Discover and read the best of Twitter Threads about #Suvaus

Most recents (3)

1/5 Mielipidekirjoituksemme liittyen translain uudistukseen ja siitä puuttuvaan sukupuolivaikutusten arviointiin julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.1.2023. #translaki #translainuudistus #suvaus #NaistenOikeudet #NaistenRintama hs.fi/mielipide/art-…
2/5 YK:n erityisraportoija Reem Alsalem moitti 29.11.2022 mm. Skotlannin lainsäätäjiä siitä, että ns. itseilmoituslain valmistelussa ei otettu huomioon sen vaikutuksia tyttöihin ja naisiin. Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa. #translaki
3/5 Itseilmoitusmenettely avaa mahdollisuuden muuttaa juridista sukupuolta kaikille täysi-ikäisille suomalaisille, jolloin laki ei koske enää vain pientä vähemmistöryhmää. Väärinkäytösten riski on ilmeinen. #translaki #translainuudistus #NoToSelfID #NaistenOikeudet
Read 6 tweets
1/13 Voit nyt lukea lausuntomme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle translain uudistukseen liittyen.

Tässä ketjussa muutamia nostoja. #translaki #translainuudistus #NaistenRintama #NaistenOikeudet #SukupuolellaOnVäliä #SexMatters #NoToSelfIDinFinland naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-…
2/13 Jotta naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa voidaan edistää, naiseutta ei tule määritellä juridiseksi kategoriaksi johon miehet voivat omalla ilmoituksellaan liittyä. Transsukupuoliset, joilla on sukupuolidysforiadiagnoosi, voisivat edelleen vaihtaa juridisen sukupuolensa.
3/13 Ihmisoikeussopimukset eivät edellytä juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota, vaikka näin toistuvasti väitetään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei edellytä jäsenmailta lainsäädännön muutosta siten, että juridisen sukupuolen voi itse määritellä. #NaistenOikeudet #SelfID
Read 15 tweets
Huom. #translaki'a EI ole vielä hyväksytty, mutta tällaisenaan se sallisi kaikille suomalaisille oikeuden vaihtaa juridinen sukupuolimerkintänsä. Suomen laissa ei ole erikseen juridista ja biologista sukupuolta, nämä ovat käytännössä sama asia. #translaki #translainuudistus 1/
Keskustelu #translaki ympärillä on yksipuolista ja nyanssitonta. Jo nimi itsessään on harhaanjohtava, koska #translainuudistus ei koskisi vain transihmisiä vaan aivan kaikkia Suomen kansalaisia. Mutta mitäpä jos retoriikkaa muutettaisiinkin realistisemmaksi? 2/
Konkreettisesti tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisella tirkistelevällä, fetisistisellä miehellä olisi #OikeusOlla naisten tiloissa. Jos täysin mieskehoinen ei muuta kuin "vähän tuijottelisi" alaikäisiä tyttöjä, häntä ei kenties voitaisi poistaa tiloista. Mukavaa. #translaki 3/
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!