Naisten rintama ry Profile picture
Dec 1, 2022 15 tweets 14 min read Read on X
1/13 Voit nyt lukea lausuntomme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle translain uudistukseen liittyen.

Tässä ketjussa muutamia nostoja. #translaki #translainuudistus #NaistenRintama #NaistenOikeudet #SukupuolellaOnVäliä #SexMatters #NoToSelfIDinFinland naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-…
2/13 Jotta naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa voidaan edistää, naiseutta ei tule määritellä juridiseksi kategoriaksi johon miehet voivat omalla ilmoituksellaan liittyä. Transsukupuoliset, joilla on sukupuolidysforiadiagnoosi, voisivat edelleen vaihtaa juridisen sukupuolensa.
3/13 Ihmisoikeussopimukset eivät edellytä juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota, vaikka näin toistuvasti väitetään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei edellytä jäsenmailta lainsäädännön muutosta siten, että juridisen sukupuolen voi itse määritellä. #NaistenOikeudet #SelfID
4/13 Lain vaikutuksia tyttöihin ja naisiin ei ole arvioitu. Lakiesitys tulee palauttaa sosiaali- ja terveysministeriöön kattavan sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseksi naisten, tyttöjen, miesten ja poikien osalta. #translaki #translainuudistus #Suvaus #NaistenOikeudet
5/13 Juridisen sukupuolen itseilmoittaminen vääristää sukupuoleen liittyvää tilastotietoa. Juridisen sukupuolen muuttaminen tulee sallia vain sukupuolidysforiadiagnoosin saaneille. Tilastojen vääristymisestä on jo viitteitä muualta maailmasta. #NaistenOikeudet #SelfID #NoToSelfID
6/13 Naisiin viittaaminen elimien ja ruumiintoimintojen kautta on epäinhimillistävää. Biologisesti naisia koskevissa lainkohdissa tulee käyttää käsitettä “nainen”, minkä lisäksi lakiin voidaan lisätä muotoilu, joka huomioi sukupuolivähemmistöt. #Kieli #Naiset #NaistenOikeudet
7/13 Naisilla ja tytöillä tulee olla oikeus biol. sukupuolen mukaan eriteltyihin tiloihin ja palveluihin. Haavoittuvassa asemassa oleville naisille on turvattava naiserityiset palvelut ja tilat, joihin ei ole pääsyä miehille jotka ovat pelkästään vaihtaneet jurid. sukupuolensa.
8/13 Translain uudistus voi johtaa siihen, että naisvankilat muuttuvat sekavankiloiksi, joihin pääsevät kaikki muut paitsi vaaralliseksi katsotut miehet. Tämä rikkoo kansainvälisiä, Suomea sitovia naisvankeja koskevia suosituksia. #translaki #SelfID #NoToSelfID #Naisvankilat
9/13 Transnaisilla, jotka ovat käyneet hormonihoidoissa, on edelleen fyysinen etulyöntiasema naisiin nähden. Heidän osallistumisensa naisten sarjaan on epäoikeudenmukaista. Urheilusarjat tulee jakaa yksiselitteisesti biologisen sukupuolen mukaan. #translaki #Naisurheilu
10/13 YK:n erityisraportoija Reem Alsaleem on esittänyt huolensa esim. siitä, että väkivaltarikolliset, jotka ovat valmiita näkemään paljon vaivaa päästäkseen kohteidensa lähelle, voivat käyttää hyväkseen juridisen sukupuolen itseilmoittamista. #NaistenOikeudet #NoToSelfID
11/13 #OikeusOlla ei huomioi, että räjähdysmäisesti lisääntyneen transidentifioitumisen syitä/luonnollista kulkua ei tunneta. Ilmiössä on viitteitä sosiaalisesta tartunnasta. Juridisen sukupuolen vaihtamista ei tule sallia alaikäisille ennen kuin ilmiötä on tutkittu riittävästi.
12/13 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulisi ensisijaisesti sitoutua työskentelemään asiakkaiden ja potilaiden hyväksi tutkittuun tietoon ja ammatillisiin arvioihin perustuen, ei potilasjärjestöjen tai poliittisten puolueiden vaatimusten mukaisesti. #translaki
13/13 Poliitikkojen ja järjestöjen tulee jättää päätöksenteko hormoniblokkereiden käyttämisestä lääketieteen ammattilaisille. Sosiaalisen transition kohdalla tulee myös toimia tutkitun tiedon pohjalta ja päivittää käytäntöjä, kun aiheesta saadaan uutta tietoa. #LastenOikeudet

