İbrahim Profile picture
Jul 14 20 tweets 13 min read
1) Okuduğum kitapları özetlerken farkettim ki @Scala_Kitapci olmasa #ekonomi alanında dilimize çevrili eser yok denecek kadar az sayıda. İyi ki var (:

Bugün, Phılıp A. Fısher’ın Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar kitabını özetlemeye çalışacağım.

#temelanaliz #yatırım #kitap
2) #SıradışıHisselerSıradışıKârlar kitabı,

Üç ana ve bir ek bölüm olmak üzere toplam 357 sayfadan oluşmaktadır.

#finansalokuryazarlık
3) “Ancak gerekli fikri edinmek için yegane ve mutlaka en iyi kaynak rakipler değildir.

Tedarikçilerden ve müşterilerden de birlikte çalıştıkları kişilerin yapısı hakkında öğrenilebilecekler aynı ölçüde şaşırtıcıdır.

Şirketin, hiç değilse birkaç yıl boyunca satışlarında” +
4) “oldukça büyük bir artış sağlamaya yetecek pazar potansiyeline sahip ürün ya da hizmetleri var mı?

Hiçbir #şirket sırf şanslı olduğu için uzun yıllar büyüyemez.

Yüksek kalitede #iş becerisi ne sahip olmalı ve bunu sürdürmelidir aksi taktirde iyi şansını sermayeye” +
5) “dönüştüremez ve #rekabetçi pozisyonunu diğerlerinin saldırılarından koruyamaz.

Eğer bir şirketin yönetimi yetenekliyse,

Faaliyette bulunduğu sektörde #teknolojik #değişime ve #geliştirmeye yönelik araştırmalara açıksa,

#akıllıyatırımcı, hemen meseleye bu gözle bakacak” +
6) “ve #yönetimin başarılı bir #yatırımı seçerken değerlendirmesi gereken ilk adım olan

#Satış eğrisini gelecekte de gerçekleştirip gerçekleştirememe olasılığına karşı uyanık olacaktır.

Yönetim, mevcut cazip ürün grubundaki büyüme potansiyeli, büyük ölçüde tüketildiğinde,” +
7) “toplam satış potansiyelini daha da arttıracak #ürünler ya da süreçler geliştirmeye devam etmeye kararlı mı?

Şirketin büyüklüğüne göre #araştırma ve #geliştirme faaliyetleri ne kadar verimli?

Şirketin ortalamanın üzerinde bir #satış organizasyonu var mı?” +
8) “Günümüzün rekabetçi dünyasında bir şirketin başarısı için bir çok şey önemlidir.

Ancak, #üretim, #satışlar ve #araştırma başarının temelini oluşturan üç temel taşı olarak görülebilir.

Şirket kayda değer bir #kâr marjına sahip mi?” +

#temelanaliz #yatırım #kitap
9) #Yatırımcı açısından satışlar yalnızca kârı artırdıkları ölçüde anlamlıdır.

#Kâr’ı incelerken atılacak ilk adım, şirketin kâr marjını araştırmak,

Yani bir dolarlık her satıştan kaç sentin #faaliyetkârı olarak kaydedildiğini tespit etmektir.” +
10) “Böyle bir araştırma tek bir yıl için değil, bir dizi yıl için yapılmalıdır.

Anormal ölçüde düşük bir #kârmarjına sahip bir şirkete,

#Uzunvadeli #yatırım yapmayı düşünmenin yegane nedeni,

Şirkette #temel bir değişiklik olacağına ilişkin, güçlü belirtiler olabilir.” +
11) “Şirket kâr marjını korumak veya arttırmak için ne yapıyor?

Başarı daha çok #hissesenedi alındıktan sonra öğrenilenlere bağlıdır.

Bu nedenle, #yatırımcı açısından esas önemli olan geçmişin değil, geleceğin #kâr marjlarıdır.

Şirketin işçileri ve personeliyle ilişkileri” +
12) “mükemmel mi?

Şirketin üst düzey yöneticilerle ilişkisi mükemmel mi?

Şirket derinlikli bir yönetime sahip mi?

Şirketin maliyet analizleri ve muhasebe denetimleri ne kadar iyi?

#Yatırımcı çoğunlukla ulaştığı sonuçları bir dolarlık satış başına düşen göreli kiralama” +
13) “maliyeti ya da tahsil edilemeyen alacakların oranı gibi matematiksel oranlarla kontrol edebilir.

Şirketin #kâr konusundaki yaklaşımı kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi?

Şirket tartışılmaz dürüstlükte bir yönetime sahip mi?” +
14) Özetle buraya kadar #Fisher’ın hisse senedi seçiminde dikkat ettiği önemli kriterleri inceleme şansı yakaladık.

#Fisher bu ilkelerin kendi ihtiyaçlarınıza nasıl uygulanacağını ve hisseyi ne zaman almanız gerektiğine değinmekle birlikte

Ne Zaman Satmalı / Satmamalı +
15) başlığı ile devam etmektedir.

“Alım tarihinde sahip olduğu nitelikleri aynı ölçüde içermeyen şirketlerin #hisseleri satılmalıdır.

Hisselerini bulundurduğumuz şirketlerin, işlerini her zaman yakından izlememizin niçin büyük önem taşıdığını açıklamaktadır.” +
16) #Şirketler genellikle iki nedenle #değer kaybederler.

Yan #yönetim kötüleşmiştir ya da şirket artık #ürün pazarını eskisi gibi genişletme beklentisi içinde değildir.

Hisse senetlerinizi yakından tanıyorsanız, iyi olanın satılması yönündeki iddialar saçma görünmelidir.” +
17) “Tesis aşamasından ki şirketleri satın almayın.

İyi bir hisse senedini yalnızca tezgah-altında işlem gördüğü için görmezlikten gelmeyin.

Bir hisseyi yalnızca şirketin #faaliyetraporu’nda ki ifade tarzını beğendiğiniz için satın almayın.

Portföy çeşitlendirme konusunda” +
18) “aşırı strese girmeyin.

Savaş korkusuyla alım yapmaktan çekinmeyin.

Gerçek bir büyüme hissesi alırken fiyatının yanı sıra zamanlamaya da dikkat etmeyi unutmayın.

Kalabalığın peşinden gitmeyin.

Bir şirket ya büyüyecek ya da küçülecektir.

Güçlü saldırı en iyi savunmadır”+
19) “Bir şirket kötüye gitmediğinden yalnızca büyüyerek emin olabilir.

Yukarı tırmanmayı başaramayan şirketler kaçınılmaz olarak aşağı düşmüşlerdir ve

Eğer bu geçmiş için geçerliyse, gelecekte daha da geçerli olacaktır.” +
20) #Yatırım yeterli mali güce sahip iyi yönetilen bir şirkette ise en büyük ayı piyasası bile bu portföyün değerini yok edemez.

Gerçekten sıradışı hisseler, zaman zaman bir öncekinin birkaç kat üzerine çıkan yeni zirveler yapar.

Risk/ödül faktörü #uzunvade yatrma itbar eder.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Jul 15
1) Bugün değerli hocam @azizserin75’in daha önce çok defa yazılı ve sözlü anlattığı #Dupont yöntemi ile #şirket nasıl seçilir, analizini çalışma fırsatım oldu.

#Otomotiv sektöründe son dönem dikkat çeken #FROTO ve #TOASO şirketlerini incelemeye çalıştım. YTD

#PD #temelanaliz Image
2) Piyasa Değeri / Defter Değeri

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım Image
3) Piyasa Değeri / Net Satış

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım Image
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(