İbrahim Profile picture
Aug 4, 2022 36 tweets 63 min read Read on X
1) #yatırımnotları kapsamında faydalı olacağını düşündüğüm, okuması kolay, insanların #parayla ilgili düşünme biçimlerine farklı bakış açıları sunan,

Robert T. Kıyosakı’nin, #alfayayınları’ndan yayınlanan #zenginbabayoksulbaba kitabını özetlemeye çalışacağım. +

#kitap #finans Image
2) “Bugün insanlar, #zenginlerle diğer kişiler arasındaki gittikçe büyüyen bölünmenin daha çok farkındalar.

#Gelirdeki artışlar,

#çalışanlara -para için çalışan insanlara değil-, #girişimcilere ve #yatırımcılara gitmektedir.”

#finansalokuryazarlık #kitap
3) “Eviniz paraya çevrilebilir bir #aktif varlık değildir.

Zenginler #para için çalışmaz.

İnsanlar para için çalıştığı sürece #vergi ödeyeceklerdir.

#Zenginlerin daha zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının” +
4) “nedenlerinden biri #para dersini okulda değil #evde öğrenmeleri.

Çoğumuz para konusunu #anne, babalarımızdan öğreniriz. Peki ya yoksul anne, #baba çocuğuna para ile ilgili ne söyleyebilir?

Okulda kal, çok #çalış derler, o kadar.

Ne yazık ki, para #okullarda öğretilmez.” +
5) “Okullar #skolastik ve #mesleki becerilere odaklanır, mali becerilere yer vermez.

Bu da okulda çok başarılı olan #bankacıların, #doktorların ve #muhasebecilerin yaşamları boyunca maddi sıkıntılar içinde boğuşmasını açıklamaktadır.

İflas etmiş olmakla yoksul olmak arasında” +
6) “fark vardır. #İflas geçicidir, #yoksulluk sonsuz.

Olumlu #düşüncenin tek başına işe yaramamasının nedeni,

Çoğu insanın #okula gidip, paranın nasıl işlediğini bilemeden ömrümün sonuna kadar #para kazanmak uğruna, #hayatını tüketmesidir.” +
7) #Yoksul ve #orta sınıf para için çalışır. #Zenginler parayı çalıştırır.

#Hayat en iyi #öğretmendir. Hayat seninle konuşmaz.

Adamı oradan oraya sürükler. Her sürüklediğinde bir şey söylüyordur.

Silkin ve #uyan. Öğrenmen gereken bir şey var diyordur.” +
8) #Hayatımızın büyük bir kısmı kontrolümüz dışındadır.

Kontrolünü sağlayabileceğim şeye #odaklanmayı öğrendim: #kendime.

Eğer bir şeyler #değişmeliyse, önce #ben değişmeliyim.

#Nakit akışı getiren #varlıklar satın almak ya da oluşturmak #paranızın sizin için çalışmasıdır.” +
9) “Yüksek #ödemeli işlerin iki anlamı vardır:

#Para için #çalışmaktasınızdır ve ödediğiniz #vergiler muhtemelen artacaktır.

#Devletlerin genişlemesi, gittikçe daha fazla #paraya ihtiyaç gösterir.

Bu ihtiyacı karşılamanın tek yeri #orta sınıftır. Bunun anlamı #işçilerdir.” +
10) “Şu anda her #devlet profesyonel #yatırımcıları ve #iş sahiplerini onurlandırmaktadır.

#İşçiler vergi öder;

#yatırımcılar ve #iş sahipleri ise vergi #kanunu istenildiği gibi kullanılırsa,

#ekonomiyi destekleme aracı olarak, çok az #vergi öderler.” +
11) “İnsan hayatı sonsuza kadar #korku ve #hırs duyguları tarafından yönetilir.

#Parayla ilgilenmiyorum diyen pek çok kişi, buna rağmen günde sekiz saat bir işte çalışacaktır.

