Discover and read the best of Twitter Threads about #kolay

Most recents (2)

1) Takip ettiğim ve örnek aldığım yatırımcılar arasında @HowardMarksBook'ın yeri ayrıdır. İçinde bulunduğumuz dönemin özelliklerine ilişkin, Marks’ın tamamen katıldığım görüşlerini dinlemenizi öneririm.

Bloomberg’deki videonun kısa bir Türkçe özetini hazırladım:
2) Marks: “Üçüncü büyük değişimin tam ortasında olabiliriz.”

Küresel Finans Krizi'nden (2009) bütünsel salgına (2019) geçen sürede ve sonrasında FED, ekonomiyi korumak için aşırı seviyede önlemler aldı ve bu, işe yaradı. Image
3) Tarihi olarak çok düşük (ve çoğu zaman da sıfır seviyesindeki) faiz oranlarını içeren para politikası ve ekonomiye likidite sağlamak için tahvil alımlarıyla yürütülen miktarsal genişleme “kolay ortam” şeklinde adlandırdığım bir çerçeve sundu.
Read 8 tweets
1) #yatırımnotları kapsamında faydalı olacağını düşündüğüm, okuması kolay, insanların #parayla ilgili düşünme biçimlerine farklı bakış açıları sunan,

Robert T. Kıyosakı’nin, #alfayayınları’ndan yayınlanan #zenginbabayoksulbaba kitabını özetlemeye çalışacağım. +

#kitap #finans Image
2) “Bugün insanlar, #zenginlerle diğer kişiler arasındaki gittikçe büyüyen bölünmenin daha çok farkındalar.

#Gelirdeki artışlar,

#çalışanlara -para için çalışan insanlara değil-, #girişimcilere ve #yatırımcılara gitmektedir.”

#finansalokuryazarlık #kitap
3) “Eviniz paraya çevrilebilir bir #aktif varlık değildir.

Zenginler #para için çalışmaz.

İnsanlar para için çalıştığı sürece #vergi ödeyeceklerdir.

#Zenginlerin daha zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının” +
Read 36 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!