Lukas van der Storm Profile picture
Oct 5 24 tweets 5 min read
Ik lees hier en daar wel misverstanden over piekbelasters. Dat is niet zo gek, want er is ook nog veel onduidelijk. Daarom even op een rij wat er wél bekend is over de 500 à 600 bedrijven waarvan Remkes de stikstofuitstoot snel wil wegnemen. #Remkes #stikstof (1/22)
Allereerst: wie zijn die piekbelasters? Dat weten we dus nog niet. Het zijn in elk geval niet per definitie boeren: het kunnen ook fabrieken zijn, of energiecentrales, of wat dan ook. In het overgrote deel van de gevallen zullen het echter wél veehouders zijn. (2)
Dat komt door de verschillen tussen NOx uit de industrie en NH3 uit de landbouw. NOx komt meestal hoog uit een schoorsteen én is bovendien vluchtiger dan NH3. Het komt daardoor veel minder op één plek neer en waait voor het grootste deel honderden km's weg. (3)
Wil je specifiek problemen in de Nederlandse natuur - of zelfs op een bepaalde plek - oplossen, dan moet je dus bij boeren zijn. Dat kun je onrechtvaardig vinden. Maar, benadrukt Remkes, het is de enige manier om op korte termijn keihard stikstof te reduceren. (4)
Dat laatste is broodnodig, zegt hij ook. Want de juridische impasse duurt nu al meer dan drie jaar. En alle andere pogingen om daaruit te geraken (maximumsnelheid, voerplan voor koeien, extern salderen) zijn in het honderd gelopen. (5)
Remkes toont zich met dit plan voorstander om vooral heel gericht op plekken waar de juridische nood hoog is boeren uit te komen. Dat schept juridisch ruimte om PAS-melders te realiseren en vergunningen voor woningbouw te verstrekken. (6)
En die ruimte is dan weer hard nodig om de lucht te kunnen klaren voor een meer fundamentele dialoog over hoe de natuur beter kan worden beschermd en over de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Dat laatste liefst in een breedgedragen landbouwakkoord. (7)
Die 500 à 600 bedrijven zijn dus - hoewel niet allemaal - grotendeels veehouderijen. Dat zijn niet per definitie de grootste uitstoters. Bij piekbelasters wordt doorgaans niet naar de uitstoot gekeken, maar naar depositie: de stikstof die terecht komt op natuur. (8)
Een kleine uitstoter vlakbij een natuurgebied kan op die manier een grote stikstofinvloed hebben en piekbelaster zijn. Terwijl een grote uitstoter ver van de natuur géén piekbelaster is. Het is dus niet zo dat Remkes de 'vuilste' bedrijven de wacht aanzegt. (9)
Remkes hanteert wel een wat andere definitie van piekbelaster dan gebruikelijk. Hij wil in feite per gebied gaan kijken waar er PAS-melders zitten die gelegaliseerd moeten worden en waar er dringende woningbouwprojecten zijn. (10)
De stikstofruimte die daarvoor nodig is, moet in kaart moeten gebracht. En daarvoor moet in het betreffende gebied gericht worden gekeken welke piekbelasters die stikstofruimte moeten gaan opbrengen. Een soort van gebiedsgerichte aanpak dus. (11)
Je zou daarbij dus ook kunnen zeggen dat Remkes niet alleen naar depositie, maar ook naar emissie wil kijken. Hij wil de bedrijven met de grootste emissie als piekbelaster bestempelen, maar kijkt daarvoor dan wel weer naar de depositie op natuurgebieden. (12)
Afijn, wie er precies piekbelaster worden, dat zal dus nog wel wat discussie geven. Wat gaat er dan met die piekbelasters gebeuren? Daarbij lijkt Remkes, die verder toch vooral erg helder was, een beetje op twee gedachten te hinken. (13)
In de inleiding van zijn rapport schrijft hij dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan de 500 à 600 bedrijven 'uit te kopen', al volgt ook dan een kleine nuance. In zijn persconferentie, en ook later in zijn rapport, is de toon anders. (14)
Bedrijven mogen hun uitstoot ook substantieel omlaag brengen door innovatie (mits bewezen effectief) of een andere bedrijfsvoering (mits die zoden aan te dijk zet). LTO merkte daarover - ik denk terecht - op dat een jaar daarvoor erg kort is. (15)
Voor de meeste bedrijven zal verhuizen of stoppen daarom waarschijnlijk een realistischer scenario zijn. Dat kan dan op twee manieren: vrijwillig of gedwongen. Remkes hoopt in elk geval dat dat zo veel mogelijk op vrijwillige basis kan. (16)
De term vrijwillig is natuurlijk relatief: het is vrijwillig omdat de overheid het wil. Dat gaat alleen als de overheid met een goede regeling en een zak geld komt. Dat onderkent Remkes: piekbelasters moeten ervan op aan kunnen dat er niet later nog een beter aanbod komt. (17)
Wil een piekbelaster dan echt niet wijken, dan is dwang een optie. Maar wel een optie waar door sommigen makkelijk over wordt gedacht. Zeker in dit geval. Want bij dwang volgen juridische procedures. Die kosten veel tijd en die tijd is er niet. (18)
Juist het opkopen van piekbelasters is immers bedoeld als zeer snelle spoedoperatie om de juridische impasse te doorbreken. Dat lukt dus niet als er een slepend juridisch gevecht met een onwillige boer ontstaat. (19)
Dat geeft de agrarische sector trouwens ook best wat macht. Want als die zich massaal afkeert van het piekbelastersplan, wordt het moeilijker om een individuele boer ervan te overtuigen vrijwillig mee te werken. Al is dat misschien ook weer relatief als het aanbod goed is. (20)
Al met al knelt het allemaal wel nogal. Een jaar is erg kort maar tegelijkertijd is deze hele maatregel bedoeld voor de korte termijn. Als je er lang over gaat kleien, blijft de huidige patstelling in stand en gaat het niet lukken om fundamentelere discussies te voeren. (21)
Al met al heel benieuwd waar het kabinet volgende week mee komt. En wat de LTO-leden er volgende week van zeggen te vinden als de ledenconsultatie is afgerond. Dat lijken me in elk geval twee vrij cruciale momenten voor hoe dit verder gaat. (22/eind)
*legaliseren waar ik realiseren zei #stopdetijd