Çoğu kimse #düşüncelerinin duygularından kaynaklandığını bilmez. Duygularınız sizin duygularınızdır” +
12) “ama kendi adınıza düşünmeyi de öğrenmelisiniz.

Sınırlarını #maaş tutarınızın belirlediği bir #yaşam sürmek, gerçekten yaşamak değil.

#Okullar, insanlara yalnızca #para için #çalışmayı öğretmekle kalıyorlar,

#Paranın gücünü kuşanmayı #öğretmekten uzaklar.” +
13) #Duygularınızı düşünmek için kullanmayı #öğrenin, duygularınızla düşünmeyi değil.

Çok sık olarak insanlar #mantıklı düşünmek yerine, duyguları ile #tepki verirler.

#Paranın hayatlarını #yönettiğini itiraf etmekten korkarlar ve böylece para onları #kontrol eder.” +
14) “Bir çok kişinin bir işte #çalışmayı sürdürmesi #korkuya bağlıdır:

#Faturalarını ödeyememe korkusu, işten #kovulma korkusu, yeterli #parası olmama korkusu, tekrar baştan #başlama korkusu.

Bir #meslek ya da #ticareti öğrenmeye çalışmanın ve sonradan para için çalışmanın” +
15) “bedeli budur.

Bir çok kişi #paranın #kölesi olur ve #öfkesini #patronlarına yansıtır.

Önemli olan #ne kadar para #kazandığın değil, elinde ne kadar #para tutabildiğindir.

#Sorunları çözen ve para üreten #bilgidir.

#Finans bilgisi olmaksızın, para uçar gider.” +
16) #Zengin insanlar #aktifvarlık edinirler.

#Yoksul ve #ortasınıf, aktif varlık olduğunu zannederek #pasif edinirler.

#BirinciKural: #Aktif ve #Pasif arasındaki farkı bileceksin ve #paranı aktiflere yatıracaksın.

#Aktifvarlık cebime #para koyar.” +
17) #Pasifvarlık cebimden #para çıkartır.

Bir #insan yüksek derecede, #eğitimde profesyonel olarak #başarılı ve #finansal olarak #cahil olabilir.

Okullar #işverene iyi #işçiler yetiştirmek üzere tasarlandı.

#Ortasınıf kendini #maddi sıkıntı -kısır döngüsünde- bulur.” +
18) “Başlıca #gelirleri maaştır ve #maaş artışıyla birlikte ödedikleri #vergiler de artar.

Maaşları ile #harcamaları eşit oranda #artar işte buna -#fareyarışı- denir.

Zenginler #aktifleri satın #alır.

Yoksulların yalnızca #giderleri vardır.” +
19) “Bir çok #insanda eksik olan, #finansal eğitimdir. Onun için #mesleklerinde başarılı olsalar bile, hala para ile #mücadele ederler.

#Para için çok #çalışmayı öğrenmişlerdir ama parayı #kendileri için çok çalıştırmayı #öğrenmemişlerdir.

Tüm #hayatlarını başkaları için” +
20) #çalışarak geçiren insanların sonu, genellikle #finansal #mücadeledir.

Kendi #işinize bakmaya başlayın.

Tam gün çalıştığınız #işi sürdürün ama #pasif olmayan #gerçek değerler #satın almaya başlayın.

#Zenginler hiçbir zaman #vergi vermeyecektir.

#Teşvikler, zenginlerin” +
21) #vergilerini indirmektedir.

Onun için #devletin vergi kazancı elde edeceği tek yer, #ortasınıftır.

Eğer #para için #çalışırsanız, işvereninize #güç verirsiniz.

Eğer para #sizin için çalışırsa, güç #sizde olur ve onu denetlersiniz.

#Çalışanlar kazanır, #vergi öder,” +
22) “ve geri kalanla #yaşamaya çalışır.

Bir #şirket, kazanır, harcayabileceği kadar #harcar ve geri kalan üstünden #vergi öder.