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Naisten rintama ry

Naisten rintama ry Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NaistenR

Apr 11
1/9 Britanniassa laaja tutkimushanke arvostelee rajusti sukupuoliahdistusta tuntevien nuorten hoitoa. Sen mukaan tuhannet brittilapset ovat mm. saaneet murrosiän alkamista siirtäviä blokkerilääkkeitä liian helposti Englannissa. #Cass #CassReview #Blokkerit yle.fi/a/74-20083057
2/9 Raportin mukaan sukupuoliklinikalla on kasvanut erityisesti sukupuoliahdistusta potevien 1995–2010 syntyneiden tyttöjen ja nuorten naisten määrä. Syy määrän rajuun kasvuun ei raportin mukaan ole pelkkä tietoisuuden kasvu transidentiteetistä. #CassReview #sukupuoli #tytöt
3/9 Raportissa sanotaan tutkimusten osoittavan, että sukupuoliahdistusta potevat nuoret kärsivät tavallista enemmän mielenterveysongelmista ja autismista. Lisäksi tytöistä 89% oli joko biseksuaaleja tai lesboja. #CassReview #sukupuoli #tytöt
Read 11 tweets
Jan 29, 2023
1/7 Tärkeä puheenvuoro: TAYSin nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala vetoaa sukupuolen juridisen vahvistamisen rajaamiseksi vain täysi-ikäisille. #translaki #itsemäärittely #nuoret #tytöt hs.fi/tiede/art-2000…
2/7 Kaltiala perustelee asiaa sillä, että nuoruusiässä identiteetin rakentuminen on kesken. Kaltiala on myös huolissaan siitä, että alaikäisillä ja nuorilla esiintyvät sukupuoli-identiteetin häiriöt ovat lisääntyneet tyttöjen keskuudessa. #tytöt
3/7 Kaltiala on arvioinut sukupuoliahdistusta kokevia nuoria jo vuodesta 2011 ja tavannut suurimman osan niistä nuorista, jotka on lähetetty Helsingistä saamaan toinen mielipide aiheesta. #tytöt
Read 7 tweets
Jan 21, 2023
1/5 Mielipidekirjoituksemme liittyen translain uudistukseen ja siitä puuttuvaan sukupuolivaikutusten arviointiin julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.1.2023. #translaki #translainuudistus #suvaus #NaistenOikeudet #NaistenRintama hs.fi/mielipide/art-…
2/5 YK:n erityisraportoija Reem Alsalem moitti 29.11.2022 mm. Skotlannin lainsäätäjiä siitä, että ns. itseilmoituslain valmistelussa ei otettu huomioon sen vaikutuksia tyttöihin ja naisiin. Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa. #translaki
3/5 Itseilmoitusmenettely avaa mahdollisuuden muuttaa juridista sukupuolta kaikille täysi-ikäisille suomalaisille, jolloin laki ei koske enää vain pientä vähemmistöryhmää. Väärinkäytösten riski on ilmeinen. #translaki #translainuudistus #NoToSelfID #NaistenOikeudet
Read 6 tweets
Jul 31, 2022
1/12 Hormoniblokkereita annettiin aiemmin yleensä vain lapsille, joilla murrosiän fyysiset muutokset alkoivat hyvin varhain. Nyt niitä tarjotaan joissain maissa vapaasti myös lapsille, joilla on kehodysforiaa. Blokkerien vapauttamista em. käyttöön lobbaa Suomessakin useampi taho.
2/12 Kyseessä on kuitenkin kokeellinen hoitomuoto. Niissäkin tapauksissa, kun lääkettä ollaan annettu liian aikaisen murrosiän hidastamiseen, on havaittu hälyttäviä terveysongelmia ja sivuvaikutuksia. Alunperin tuote on tarkoitettu eturauhassyövän hoitoon. statnews.com/2017/02/02/lup…
3/12 Blokkerien mahdollisia haittoja ovat mm. aivojen kypsymisen keskeytyminen, hedelmättömyys, pituuskasvun loppuminen, osteoporoosi, krooniset kivut, korkea verenpaine, erilaiset silmä- ja näköongelmat, luu- ja nivelongelmat, ja pojilla sukupuolielinten kehittymättömyys.
Read 12 tweets
Jul 28, 2022
1/6 Naisten rintama ry kannattaa Naisjärjestöjen keskusliiton hallitusohjelmatavoitetta: "Seksin osto kriminalisoidaan muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti ja tuetaan irrottautumista prostituutiosta." @tasaarvoTANE @NytkisRy @naisjarjestot @riikkamarip
2/6 Tässä esimerkiksi @exit_ry tärkeä kannanotto prostituutiokysymyksen yhteiskunnallisesta luonteesta ja pohjoismaisen lainsäädäntömallin käyttöön ottamisen hyödyistä. @tasaarvoTANE @NytkisRy @naisjarjestot @riikkamarip exitry.fi/prostituutio-o…
3/6 Prostituutiota käsitellään usein yksilönvalinnan näkökulmasta. Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten naisia ja etnisiä vähemmistöjä, joilla ei usein ole mahdollisuutta valita vapaasti.
Read 6 tweets
Jul 2, 2022
1/14 Odottavien ja tuoreiden äitien mielenterveysongelmia pidetään usein tabuna niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Tässä ketjussa tarinoita äideille tarjotusta avusta. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit postpartum.net/get-help/inter…
2/14 Länsi-Afrikassa mielenterveysongelmista kärsivät naiset joutuvat usein väkivallan uhreiksi ja kadulle. Heitä suojaava lainsäädäntö on lapsenkengissään. edition.cnn.com/2022/06/02/afr…
3/14 Paikalliset uskomukset altistavat nämä naiset raiskauksille, ei-toivotulle raskaudelle ja sukupuolitaudeille. Erään uskomuksen mukaan mies rikastuu eikä joudu mustan magian uhriksi, jos makaa mielenterveysongelmaisen naisen kanssa.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(