1/4 De ziekenhuis opnames volgens NICE zijn veel hoger dan en STERK AFHANKELIJK van het aantal testen (GGD) in vergelijking met de ziekenhuis opnames volgens RIVM (GGD). Dit is duidelijk in onderstaande grafiek te zien.
2/4 Sinds medio oktober 2020 worden de zkh opns gerapporteerd door NICE ipv RIVM (GGD). De bijbehorende definities staan in onderstaand screenshot. Ipv de administratieve achterstand in te lopen werd voor een andere registratie gekozen omdat deze completer zou zijn.
3/4 In de grafiek is duidelijk te zien wat de impact is van de nieuwe definitie op het aantal ziekenhuis opn gerapporteerd door NICE ivm die gerapporteerd door RIVM (GGD). Net als het aantal positieve testen zijn ook de ziekenhuisopnames afhankelijk vh aantal uitgevoerde testen.
4/4 Hiermee lijkt ongeveer de helft van het aantal ziekenhuis opnames zoals gerapporteerd door NICE te bestaan uit mensen opgenomen met een positieve test ipv DOOR een corona infectie.

Is het aantal opnames overdreven @hugodejonge?
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fritsander Lahr

Fritsander Lahr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fritsander

28 Oct
@Jopinie en @milenaholdert
Onderstaande uitspraak van Gommers en Kuipers geeft precies aan dat beide geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, naar wat voor parameter ze eigenlijk kijken.

Een 'besmetting' is GEEN indicator van de prevalentie van de ziekte.
Een 'besmetting' is geen zieke maar een positieve test, die misschien aangeeft dat iemand besmettelijk is maar ook oude infecties, meestal hele milde infecties, asymptomatische infecties of helemaal geen infectie aangeeft. Een vals positieve test.

En omdat
het aantal positieve tests geen indicatie is van de ziekte geeft het alleen maar aan hoeveel testen er worden uitgevoerd.

Onderstaande grafiek toont dit aan.

Als testen een indicator zou zijn van het voorkomen van de ziekte dan zou het aantal tests per overledene een vlakke
Read 7 tweets
19 Sep
Obv de tweede golf zou je een factor 2 minder opnames verwachten dan wat @rivm berekend en laten zien heeft tijdens de TB van 15-9-2021. De coronapas is niet nodig en de zorg zou het aan moeten kunnen.
Dit onderstreept de noodzaak van publicatie van alle modellen ...
1/5
... en de onderliggende data nog maar eens te meer. De overheid voert de coronapas in anders kan de zorg het niet aan want dan liggen de ziekenhuizen straks vol met ongevaccineerden.

Dit lijkt gebaseerd op onderstaande scenario.
2/5
Een golf van zo’n 70 opnames per dag verwacht RIVM volgens de rode lijn. Dit is ongeveer 490 pw. Hoe komen ze hierbij?

Tijdens de tweede golf waren er +/- 90 opnames per week van mensen jonger dan 40 en rond 1415 van mensen ouder dan 40. Zie onderstaand plaatje
3/5
Read 6 tweets
27 Aug
1/16 Waarom de analyse van het CBS dat er in 2020 ruim 20000 mensen aan corona overleden tov de 12205 gerapporteerd door het RIVM, niet kan kloppen.
2/16 Volgens het CBS blijkt obv de doodsoorzaakverklaringen dat in 2020 bij ruim 20 duizend sterfgevallen COVID-19 een cruciale rol speelde bij het overlijden: cbs.nl/nl-nl/longread…
3/16 Obv een analyse van de totale wekelijkse sterftecijfers in NL blijkt dat de 20000 geschat door het CBS niet kan kloppen.
Er wordt vaak gezegd dat de cijfers van het RIVM een onderrapportage van het aantal corona overledenen betreffen.
Read 20 tweets
14 Jul
Op 29 juni 2021 heeft de Gezondheidsraad het advies Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 gepubliceerd. Dit is op haar website te vinden.

De raad komt op basis van geheel foutieve argumenten tot de conclusie om ook GEZONDE adolescenten vanaf 12 jaar oud te vaccineren.
Haar motivatie bestaat uit 3 delen, waarbij het mij een raadsel is hoe de Gezondheidsraad hiertoe heeft kunnen komen: alle 3 de argumenten deugen niet.

Bijwerkingen zijn meegewogen en daarover heeft de raad geoordeeld dat deze beperkt zijn.
Wat de raad niet vermeld is dat over bijwerkingen veel überhaupt nog niet bekend is.

Haar motivatie valt in drie delen uiteen:
1 directe gezondheidseffecten
2 indirecte gezondheidseffecten
3 ziektelast in de bevolking als geheel
Read 15 tweets
7 Jul
Worden de ziekenhuisopnames overdreven? (9)

Sinds 6 oktober 2020 (zie metadata bij dataset casus landelijk) gebruikt het RIVM de ziekenhuisopname cijfers van het NICE in plaats van die van de GGD’s (Osiris database). Onderstaande plaatjes laten zien dat de opnamecriteria,
zoals op het corona dashboard onder de cijferverantwoording vermeld, verschillen. De ene is gemaakt op 31-3-2021 en de andere op 7-7-2021. Ook de gegevens van het coronadashboard zijn dus sinds 16-12-2020 gebaseerd op de NICE cijfers.
Gebruikmakend van de datasets:
data.rivm.nl/covid-19/COVID…
data.rivm.nl/covid-19/COVID…

heb ik onderstaand plaatje gemaakt per leeftijdsgroep (0-14 van NICE heb ik gezet onder 0-9 en 15-19 onder 10-19).

Wat direct opvalt is het grote verschil tussen beide registraties,
Read 9 tweets
23 Jun
Tijdens de technische briefing corona vraagt Van Haga of de dalingen wel veroorzaakt worden door de vaccinatie en niet door bv seizoenseffect. Van Dissel antwoordt driemaal op een wel zeer curieuze manier:
"We hebben een model. Dat model dat rekent. U heeft gezien hoe dat presteert. Daar zit een seizoenseffect in. Maar wij weten dat door bv de vaccinatie-effecten eruit te halen, dat de curves er totaal anders hadden uitgezien ook al was er het seizoenseffect."
De modellen blijken steeds weer veel te pessimistisch. Pieken midden mei en steeds veel te hoge pieken. Verder zijn de modellen, bijbehorende data, aannames en parameters nog steeds niet openbaar (mijn WOB verzoek loopt na 9 maanden nog steeds).
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(