že vám ukážu, jak odhadnout, (respektive z hlavy spočítat) zhodnocení složeným úrokem.👇👇👇
2/ Možná někteří znáte Pravidlo 72
Slouží k tomu, abyste odhadli, za jak dlouho se vaše portfolio zdvojnásobí.

Pokud 72 vydělíte očekávaným ročním výnosem, dostanete počet let, za které se vaše portfolio zdvojnásobí.

Zdvojnásobení = 72 / Očekávaný výnos
3/ Příklady:
3% - 72/3 = 24 let
6% - 72/6 = 12 let
10% - 72/10 = 7,2 let
12% - 72/12 = 6 let

Toto pravidlo je prima pro rychlý odhad.

Používejte ho však pouze do zhodnocení max 15%. Poté začne vykazovat větší chyby. A navíc bude odhad příliš optimistický.

Vše v tabulce:
Read 13 tweets
25 Oct 21
Hedging - jako alternativní způsob investování.

Většina investic má za cíl dosáhnout jednoho ze dvou základních cílů:

🔹Dosáhnout kapitálových zisků (růst ceny investice)
🔹Dosáhnout pravidelných výnosů (dividenda, úrok)

Pojďme se podívat, co je to hedging👇👇👇
1/
Hedging slouží k tomu, abychom se ochránili před nějakou situací, která by pro nás mohla mít nepříjemné dopady.

Jako příklad si vezměme současnou situaci okolo cen energií.

Existuje i jiný způsob zajištění, než pouze fixace ceny u dodavatele.
2/
Ukážu to na konkrétním příkladu, jak jsem uvažoval, kdo a co mě k tomu přivedlo a jak hodlám s touto investicí nadále nakládat.

Základem byl cenový graf elektřiny. Cena vyvrcholila v roce 2008 a pak s určitými výkyvy klesala až do roku 2016. Image
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(