Kuinka tunnistaa #viideskolonna?

Koostuu manipulatiivisista ideologeista, typeryksistä ja opportunisteista. Osalla ei ole mitään yhteyttä Venäjään ja sen tiedusteluun tai diplomaatteihin.

Kaikilla #Venäjä n marioneteilla on kuitenkin agenda, termit, moraali- ja logiikka-...
1/x
2/x
...järjestykset jotka palvelevat #Venäjä n lähialuepolitiikkaa.

Pääagendoja on kaksi: Venäjän oma agenda ja Venäjän tuottama #subversio. Nämä ovat monin kohdin keskenään päinvastaisia.

Subversio on demoralisointia ja epävakauttamista. Venäjä tuottaa kohdemaihin sitä mitä...
3/x
...pitää kohdetta heikentävänä. Se myös estää saman toiminnan agendoineen sisältään.

Erilaisuuden vuoksi subversiiviset #viideskolonna laiset saavat mahdollisuuden leimata subversion eli #Venäjä n vihamielisen vaikuttamisen vastustajia valheellisesti putinisteiksi.

Toinen..
4/x
...#Venäjä n vihamielisen vaikuttamisen pääväylä on Venäjän oma tavoitteenasettelu.

Siihen kuuluu kaiken Venäjän pyrkimyksiä vastustamaan kykenevän heikentäminen, karkoittaminen, poissulkeminen...

Nämä kaksi pääagendaa ovat saman kolikon eri puolet.

Venäjä ruokkii...
5/x
...militarismia sisällään ja heikentää maanpuolustustahoa kohdealueillaan. Se luo asymmetriaa tavalla jonka laskee edukseen. Samalla "rauhan"liikkeistä ja ideologioista voidaan syyttää maanpuolustushenkeä putinismiksi koska siinä on yhteinen piirre: sotilaallinen realismi.
..
6/x
Tämmöisen hybriditoiminnan käsiteavaruuden kattorakenne on se, että:

1 Agenda määrää logiikka- ja moraalijärjestykset.

2 Termit kehystävät ja tuottavat agendaa tukevia ajattelun skeemoja ja skriptejä eli logiikka- ja moraalijärjestysten palasia.

3 Sekä sosiaalisesti että..
7/x
...mediavälitteisesti tarjotut valmiit ajattelun mallit tuottavat mahdollisuuden samaistua maailmankuviin ja ryhmääntyä niiden ympärille joten #viideskolonna tulvittaa some- ja mediaympäristöä omillaan.

4. Edellä kuvatuista koitetaan rakentaa normistoa, jota edellytetään...
8/x
...julkisen keskustelun ja asioiden valmistelun ainoaksi hyväksytyksi lähtökohdaksi. Kieltä hallitsemalla pyritään hallitsemaan asioiden valmistelua ja sitä kautta toteuttamista.

Kun katsoo media-, some-, virkamies-, järjestö- jne. kenttiä niin huomaa että ne tulvivat...
9/x
...henkilöitä, joiden toiminta on täysin yksi yhteen #viideskolonna laisuuden kanssa.

Kaikkia näitä vastaan kamppaileminen rikkoisi ja epävakauttaisi maata. Kuitenkin viidettä kolonnaa vastaan pitää taistella. Mikä avuksi?

Tehdään agendat ja niiden toteuttamisen tavat...
10/x
...maksimaalisen läpinäkyviksi, mutta jätetään kaikkein törkeimpiä tapauksia lukuunottamatta ihmiset ja etenkin heidän lähipiirinsä rauhaan!

Suomea vastaan taistelee iso joukko kotimaisia toimijoita. Ei lähdetä sisällissotaan heitä (henkilöitä, puolueita jne) vastaan vaan..
11/x
...läpivalaistaan julkisesti #Venäjä n hybriditoiminnan doktriinit, metodologia, rakenteet (henkilöitä nimeämättä), argumentointi- ja sosiaalisen vaikuttamisen keinot...

Hyväuskoisille hölmöille pitää luoda helppo väylä hölmydestä ulos kasvamiselle. Paatuneet tapaukset...
12/x
...pitää eristää. Virkamieskunnassa ja valtion rahoittamissa organisaatioissa paatuneet pitää erottaa. Siellä paatuneisuus on paras arvioida toiminnan keston perusteella.

Avoimessa demokratiassa itäisen hybriditoiminnan vastustamisen päälinjan pitää noudattaa avoimen...
13/13
...demokratian keinoja, normeja ja ideaaleja. Ne tarjoavat suuren ja tehokkaan työkalupakin - jos tuo pakki huomioidaan ja otetaan käyttöön.

#remoralisaatio lla #demoralisaatio ta vastaan. Vakauttamalla epävakauttamista vastaan. Rehellisyydellä epärehellisyyttä vastaan.
Toivoisin että #media a, #tiedustelu a ja #hybridi -höpinöitä lähellä olevia tahoja löytyisi lukemaan edellä olevaa ketjua. Myös muut.

@maraj60 @JussiPullinen @ristoej @PToveri @Bull603 @Alfatvuutiset @AnttiParonen @GustafsbergH @Sukkola @ER_Korhola @heimmonen @ArtoLuukkanen ...
Pidän tätä ketjua tärkeänä. Lue. Jos olet samaa mieltä niin retweettaa aloitus - vaikka lisäkommentein.

@MatsUotila @Pasisillanp @pbyrokraatti @pmakela1 @TommiPalve @HeikkiUutiset @SebastianTyne @Nea_Lundstrom @AuteroMiia @TeemuPotapoff @AtteKaleva @keronen @Honcho_FIN yms.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Juhani Vallikari

Juhani Vallikari Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JuhaniVallikari

Nov 8, 2021
@charlyjsp #covertwar pelaa asymmetrioilla, havaintokyvyn alittavilla toimilla, kohdemaan kansalaistoiminnan kääntämisellä kohdemaata vastaan, #subversio lla, kognitiivisilla katvealueilla, joiden myöntäminen on arvovaltaisille tahoille arvovaltasyistä mahdotonta, refleksiivisellä....
1/x
@charlyjsp 2/x
...kontrollilla, cyber- ja narratiivioperaatioilla...

Tietenkin nimeltä mainitsematon itäpuolella oleva alueellinen suurvalta pyrkii tuottamaan tilanteita, joissa offensiivit voidaan toteuttaa niin että niiden sotilaallinen osa-alue on niin pieni kuin mahdollista ja muut...
@charlyjsp 3/X
...halvemmat, poliittisesti turvallisemmat ja kierommat osa-alueet ovat massiivisia.

Osa noista keinoista on maiden väleihin ja osa niiden sisään suuntautuvia, osa sekä että.

Pahinta asiassa on se, että Suomen suojaamisen suurin este ei ole ulkoinen toimija vaan omien....
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(