Bu, #zenginlerin kullandığı en büyük #yasal #vergi boşluklarından biridir.

Gerçek dünyada #başarılı olanlar #akıllılar değil, #cesurlardır.” +
23) “Peki #finansal IQ’yu geliştirmeye neden zaman harcmalı? Çünkü geliştirirseniz refaha kavuşursunuz.

Geliştrmzseniz, zaman, heyecan yerne korku verici olacaktır. Birilernin cesur atılımlarda bulnduğu bir dönemde, başkaları hayatın çürümeye yüz tutmuş halklarına tutunurlar.” +
24) “Ne yaptığınızı biliyorsanız bu, #kumar oynamak değildir.

Kumar oynamak, #paranızı bir işin içine öylece atmak ve dua etmektir.

Büyük #fırsatlar gözlerinizle değil, #zihninizle görülürler.

#Kaybetmekten korkmayın çünkü, #başarısızlık, #başarı sürecinin bir parçasıdır.” +
25) #Finansal zeka #muhasebecilik, #yatırımcılık, #pazarlamacılık ve #hukukun sinerjisidir.

Çok şey hakkında #az şey bilmelisin.

Dünya, #yetenekli #yoksul insanlarla dolu.

Bunların çoğu ya #yoksul ya #maddi zorluklar içinde boğuşan ya da #hak ettiklerinin daha altında” +
26) “kazanan kimseler; bunun nedeni #bildikleri değil, #bilmedikleridir.

#Genç insanlara, ne #kazanacaklarına göre değil, ne #öğreneceklerine göre #iş aramalarını öneririm.

#Zengin kişi ile, #yoksul kişi arasındaki başlıca fark,

#korkuyu nasıl yönettikleridir.” +
27) “Birçok kişinin #finansal olarak #kazanmama nedeni, #para kaybetme acısının, #zengin olma sevincinden çok daha büyük olmasıdır.

#Başarısızlık, kazananları esinler, #kaybedenleri yener.

Zengin olma arzusundysanız, #dikkatinizi toplamalısınız.

Elinizdeki bütün yumurtaları” +
28) “birkaç sepete #dağıtın.

#Bilgisi ve #sezgisi olan yatırımcı bilir ki, #olumsuz görünen zamanlar aslında #para #kazanmak için en iyi zamanlardır.

Herkes #hareket etmeye #korkarken, tetiği çeker ve ödüllendirilir.

#Kuşkucular eleştirir, #kazananlar analiz eder.” +
29) “İlk önce #kendime para ayırırsam, #finansal, #zihinsel ve #mali olarak daha güçlü olurum.

#Altın her yerdedir ama bir çok kişi onu görmek üzere #eğitilmemiştir.

Yetiştirildiğimiz #kültürde #para sevgisinin #şeytanca olduğu bize öğretildiği için, geri plana itilmiştir.” +
30) #Para kazanmak için #çalışalım diye, bizi #meslek öğrenmeye teşvik etmiştir,

ne var ki parayı #kendimiz için nasıl çalıştıracağımızı #öğretmeyi başaramamıştır.

Borsada #hissesenedi ya da #gayrimenkul satın alıp da en büyük #değerlerine, #zihinlerine yatırım yapmayanlara” +
31) “hayretle bakıyorum. Bir ya da iki ev satın aldınız diye emlak işinde uzman olduğunuzu söyleyemezsiniz.

Bir #yatırım aracı manşetlere geçmişse, ona para yatırmak için artık çok geç demektir. Yeni bir araç aramalısınız.

Sörfçüler şöyle der: Dalgaların arkası hiç kesilmez.” +
32) “Telaş eden ve #dalganın #sonunu yakalayanlar çoğu kez #devrilirler.

#Akıllı #yatırımcılar piyasaları #zamanla ölçmez.

Bir #dalgayı kaçırırlarsa, sonrakini #bekler ve #duruşlarını belirlerler.

