Thread
Church invite

A friend of mine Bule akandi inviter kuchurch kwavo since ndanga ndambomu invitawo kuchurch kwedu the previous week.
Saka church yavo yaitanga na11 ndaifanirwa kusvika kuden kwake kuma half 10 tobaya Chapel panga paripadhuze hapo. So akandifonera b4 ndanogeza zvikanzi wangu church inononoka kupera huya wadya or takura mari yekuzotenga chikafu
Ndapedza kuprepare kaa but manje time padziri i can't cook hazvizoibve bcaz uku kunoswerwa kaa panotoda sadza apa
Haaa ndarova smart Baba pakuda plan yefoodaz ndikati ndakunodya sadza kwaMai kapoto ndabairira ma earphones munzeve listening to song yaMudiwa 10 over 10 just to uplift my Spirit se sunday soo.
Ndasvika paye Mai Kapoto varikupedzisa kubika, pane beans, maguru nema vegetables... Ndikati isai moms zvese izvo.
Haa ndapakurirwa ndagara ndaakurova jembi but ndainzwa kunge zvabikwa nesoda plus zvanga zvalaibvisa i ddtn mind hangu bcaz haa sadza Ramai kapoto rino ratwa number1 PaNorton
Ndapedza kudya paye ndaakubaya paden PaBule apa time kaa dzichakanaka ndrikufarira semunhu aguta apa kasmart manje
Ndasvika Paden paBule haa magreetings macomplements chii chii "haa mdhara makachena iii asi mukuda kubva matora twumababe twese twepa kelaz" tichibva tatobuda kuenda
Tasvika pakelaz tagariswa kumberi kaa apa mababe akungotitarisa smart kaa baba.. Haa inin manje ndichagona
Haa Praise and Worship ikuita zvinhu zvawo baba Kana neniwo ndaakutopinda mu trance mweya mtswene waburuku.... Haa mudumbu mangu mukabva matanga wangu haaa Masoda aye
Munguva yakare yoo Man of God vachibva vapinda people started Manifesting.... "every evil Spirit come out" He commanded... Zvikanzi chawakadyiswa chese nemuvenge ngachibude... Zvikanzi vomiting, sweating farting etc are are all signs of deliverance...
Inin manje mudumbu ma1 ndikati haa gandibude ndichimhanya panapa ndimhanye kutoilet ndisat ndamamira muchurch
Zvika naMan of God bring munhu wese manifesting kufront.. Inin kaa ndrikumhanya kutoilet ma usher bvaandibata vachifunga kuti idemon ririmandiri... Ndaakuvaudza kuti andina demon ndrikuda toilet vakaramba vakandidzvanya.
Ndaakutryer kuzama kupukunyura kaa bcaz ndaiwona kuti ndikasaita plan haa ndtikumamira muchurch... Haa ndakabva ndadrawer attention manje yevanhu vese zvikanzi muunzei kuno ndimunamatire.
Man of God vaakundunamatira haa bvazcatanga kuita worse with the loudness yanga ine voice ravo zvichiwedzera hameno kut ndiyo anointing yacho here.. Wangu ndakatanga kusura zvimwe zvainhuwa...
Vanhu varipadhuze nepandandiri vanga vatozviona kut mukomana ndiye aruksura mababe aye akundisekaaa... Haa smart yese in vain
Mausher airamba akandibata chete Man of God vachirova prayer.. Mumwe Usher ndiye akazoona akat noo mhan uyu munhu uyu masuriroo aarikuita haisi deliverance arikunzwa mudumbu
Man of God vakati indeliverance i poison irimudumbu irikubuda its normal.. Ma usher ahana kundisiya baba
Haaa i had to pretend to faint kuti ndisiye.. And it worked Man of God vaakuti u are free stand up.
Akangoti achingopedza kudaro ma Usher achindipa Space haaa gen'a inin andibatike masumukiro andakaita ipapo apa mausher arikumashure vanhu vagotanga kuseka
Ndaifamba zve Lamborghini chaizvo ndigaye kuti ndikabatea nema usher ayavndodzoserwa muchurch umu ndtikumama chete apa munorecordwa live ndotrender
Gape randanga ndakasiya naro ndaisabatika haa ndigaye kuti kutoilet kunoita queue apa mudumbu hamuchatodi... Ndakarova zi scout kuita chisurvey ndrimu 80km/hrv kut gamba ndoriradzika papi
Ndakawona muti wanga utikuside kugate I managed to help myself there.. Mausher achisvikawo.Apa 1 bhuysu yasara muchurch
Ndikat arikundibata chete ndrikumutena nedhodhi.. Ndikabva ndabaya paden.. Muroad vanhu vaiti akanditi hess hasha dzandaiita soo
Mface wangu akazouya manheru nebhutsu yangu masekeroo aiita soo.. Achibva audza Moms nesister yangu
Moms vanga vasina basa but kuzoudza Sister yangu.... Sister yangu aiti akangondi tarisa obva ati... "Ichoooo"
Kubva ipapo andibvume mainvite kumachurch evanhu... But Sadza raMai Kapoto andisiye ndakazonovaudza zvakaitika vakandipa rimwe...

The End
@aceCourtBot +render
@MudiwaHood song yako ndoifarira manje

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🆁4🅼🅾🆂

🆁4🅼🅾🆂 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @im__ramos

15 Jan
Thread
Hook up nengochane Part1

Ndini uyo ndavhura status yaGerry mamuziva wekuthread remalayer uye takura kaa.. haa akaisa kababe pastatus kapombi asekuru Haa ndavhura ndacommenter ndikat koo ako ndekapi ako kapombi zvikanzi haa ndekamwe so kamwana kandotamba nako
Nekuda zvinhu kaa kwedu ndikati ko ndipoo kaa number dzemwana.. Haa Gerry mafunnies anomawanza i dnt know why i trusted him.... Image
Zvikanzi mira ndinotaura naye ndomuudza first andidi zvekuzonzi wakapa vanhu number dzangu. Image
Read 16 tweets
11 Jan
Mwana Wemusoja Part 2

Ndamuka makuseni paye ndanokwira kombi ndabaya paden. Saka nemwana tanga tawirirana kuti achauya kuzondiona kumaraini kwangu weekend. Image
Inin areas ndasvikowona team rangu then i told them about what had happened with the chick. Zikanzi haa Jahman mwana anofanirwa kutouya kuno kumarain morova masinhi.
Haa ndigaye kuti inin paden pangu hapaite kuvharira munhu.. Ninez inogara iripo. Image
Read 25 tweets
8 Jan
Mwana wemusoja

2015 ndandripajoza so ndakabva ndafunga kudzokera paZim kumbono supplementer masubjects angu...So the day randakakwira bus bvandabatiswawo parcel nemumwe wandoti sekuru bcaz i friend yasekuru vangu zvichinzi onopa munhu paroadport bvandapihwa fon number.
Saka munhu uye anga apihwawo my number so the person texted me zvikanzi makadii? Ndikati ndripo makadiiwo ndiani.. Zvikanzi ndonzi Cynthia ndapihwa number dzenyu naKule vangu vakupaiwo parcel yangu.
Ndikati ohh yeah ndimi muchauya kuzoigamchira here? Zvikanzi Ehe mungasvike paroad port nguvai.. Ndikati around 10 am apa dzaive kuma 1 pm bhasi richangobva kusimuka mujoburg park station.
Read 50 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(