De meeste mensen zien de #boerenopstand, die extreemrechtse krachten willen verbreden tot een #Burgeropstand, met lede ogen aan.
Er is echter sprake van een diepe crisis in de democratie.
Vergelijking met de situatie in de Weimar-republiek dringt zich op.
De rode vlag moet uit. Image
Terecht schrijft Hubert Smeets: "Nederland is geen Weimarrepubliek. De natie heeft een mooie democratische geschiedenis en kampt niet met de nasleep van een verwoestende oorlog.
@hubertsmeets: "Maar dat er iets rot in het koninkrijk, is onloochenbaar." Image
Toch zijn de boerenprotesten niet het kernprobleem. Ze zijn het symptoom voor de erosie van het politieke midden, de verharding in de politieke arena, het populisme, een falende overheid.
En daar komt de vergelijking met de Weimarer-republiek.
Ik citeer Benjamin Carter Hett... Image
...Benjamin Carter Hett analyseert in zijn studie "De dood van de democratie" over de teloorgang van de eerste democratische republiek in Duitsland de opkomst van het populisme gerepresenteerd door de NSDAP van Hitler Image
Carter Hett noemt niet 1933, de benoeming van Hitler tot rijkskanselier, als het begin van de dood van de republiek van Weimar, maar 1928.
In dat jaar koos en kwart van het electoraat voor "periferiepartijen".
Partijen die de rationele, feitelijke wereld ontkenden. Image
Ook nu zien we in Nederland dat partijen die diepgaande problemen als de klimaatcrisis, corona, stikstof, het gevaar van Rusland ontkennen ongeveer 25 procent van het electoraat aan zich weten te binden. Image
We zien ook nu dat een appel aan de rede wordt weggehoond.
Rijkskanselier Brüning, aldus Carter Hett "probeerde altijd redelijke argumenten voor te leggen aan mensen die nooit redelijk zouden zijn, die eigenlijk totaal geen belangstelling hadden en voor rede of logica" Image
Hierin ligt het democratisch gevaar voor Nederland.
In de politieke versplintering, het ontkennen van feiten en logica door politici als Wilders, Baudet, Van der Plas, Eerdmans.
Nederland is nog geen Republiek van Weimar.
Maar het is nu wel 1928. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 𝐃𝐫𝐉𝐇

𝐃𝐫𝐉𝐇 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DrJHAmsterdam

Jul 3
Rusland blijft het #fakenews over Oekraïne als bolwerk van Nazis verspreiden.
En de landverraders hier herhalen dat.
Het is een historische leugen.
Oekraïne heeft enorm geleden onder de Nazi-terreur.
🧵
1/11 ImageImage
Oekraïne telde 8 miljoen slachtoffers van de terreur door de Nazis.
5 miljoen burgers, vrouwen en kinderen .door de SS/Wehrmacht. Daar onder 1,6 miljoen Oekraïense Joden die door de nazi's werden vermoord.
2/11 ImageImage
2,4 miljoen vrouwen en mannen werden als zogenaamde Ostarbeiter door de Nazis uit het bezette Oekraïne naar het Derde Rijk gedeporteerd. Daar werden ze als ondermensen tot slaaf gemaakt en moesten onmenselijk zwaar werk doen.
Velen stierven daar aan.
3/11 ImageImage
Read 11 tweets
Jun 30
De extreemrechtse intrigant Gidon van Meieren deed bij het debat over de #boerenterreur een beroep op de burgerlijke ongehoorzaamheid.
Dan wil ik hem wel uit de droom helpen.
Geweld is altijd taboe
Geweld is altijd taboe. Image
Burgerlijke ongehoorzaamheid kan legitiem zijn in een democratische samenleving. In zijn proefschrift ’Recht, Orde en Burgerlijke Ongehoorzaamheid’ (1972) gaf Cees Schuyt de grenzen aan van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Hij formuleerde tien kenmerken. ImageImage
I. de handeling is illegaal
2. de handeling is gewetensvol
3. er is betekenissamenhang tussen bekritiseerd object en gekozen handelwijze
4. de handeling is weloverwogen
5. de handeling geschiedt openlijk
6. men werkt vrijwillig mee aan arrestatie en vervolging
Read 4 tweets
Jun 1
Het D66 kamerlid Sjoerdsma @swsjoerdsma had volkomen gelijk toen hij er op wees dat de term omvolking die door Baudet, Wilders, Bosma wordt gebruikt extreemrechts is.
Sterke het is een regelrecht racistisch en Nazi-begrip.
Ik leg het uit. Image
Waar komt het begrip #omvolking welk nu zo populair is in extreem rechtse kring, Geert Wilders, Thierry Baudet, Philip De Winter vandaan?
De term is afkomstig uit de Nationaalsocialistische "Volkstumspolitik". Daarmee werd bedoeld de Duitstalige gebieden Heim ins Reich te brengen Image
In de Nazi-ideologie had het begrip omvolking twee betekenissen.
1. De Duitsers in andere niet-Duitse landen assimileerden en werden daardoor “on-Duits”.
2. Het Oosten moest worden veroverd om Lebensraum voor de Duitsers te creëren. Image
Read 12 tweets
May 30
Hoe je ook over wetgeving rond embryo-onderzoek mag denken.
De lui die dit met de experimenten van Mengele vergelijken zijn kwaadaardig en gestoord tegelijk.
30 mei 1943 werd SS-arts Josef Mengele hoofdarts van de #Zigeunerlager (zigeunerkamp) in Auschwitz II-Birkenau.
Image
Mengele, hij was in 1943 pas 32 jaar oud voerde de meest vreselijke experimenten in #Auschwitz met kinderen uit.
De beelden zijn afschrikwekkend. Image
Read 6 tweets
May 11
De vraag die na de gesprekken van de ministers Kaag en Rutte met FvD van Thierry Baudet aan de orde dient te komen is, moeten we Forum als een normale partij behandelen?
Ik vergeleek FvD en NSB op 10 kenmerkende aspecten van het fascisme.
Beiden zijn volwaardig fascistisch. Image
De 10 basiskenmerken van het hedendaags fascisme. Image
Benito Mussolini gebruikte de term fasci in 1919 om er de naam van zijn nieuwe politieke beweging mee aan te duiden. De fascisten waren fel nationalistisch, tegen de liberale staat en tegen de democratie, antisocialistisch en anticommunistisch. Image
Read 18 tweets
Apr 22
In @nrc mooi verhaal over Losgemaakt van Nederland.
Hoe mensen graag bedot willen worden.
Ronald Heister is, aldus NRC, de initiator van deze gemeenschap van ‘autonome mensen.
Door geld over te maken kun je een #geboortetrust krijgen. Niemand heeft dat ding ooit heeft ontvangen Image
.@WilmerHeck en @AMKouwenhoven doen in @nrc uit de doeken hoe Heister geld verdient aan argeloze burgers die hij voorhoudt dat ze zich autonoom kunnen verklaren niet meer vallen onder het Nederlands recht en daardoor recht hebben op 1,5 miljoen euro van de fiscus. Image
Het gaat zo.
Via zijn bedrijf Bossmaker voorziet Heister iedereen van advies. Daar moet wel voor betaald worden. Voor €100 krijg je de benodigde documenten om ‘geboorte-trust’ veilig te stellen.
Verdere hulp €400, paspoort €149, elk gezinslid moet nog eens €100 betalen. Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(