#Çekingen yatırımcılar #sürünün peşi sıra giden #koyunlara benzer.” +
33) “Bugün çoğumuz #istediğimiz şeylere ulaşmak için #para kaynağı #yaratmaya odaklanmak yerine, #borç para bulmaya #odaklanırız.

#Kısavade de #kolay olup #uzunvade de #güç olanı seçeriz.

Hem #birey hem de #toplum olarak edindiğimiz kötü #alışkanlıklardandır bu.” +
34) #Aklınızdan çıkarmayın, kolay #yol daha sonra #zorlaşır, öte yandan #zor olan zamanla #kolaylaşır.

Ne zaman bir şeyin #eksikliğini hissetseniz,

bir şeye #ihtiyaç duysanız, önce #istediğiniz neyse onu #verin,

#aynısı çoğalarak size geri #gelecektir.” +
35) “Her şey karşılıklıdır #ilkesine inanırım ve #istediğimi veririm.

#Para istiyorsam, para #veririm ve para #çoğalarak yeniden elime gelir.

#Öğretin ki karşılığını görün.

Fark ettim ki, öğrenmek isteyen kişilere daha #gönülden öğrettikçe ben de daha çok şey #öğreniyorum.” +
36) “Yaptığınızı #yapmayı kesin. Başka türlü #söylemek gerekirse,

mola verin ve #neyin işe yaradığını, neyin #yaramadığını #değerlendirin.

Yeni #fikirler arayın.

#Yapmak istediğinizi #yapmış birilerini bulun.

#Kurs alın, #okuyun ve #seminerlere katılın.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Feb 23
📍Koç Topluluğu, Sabancılar ve Garanti Bankası Olayı.

• Vehbi Koç Anlatıyor kitabından:

#kitap 🧵 Image
1) “Bana Asil Çelik benzeri bir başarısızlık duygusu veren işlerimden biri de,

on yıl önce Koç Topluluğu olarak yaşadığımız Garanti Bankası hadisesidir.

Ben hayatım boyunca, iş kararlarımı iş arkadaşlarımla görüşerek,

özel hayatımızla ilgili olanlarını da ailemle istişare ederek aldım.”
2) “Garanti Bankası’nın ekseriyet hisselerini almadan önce de Koç Holding’de

iş arkadaşlarımla uzun toplantılar yaptık, muhtelif ihtimaller üzerinde durduk.

Garanti Bankası’yla ilgilenmem teklifini bana,

23 Haziran 1976’da bankanın kurucu ortakları”
Read 14 tweets
Feb 16
• Michele Cagan’ın ‘Borsa 101’ kitabından;

• Hisse senedi, ortaklık, adi hisseler, imtiyazlı hisseler ve değer yatırımı ile ilgili bölümlerden alıntılar.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Mülkiyet durumu. Bu benim şirketim.

Alıp elinde tutan yatırımcılar, zamana yenik düşmeyen şirketlere yatırım yapar.

Borsa simsarları yatırım konusunda daha aktif bir yaklaşım benimserler.

Ve hisse senedinin fiyat hareketlerine, şirketin gerçek değerinden daha fazla önem verirler.

Varlıklarınız için hangi stratejiyi uygularsanız uygulayın aynı temel kural geçerlidir.

Herhangi bir işlem yapmadan önce neyi, neden satın aldığınızı veya sattığınızı bilin.”
2) “Hisse senetleri bir şirketin parçalarıdır.

Hisse senedi satın almak bir işletme satın almak gibidir.

Bu görüş dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett’a aittir.

Ve felsefesi kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Hisse senedi aldığınızda aslında bir şirketin bir kısmını alırsınız.

Tüm şirkete sahip olmak istemezseniz, bir parçasını bile satın almayı değerlendirmeden önce iki kez düşünmelisiniz.

