Discover and read the best of Twitter Threads about #coronawet

Most recents (8)

Draadje - De #coronawet wordt per 1 juni verder beperkt. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een positief iets is, totdat je tussen de regels door gaat lezen en ziet wat het kabinet ervoor terug wil. #coronapas 👇
1. Bij het laatst genomen besluit voor de verlenging van de coronaspoedwet waren er steeds meer twijfels te horen in de Tweede Kamer over de noodzaak en proportionaliteit van deze tijdelijke wet. Toch stemde een meerderheid in met nogmaals een verlenging. nos.nl/artikel/241536…
2. Al bij het laatste debat werd duidelijk dat vooral de coalitiepartijen meer zien in permanente wetgeving als het gaat om coronamaatregelen treffen. Hiervoor willen ze de Wet publieke gezondheid aanpassen.
Read 8 tweets
"#coronawet wordt elke 3 maanden verlengd.
Tot nu toe kon het kabinet dat doen zonder instemming Kamer, want noodsituatie"

Neen @NRC, de Kamer stemde in met de verlengingen, weliswaar laat, maar dat ligt aan: systeem & korte termijn. Het is een Goedkeuringswet #Twm.
#coronadebat
#coronawet #coronadebat

"Indien een vd Kamers tot het niet-aannemen vh wetsvoorstel besluit of wetsvoorstel wordt ingetrokken vervallen bepalingen #Twm met ingang vd 2e dag na de dag waarop wetsvoorstel is verworpen of ingetrokken." Memorie v Toelichting

tweedekamer.nl/kamerstukken/w…
26 nov. #coronawet, stemming Eerste Kamer 30 nov. (!) #Twm 3e verlenging, periode 1 sep - 1 dec 2021👇
Read 4 tweets
"Mondkapjes zijn totaal nutteloos. Er is geen énkele wetenschappelijke basis dat zij effectief zijn... ze geven slechts een 'deugsignaal' af" bitchute.com/video/Jp2VbhWJ… #covid19nl #coronamaatregelen #mondkapjes #artsen #wetenschap
#Mondkapjes werken niet. Er is geen medische noodzaak. Het zijn muilkorven om jou fysiek en psychologisch een bepaalde richting op te krijgen. Niet raar opkijken ook als je straks longproblemen krijgt door langdurig gebruik. #covid19nl #coronamaatregelen
#Mondkapjes werken niet. Virus gaat erdoorheen, erlangs enz. En ook meer professionele mondkapjes, die misschien maar misschien ook niet een béétje helpen: heb je gezien hoe mensen ze dragen en bewaren? Op en af doen? Gaan we ze nu ook voortaan in het griepseizoen dragen? 🤡
Read 7 tweets
Het virus, de maatregelen.., het zijn slechts instrumenten om ons te verzwakken en conditioneren voor een totalitair regime, wat níet zal eindigen. Is de #spoedwet er een maal door met de handtekening van de Koning, klapt 'de muizenval' dicht. #covid19nl
Oog op de bal houden. De #spoedwet (#coronawet) biedt het juridisch dichtgetimmerde geraamte om ons in een permanente noodtoestand te houden en de ontmenselijkende maatregelen in te bedden, en uit te breiden. De wet is gestoeld op een leugen. Dit is een machtsgreep. #covid19nl
Storms: "Dat is wat er moet gebeuren: weten wat psychopathie is en hoe deze mensen functioneren. Dat is met een totaal andere logica dan met de gewone mens... Dit is zeer ziek. Dit leidt ons naar een dictatuur" #covid19nl #psychopaten #kabinet #dictatuur
Read 6 tweets
'Digital cash takes the worst of surveillance capitalism and the worst of surveillance state. Merges them together in this fascist dystopia.. They can decide to 'debank' you.." #covid19nl #agenda2030 #cashlesssociety
"All of this data gets collected & shared among all the intelligence agencies and corporations, or leaked. On the other hand, if the people in power choose to, they can decide to 'debank' you. Imagine what happens when your bank accounts are shut down and cash doesn't exist?"
"You can't eat. You can't buy food. You can't use transportation. You can't rent an apartment. They can literally destroy your life in a second. This is happening today in China.." #covid19nl #cashlesssociety #geld #china #spoedwet #socialcreditsystem
Read 4 tweets
Onze analyse was in mei:
- het "opschalen" van testen en BCO was halfslachtig, zou niet voldoende zijn
- dit is expres. Hou enige controle op de uitbraak zonder deze teveel te remmen: volksgezondheidstheater.
- dit klopte weer allemaal.⬇️
Sjaak de Gouw van @GGDGHORNL heeft 4 (vier) keer De Opdracht gekregen: schaal testen en BCO op om het land te redden door echt virus te gaan jagen. Het was volksgezondheidstheater.

En nu weet u waarom het taboe op "groepsimmuniteit" benoemen cruciaal is.
Niets aan het beleid is logisch zonder de realisatie dat Van Dissel mikt op juist snel het virus door de bevolking jagen, eventueel met immuniteitsopbouw als cadeau erbij.

Dat doet hij met de beste bedoelingen, overigens. Maar het is wel 100% gestoeld op onzin en amoraliteit.
Read 4 tweets
Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Read 6 tweets
De basis van alle maatregelen, de #PCRtest ,wordt (bewust?) verkeerd geïnterpreteerd.
Nog 6 dagen tot de vergadering over de #coronawet trouwens (zie vastgemaakte tweet). Die wet baséért zich op deze test!!
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!