De kersverse minister van VWS Kuipers geeft in onderstaand antwoord op vragen van Van Haga aan dat nog zo’n 100 kinderen naar verwachting MIS-C zullen ontwikkelen en dat daarom vaccinatie van 5-11 jarigen aan te bevelen is.

Dit getal van 100 kinderen is onjuist.
Het ligt maximaal op 45!

De minister baseert zich hierbij op een aanvulling op het advies van de Gezondheidsraad van 10-12-21 dat hij op 19-1-22 van de GR heeft ontvangen.

Hierin geeft de GR aan dat inmiddels ongeveer 2/3 van de kinderen een corona infectie heeft doorgemaakt.
Zij baseert zich op: doi.org/10.1101/2021.1…

Hierin staat:
Dus tot en met oktober 2021 is 2/3 van de kinderen geïnfecteerd geraakt. Sindsdien zijn veel kinderen alsnog geïnfecteerd geraakt. Volgens de weekberichten van het RIVM zijn er tussen 5-11-21 en 18-1-22 nog eens ongeveer 170.000 kinderen
in de leeftijd van 5-11 positief getest. Niet alle infecties worden langs deze weg gevonden dus dit is een conservatieve schatting. Van de 1,2 mio kinderen in deze leeftijd groep is dit zo’n 14%.
Dus niet 67% maar ruim meer dan 81% van de kinderen in deze leeftijdsgroep is dus al geïnfecteerd geraakt. Uitgaand van een incidentie van 1 op 4000 blijven er 0,15 * 1,2 mio = 180.000 niet geïnfecteerde kinderen over.
Dit zou dan nog maximaal tot 45 te verwachten MIS-C gevallen leiden. Dit is minder dan de helft van de 100 die de GR en de minister noemen.

En gaan we dan ruim 1 mio gezonde kinderen die de infectie al hebben doorgemaakt ook inenten?
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fritsander Lahr

Fritsander Lahr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fritsander

Jan 19
@rivm waarom zijn de ziekenhuisopnames cf GGD uit de Osiris database per heden (19-1-2022) uit de casus landelijk dataset gehaald?

Heeft dit met onderstaande nieuwsitems te maken?

cc @wol
Overzichten zoals deze kunnen nu niet meer up to date worden gehouden.

Als de GGD (Osiris) data goed weergeven wie er DOOR een corona infectie opgenomen worden, is het van groot belang dit goed te volgen. NICE hanteert een veel ruimere definitie met hogere aantallen tot gevolg.
Wat betekent dit voor het gevoerde beleid sinds midden oktober 2020?

Zie hieronder een eerdere draad:

Read 4 tweets
Dec 14, 2021
In haar advies van 10-12-2021 adviseert de Gezondheidsraad het inenten van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Dit advies is gebaseerd op drijfzand:
1. de waarschijnlijk (zo formuleert de GR dat) te voorkomen MIS-C ziektelast schat de GR bijna een factor 2 te hoog in op 150 ipv 60
2. het effect op de transmissie wordt obv modellering geschat op 11% (op de R). Dat er sprake is van enig effect wordt tegen gesproken door onderzoek van het RIVM

Conclusie: de GR adviseert ten onrechte vaccinatie van kinderen tussen 5-11.
1. GR berekent de MIS-C ziektelast obv de aanname dat nog circa 600 k kinderen (50% van 1,2 mio) besmet zullen raken en 1 op 4000 MIS-C zullen ontwikkelen. Dit leidt tot ongeveer 150 gevallen die waarschijnlijk (aanname!) door vaccinatie voorkomen zouden kunnen worden.
Read 8 tweets
Nov 24, 2021
Onderstaande modelstudie concludeert:

"Our results highlight the benefits of extending COVID-19 vaccination programs beyond adults to reduce infections and severe outcomes in adolescents and children and in the wider population."

Dat er van benefits geen sprake is, blijkt hier.
IC-opnames: maat voor te voorkomen ernstige ziekte en belasting zorg.

Inenten van 75% vd kinderen 12-19 geeft een reductie van 48 IC opnames voor de populatie 20 jaar en ouder (sinds maart 2020: 14.813). Geef je ook 75% van de kinderen van 5-11 2 prikken dan is de reductie 72.
De gegevens uit tabel 2 zijn hier gebruikt. Dit betreft het scenario waarbij de vaccin effectiviteit in 6 maanden met 50% afneemt, een reëel scenario.

Om 1 IC-opname bij mensen van 20 of ouder te voorkomen moet je dus ongeveer 30.000 kinderen van 5 jaar en ouder inenten.
Read 7 tweets
Nov 16, 2021
1/4 De ziekenhuis opnames volgens NICE zijn veel hoger dan en STERK AFHANKELIJK van het aantal testen (GGD) in vergelijking met de ziekenhuis opnames volgens RIVM (GGD). Dit is duidelijk in onderstaande grafiek te zien.
2/4 Sinds medio oktober 2020 worden de zkh opns gerapporteerd door NICE ipv RIVM (GGD). De bijbehorende definities staan in onderstaand screenshot. Ipv de administratieve achterstand in te lopen werd voor een andere registratie gekozen omdat deze completer zou zijn.
3/4 In de grafiek is duidelijk te zien wat de impact is van de nieuwe definitie op het aantal ziekenhuis opn gerapporteerd door NICE ivm die gerapporteerd door RIVM (GGD). Net als het aantal positieve testen zijn ook de ziekenhuisopnames afhankelijk vh aantal uitgevoerde testen.
Read 5 tweets
Oct 28, 2021
@Jopinie en @milenaholdert
Onderstaande uitspraak van Gommers en Kuipers geeft precies aan dat beide geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, naar wat voor parameter ze eigenlijk kijken.

Een 'besmetting' is GEEN indicator van de prevalentie van de ziekte.
Een 'besmetting' is geen zieke maar een positieve test, die misschien aangeeft dat iemand besmettelijk is maar ook oude infecties, meestal hele milde infecties, asymptomatische infecties of helemaal geen infectie aangeeft. Een vals positieve test.

En omdat
het aantal positieve tests geen indicatie is van de ziekte geeft het alleen maar aan hoeveel testen er worden uitgevoerd.

Onderstaande grafiek toont dit aan.

Als testen een indicator zou zijn van het voorkomen van de ziekte dan zou het aantal tests per overledene een vlakke
Read 7 tweets
Sep 19, 2021
Obv de tweede golf zou je een factor 2 minder opnames verwachten dan wat @rivm berekend en laten zien heeft tijdens de TB van 15-9-2021. De coronapas is niet nodig en de zorg zou het aan moeten kunnen.
Dit onderstreept de noodzaak van publicatie van alle modellen ...
1/5
... en de onderliggende data nog maar eens te meer. De overheid voert de coronapas in anders kan de zorg het niet aan want dan liggen de ziekenhuizen straks vol met ongevaccineerden.

Dit lijkt gebaseerd op onderstaande scenario.
2/5
Een golf van zo’n 70 opnames per dag verwacht RIVM volgens de rode lijn. Dit is ongeveer 490 pw. Hoe komen ze hierbij?

Tijdens de tweede golf waren er +/- 90 opnames per week van mensen jonger dan 40 en rond 1415 van mensen ouder dan 40. Zie onderstaand plaatje
3/5
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(