In haar advies van 10-12-2021 adviseert de Gezondheidsraad het inenten van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Dit advies is gebaseerd op drijfzand:
1. de waarschijnlijk (zo formuleert de GR dat) te voorkomen MIS-C ziektelast schat de GR bijna een factor 2 te hoog in op 150 ipv 60
2. het effect op de transmissie wordt obv modellering geschat op 11% (op de R). Dat er sprake is van enig effect wordt tegen gesproken door onderzoek van het RIVM

Conclusie: de GR adviseert ten onrechte vaccinatie van kinderen tussen 5-11.
1. GR berekent de MIS-C ziektelast obv de aanname dat nog circa 600 k kinderen (50% van 1,2 mio) besmet zullen raken en 1 op 4000 MIS-C zullen ontwikkelen. Dit leidt tot ongeveer 150 gevallen die waarschijnlijk (aanname!) door vaccinatie voorkomen zouden kunnen worden.
Volgens de CoKids studie (doi.org/10.1101/2021.1…) is +/- 67% van de kinderen al besmet geweest tot en met okt 2021. Omdat in de laatste 6 weken veel kinderen besmet zijn geraakt (109.299 sinds 2-11) is het aannamelijk dat inmiddels ongeveer 80% van de kinderen besmet is geraakt.
Hiermee zijn niet meer dan 60 gevallen te verwachten.

Daarnaast ga je dan 960 k kinderen inenten die al immuun zijn. Dit is zinloos en brengt extra risico’s met zich mee.
2. Behalve dat modelleringsstudies niet geschikt zijn om bijvoorbeeld een verlaging van de transmissie van 11%
zo te onderbouwen dat hiermee beleid kan worden gemaakt, blijkt ook uit een paper van het RIVM waarin geen significant effect op ziekte bij 20 jaar en ouderen kon worden gevonden. Zie hiervoor onderstaand draadje.
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fritsander Lahr

Fritsander Lahr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fritsander

24 Nov
Onderstaande modelstudie concludeert:

"Our results highlight the benefits of extending COVID-19 vaccination programs beyond adults to reduce infections and severe outcomes in adolescents and children and in the wider population."

Dat er van benefits geen sprake is, blijkt hier.
IC-opnames: maat voor te voorkomen ernstige ziekte en belasting zorg.

Inenten van 75% vd kinderen 12-19 geeft een reductie van 48 IC opnames voor de populatie 20 jaar en ouder (sinds maart 2020: 14.813). Geef je ook 75% van de kinderen van 5-11 2 prikken dan is de reductie 72.
De gegevens uit tabel 2 zijn hier gebruikt. Dit betreft het scenario waarbij de vaccin effectiviteit in 6 maanden met 50% afneemt, een reëel scenario.

Om 1 IC-opname bij mensen van 20 of ouder te voorkomen moet je dus ongeveer 30.000 kinderen van 5 jaar en ouder inenten.
Read 7 tweets
16 Nov
1/4 De ziekenhuis opnames volgens NICE zijn veel hoger dan en STERK AFHANKELIJK van het aantal testen (GGD) in vergelijking met de ziekenhuis opnames volgens RIVM (GGD). Dit is duidelijk in onderstaande grafiek te zien.
2/4 Sinds medio oktober 2020 worden de zkh opns gerapporteerd door NICE ipv RIVM (GGD). De bijbehorende definities staan in onderstaand screenshot. Ipv de administratieve achterstand in te lopen werd voor een andere registratie gekozen omdat deze completer zou zijn.
3/4 In de grafiek is duidelijk te zien wat de impact is van de nieuwe definitie op het aantal ziekenhuis opn gerapporteerd door NICE ivm die gerapporteerd door RIVM (GGD). Net als het aantal positieve testen zijn ook de ziekenhuisopnames afhankelijk vh aantal uitgevoerde testen.
Read 5 tweets
28 Oct
@Jopinie en @milenaholdert
Onderstaande uitspraak van Gommers en Kuipers geeft precies aan dat beide geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, naar wat voor parameter ze eigenlijk kijken.

Een 'besmetting' is GEEN indicator van de prevalentie van de ziekte.
Een 'besmetting' is geen zieke maar een positieve test, die misschien aangeeft dat iemand besmettelijk is maar ook oude infecties, meestal hele milde infecties, asymptomatische infecties of helemaal geen infectie aangeeft. Een vals positieve test.

En omdat
het aantal positieve tests geen indicatie is van de ziekte geeft het alleen maar aan hoeveel testen er worden uitgevoerd.

Onderstaande grafiek toont dit aan.

Als testen een indicator zou zijn van het voorkomen van de ziekte dan zou het aantal tests per overledene een vlakke
Read 7 tweets
19 Sep
Obv de tweede golf zou je een factor 2 minder opnames verwachten dan wat @rivm berekend en laten zien heeft tijdens de TB van 15-9-2021. De coronapas is niet nodig en de zorg zou het aan moeten kunnen.
Dit onderstreept de noodzaak van publicatie van alle modellen ...
1/5
... en de onderliggende data nog maar eens te meer. De overheid voert de coronapas in anders kan de zorg het niet aan want dan liggen de ziekenhuizen straks vol met ongevaccineerden.

Dit lijkt gebaseerd op onderstaande scenario.
2/5
Een golf van zo’n 70 opnames per dag verwacht RIVM volgens de rode lijn. Dit is ongeveer 490 pw. Hoe komen ze hierbij?

Tijdens de tweede golf waren er +/- 90 opnames per week van mensen jonger dan 40 en rond 1415 van mensen ouder dan 40. Zie onderstaand plaatje
3/5
Read 6 tweets
27 Aug
1/16 Waarom de analyse van het CBS dat er in 2020 ruim 20000 mensen aan corona overleden tov de 12205 gerapporteerd door het RIVM, niet kan kloppen.
2/16 Volgens het CBS blijkt obv de doodsoorzaakverklaringen dat in 2020 bij ruim 20 duizend sterfgevallen COVID-19 een cruciale rol speelde bij het overlijden: cbs.nl/nl-nl/longread…
3/16 Obv een analyse van de totale wekelijkse sterftecijfers in NL blijkt dat de 20000 geschat door het CBS niet kan kloppen.
Er wordt vaak gezegd dat de cijfers van het RIVM een onderrapportage van het aantal corona overledenen betreffen.
Read 20 tweets
14 Jul
Op 29 juni 2021 heeft de Gezondheidsraad het advies Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 gepubliceerd. Dit is op haar website te vinden.

De raad komt op basis van geheel foutieve argumenten tot de conclusie om ook GEZONDE adolescenten vanaf 12 jaar oud te vaccineren.
Haar motivatie bestaat uit 3 delen, waarbij het mij een raadsel is hoe de Gezondheidsraad hiertoe heeft kunnen komen: alle 3 de argumenten deugen niet.

Bijwerkingen zijn meegewogen en daarover heeft de raad geoordeeld dat deze beperkt zijn.
Wat de raad niet vermeld is dat over bijwerkingen veel überhaupt nog niet bekend is.

Haar motivatie valt in drie delen uiteen:
1 directe gezondheidseffecten
2 indirecte gezondheidseffecten
3 ziektelast in de bevolking als geheel
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(