Discover and read the best of Twitter Threads about #subversio

Most recents (2)

Kuinka tunnistaa #viideskolonna?

Koostuu manipulatiivisista ideologeista, typeryksistä ja opportunisteista. Osalla ei ole mitään yhteyttä Venäjään ja sen tiedusteluun tai diplomaatteihin.

Kaikilla #Venäjä n marioneteilla on kuitenkin agenda, termit, moraali- ja logiikka-...
1/x
2/x
...järjestykset jotka palvelevat #Venäjä n lähialuepolitiikkaa.

Pääagendoja on kaksi: Venäjän oma agenda ja Venäjän tuottama #subversio. Nämä ovat monin kohdin keskenään päinvastaisia.

Subversio on demoralisointia ja epävakauttamista. Venäjä tuottaa kohdemaihin sitä mitä...
3/x
...pitää kohdetta heikentävänä. Se myös estää saman toiminnan agendoineen sisältään.

Erilaisuuden vuoksi subversiiviset #viideskolonna laiset saavat mahdollisuuden leimata subversion eli #Venäjä n vihamielisen vaikuttamisen vastustajia valheellisesti putinisteiksi.

Toinen..
Read 15 tweets
@charlyjsp #covertwar pelaa asymmetrioilla, havaintokyvyn alittavilla toimilla, kohdemaan kansalaistoiminnan kääntämisellä kohdemaata vastaan, #subversio lla, kognitiivisilla katvealueilla, joiden myöntäminen on arvovaltaisille tahoille arvovaltasyistä mahdotonta, refleksiivisellä....
1/x
@charlyjsp 2/x
...kontrollilla, cyber- ja narratiivioperaatioilla...

Tietenkin nimeltä mainitsematon itäpuolella oleva alueellinen suurvalta pyrkii tuottamaan tilanteita, joissa offensiivit voidaan toteuttaa niin että niiden sotilaallinen osa-alue on niin pieni kuin mahdollista ja muut...
@charlyjsp 3/X
...halvemmat, poliittisesti turvallisemmat ja kierommat osa-alueet ovat massiivisia.

Osa noista keinoista on maiden väleihin ja osa niiden sisään suuntautuvia, osa sekä että.

Pahinta asiassa on se, että Suomen suojaamisen suurin este ei ole ulkoinen toimija vaan omien....
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!