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukas van der Storm

Lukas van der Storm Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LvdSt

Oct 5
Bij @LTONederland voor persconferentie over reactie op rapport van Remkes. Dit is niet live op de @NOS, ik hoef ook niet tegelijkertijd een stuk te tikken én ik pas nog in de zaal. Dus alle gelegenheid voor een livedraadje dat hieronder volgt. #stikstof #remkes
LTO start een ledenconsultatie, die morgen start. Dinsdag 11 oktober komt daar een uitslag van. Daarom komt er vandaag nog geen eindoordeel van LTO.
Nu @SjaakVanDerTak. 600 piekbelasters in een jaar beëindigen: dat is onmogelijk en onnodig qua uitvoering. Maar voor ik verder de kritiek induik: groot compliment aan Remkes en de manier waarop hij te werk is gegaan.
Read 9 tweets
Oct 5
Het zou wel fijn zijn als de @2eKamertweets een iets minder strikt beveiligingsregime voor niet-kaasstolpjournalisten hanteert want ik mag ook vandaag weer geduldig in de rij staan voor de beveiligingspoortjes om mijn werk te kunnen doen. #remkes #stikstof
Liveverslag: de Remkesrapporten stonden volgens mij ergens achter mij in de rij te wachten tot ze even in mijn hebben mogen kijken. Dus als @janwillemwits iets later is, dan weet u hoe het komt: dan willen ze even in zijn dozen kijken.
In mijn tas*, had er moeten staan.
Read 4 tweets
Oct 3
Draadje met partijen die vinden dat ze na het PBL-rapport van vanochtend het gelijk aan hun zijde hebben.

1. BBB
Wie volgt?
Read 4 tweets
Aug 31
De kop van de @NOS ten spijt: wat mij vooral opviel vandaag is dat het bij zowel Remkes, het kabinet als de boerenorganisaties nauwelijks ging over de heikelste discussie van de afgelopen weken: moet de stikstofdeadline 2030 of 2035 zijn? Draadje. (1/24)

trouw.nl/duurzaamheid-n…
De discussie over die twee data heeft al een geschiedenis, die begon bij het rapport van de commissie-Remkes twee jaar geleden. Hij adviseerde toen om te zorgen voor 50% stikstofreductie in 2030. (2)
Op die manier zou in 74% van de natuur de kritische depositiewaarde (KDW) niet meer worden overschreden. De KDW is de hoeveelheid stikstof die de natuur maximaal aankan zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Daalt er meer neer, dan is er kans op verslechtering. (3)
Read 24 tweets
Aug 31
In Den Haag voor een stukje Remkeswatching naar de mensen toe. #stikstof
Namens @agractie staat @BartKempEde al buiten. En heel veel camera's trouwens ook. Zijn belangrijkste punt? De kritische depositiewaarde moet niet meer leidend zijn. Op uitkomsten en gevolgen van het gesprek loopt hij nog niet vooruit. #stikstof
Remkes komt naar buiten. Dat is wel rook, maar nog geen witte. Want hij komt tussen de gesprekken door even in zijn nicotinebehoefte voorzien. Hij is dus ook niet aanspreekbaar. Net zat hij met bioboeren, die zo naar buiten komen. Hierna gespeek met oa @LTONederland en @agractie.
Read 27 tweets
Jun 5
Sinds vrijdag weten we dat er vermoedelijk gebieden zijn (Gelderse Vallei, De Peel) waar het kabinet zou koersen op een stikstofreductie tot wel 80 procent. Daarmee weten we eigenlijk nog bijna niks, want zonder context zegt zo'n cijfer weinig. (1/11)

trouw.nl/duurzaamheid-n…
Want waar komt die '70 à 80 procent' vandaan? Mogelijk komt het in elk geval voort uit dit rapport van @jwerisman. Daarin doet hij een nieuwe manier van stikstofrekenen uit de doeken. Een manier die het kabinet ook lijkt te gaan gebruiken. (2/11)

ontspannennederland.nl/static/naar-ee…
Die methode werkt als volgt: hij kijkt van elke vierkante kilometer hoeveel depositie die veroorzaakt op alle natuurgebieden in Nederland bij elkaar. Vervolgens rangschikt hij die vierkante kilometers in feite op hun bijdrage aan de totale depositie. (3/11)
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(