Bu koşullarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız, belirli bir şirketi seçerken muhtemelen çok daha dikkatli olursunuz.”
Read 14 tweets
Jan 13
📍Richard L. Peterson’un ‘Karar Anı’ kitabından;

✅ Aklın para üzerindeki gücü hakkında, dikkate değer alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) “Balon yasasının çıkarılmasından sonra bile şirketler,

saçma sapan girişimlerinin hisselerini satmaya devam ettiler.

Bu şirketlerden biri faaliyet alanını şöyle tanıtıyordu:

‘Son derece avantajlı ama kimsenin bilmediği bir girişimde bulunmak amacıyla yola çıktık.’

Piyasa çılgınlıklarının odağı değişse de spekülatörlerin psikolojisinin

yüzyıllar boyunca belirgin biçimde aynı kaldığını görüyoruz.”
2) “Para tehlikede olduğunda duygular kolayca mantığın önüne geçiyor.

📍 Warren Buffett:

‘Piyasalar her daim etkin olsaydı, elinde teneke bir çanakla sokaklarda dolan serserinin teki olurdum.’

Hisse senetlerinde aşırı al-sat yapmak ve

eşlik eden işlem maliyetleri, performansın zayıflamasında rol oynuyor.

Çoğu yatırımcı kazanan hisseleri çok erken satmış,

kaybeden kağıtları da çok uzun süre elde tutmuştu.”
Read 18 tweets
Jan 9
📍 Peter L. Bernstein’in ‘Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi’ adlı kitabından;

🔘 Dikkate değer alıntılar…

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Risk sözcüğü, eski İtalyanca da -cüret- anlamında kullanılan, -risicare-fiilinden gelir.

Bu anlamda risk, kaderden çok bir seçimdir.

Riskin hikayesi tamamen, tercih yapma özgürlüğümüz ölçüsünde

göze aldığımız eylemlerin öyküsüdür.

Ve bu öykü, insan olmanın anlamını tanımlamamızı sağlar.”
2) “Gelecekte olabilecekleri tanımlayabilme ve

değişik alternatifler arasından seçim yapabilme yeteneği,

çağdaş toplumların esasını oluşturur.

Bugün bizler, daha akılcı olduğumuzdan değil,

risk anlayışımız akılcı biçimde karar almamıza imkan verdiği için

batıl inançlara ve geleneklere,

geçmiş zamanların insanları kadar bel bağlamıyoruz.”
Read 16 tweets
Dec 29, 2023
📍Michael W. Covel’ın ‘Trend Takipçisi’ kitabından;

✅ Dikkate değer kısa alıntılar:

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Trend takipçisi, ister yukarı ister aşağı yönde olsun,

kâr etmek için bir trendin büyük bölümünü yakalamaya çalışır.

Spekülasyon bilinmeyen bir geleceğin belirsiz koşullarında iş yapmaktır.

İnsanın her eylemi, zamanın akışına yerleştiği için spekülasyondur.”
2) “Bir kişiyi alım satımcı yapan, verili bir işlemden çok sahip olduğu perspektifdir.

Örneğin, bir trend takipçisinin perspektifi sabır içerir.

Kendisinden kuşkulanmayan avına saldırmak için

doğru anı günlerce bekleyen bir Afrika aslanı gibi

trend takipçisi de, bir trend için haftalarca veya aylarca bekleyebilir.”
Read 14 tweets
Dec 22, 2023
📍 Philip A. Fisher’ın ‘Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar’ kitabından;

✅ Satış, yönetim, ar-ge, kârlılık gibi başlıklarından kısa alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Şirketin, hiç değilse birkaç yıl boyunca

satışlarında oldukça büyük bir artış sağlamaya yetecek,

pazar potansiyeline sahip ürün ya da hizmetleri var mı?”
2) “Hiçbir şirket sırf şanslı olduğu için uzun yıllar büyüyemez.

Eğer bir şirketin yönetimi yetenekliyse;

Faaliyette bulunduğu sektörde

teknolojik değişime ve geliştirmeye yönelik araştırmalara açıksa,

akıllı yatırımcı, hemen meseleye bu gözle bakacak ve yönetimin”
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(