Päivän Hot Take, aiheena #ydinvoima'lat, #energiakriisi & #energia ja #ilmasto'politiikka.🧵

Miksi ydinvoimalat pragaavat ympäri Eurooppaa? Ja onko "Vihreä Siirtymä" kaiken syy, vai pelastus? Ketjussa omat näkemykseni monimutkaisesta vyyhdistä. 1/
Alotetaan Ranskasta.
Ranskan ydinvoimaloiden ongelmiin on oltu turhautuneita. Onko vika ydinvoimateknologiassa vai jossain muualla?
Ranska sääti 2015 lain, että #ydinvoima'n osuus pudotettava max 50%:iin sähköstä 2025 mennessä. 2/
Tänään osuus on 55%, ja 67% ydinkapasiteetista käytössä. Homma etenee siis suunnitelman mukaan, jopa hieman etupainoisesti. 2015 päättäjät lienee tyytyväisiä edistykseen! #sarkasmi. 3/
Lopullisia sulkemisia Ranskassa on ollut vasta Fessenheim. Mutta pointti on, että jos alalle sanellaan että kolmannes laitoksista suljetaan eikä uusia juuri tehdä (jollei suljeta vanhoja vastaavasti) niin kyllähän poliittinen ohjaus ja suunta on päivän selvät. 4/
Ydinvoimaloilla huollot ja toimenpiteet nimittäin ajoitetaan vuosikausia etukäteen, pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan. Suomessa TVO pitää Olkiluodon laitokset aina kuin uudenveroisina, siten että niillä voi ajaa 40 vuotta. Tämä ei synny hätiköimällä ja nopeilla käänteillä. 5/
Ruotsi puolestaan taannoin päätti sulkea kaikki voimalansa jo 2010 mennessä. Varmuudeksi (valtion itsensä pääosin omistamalle!) ydinvoimalle lätkäistiin myös oma erityisveronsa. Puolet (6/12) reaktoreista on nyt kiinni, kaikissa taustalla vahvasti ydinvastainen politiikka. 6/
Barsebäckin reaktorit suljettiin 1999 ja 2005.
Ringhals 1 ja 2 suljettiin 2020 ja 2019.
Oskarshamn 1 ja 2 suljettiin 2016 ja 2017.

On päivänselvää että poliittisella päätöksellä julistettu "parasta ennen" päivämäärä vaikuttaa taustalla myös nykyisissä kunnossapito-ongelmissa.7/
Saksan ydinvoimalat ovat toimineet atomi-exitistä huolimatta mainiosti, mutta niiden ei ole annettu käydä.
2011 jälkeen Saksassa on suljettu 14 reaktoria, ja 3 on vielä käynnissä muutaman kuukauden. 8/
Yllämainituissa esimerkeissä menetettyä kapasiteettia on lähes 19 GW. Kaikki poliittisilla päätöksillä ja linjauksilla. Muitakin esimerkkejä ydinvoimavastaisen politiikan seurauksista on (Sveitsi, Belgian suunnitelmat jne.) 9/
Twitterissä on paljon kiistelty siitä että onko ongelmien takana "Vihreä siirtymä" vai onko se parantanut tilannetta vähentäessään riippuvuutta esim Venäläisestä fossiilisesta energiasta.
Toivoisin keskustelijoiden määrittelevän mitä he tarkoittavat Vihreällä siirtymällä. 10/
Tilanne ei nimittäin ole ihan yksinkertainen.
Uusiutuvien lisääminen on ollut positiivinen asia.
Mutta, käytännössä kaikki (21) yllämainitut (ja monet mainitsematta jääneet) sulkemiset ja ongelmat ovat joko suoraan tai epäsuoraan myös vihreän siirtymän politiikan seurauksia. 11/
Tämä siksi, että vuosikymmeniä "vihreällä agendalla" on ollut yhtenä johtotähtenä ydinvoiman alasajo Euroopassa. Tätä ovat tukeneet suoraan tai epäsuorasti myös monet muut puolueet, joten Vihreä siirtymä ei nimestään huolimatta ole yksinomaan Vihreän liikkeen ansiota. 12/
Ydinvoimaloiden sulkemiseen ja uusiutuvien voimakkaaseen tukemiseen on liittynyt osaltaan myös vahva maakaasun suosiminen. Esim Itävallassa Vihreät ovat olleet sitä mieltä että maakaasu on parempi kuin ydinvoima. 13/ euractiv.com/section/energy…
Maakaasua on myös vuosikausia mainostettu Täydelliseksi Partneriksi uusiutuville. Belgian Vihreä energiaministeri Tinne on kaasualalta, ja on halunnut sulkea maan ydinvoimalat (noin puolet Belgian sähköstä, 2025 mennessä) ja rakentaa tilalle tuulta ja kaasuturbiineita. 14/
Vihreä liike (puolueet, yksilöt ja ympäristöjärjestöt) ovatkin pitkälti asettaneet ympäristökeskustelun agendan ja raamit, kenties jo Kioton pöytäkirjasta saakka, jossa ydinvoimaa ei hyväksytty mukaan ilmastotyökaluksi. Väärin ratkaistu! 15/
oecd-nea.org/jcms/pl_34345/…
Ympäristöasioista ovat neuvotelleet ilmastosta ja ympäristöstä kiinnostuneet päättäjät (eri puolueista), jotka ovat usein saaneet ydinvoimavastustuksensa jo äidinmaidossaan tai imeneet ne ydinvoimavastaiselta ympäristöliikkeeltä.
Uusi sukupolvi vaikuttaa paljon järkevämmältä! 16/
Mikäli Vihreällä Siirtymällä tarkoittaa siis yksinomaan vihreän/ympäristö liikkeen ja monien muiden toimijoiden ajamaa ydinvoimavastaista/syrjivää politiikkaa Euroopassa, niin kyllä, nykyongelmat ja #energiakriisi juontuvat paljolti myös sieltä. 17/
Mutta, jos Vihreällä Siirtymällä tarkoittaa uusiutuvan energian rakentamista, niin on vaikea nähdä että ne olisivat nykykriisin takana. Päinvastoin, esim tuulivoima auttaa säästämään kalliita fossiilisia polttoaineita/vettä ja tarjoaa kapasiteettiakin ison osan ajasta. 18/
Ps. Uusiutuvan energian tuilla on vaihtoehtoiskustannuksensa. Esim Saksan uusiutuvien syöttötarifiin käyttämillä rahoilla (satoja miljardeja) olisi rakentanut sähköverkon täydeltä ydinvoimaa. Tämä on kuitenkin toinen tarina. 19/19 (kuva: One Billion Tons …d-47c6-a71d-7cfc0e33f81e.filesusr.com/ugd/b8c9f8_431…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rauli Partanen

Rauli Partanen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Kaikenhuippu

Dec 7
Miksi käytetty ydinpolttoaine (jäljempänä YPA) haudataan 500 m syvyydelle peruskallioon?
Tarkoittaako tämä että se on kauhean vaarallista todella pitkiä aikoja? Ei oikeastaan.
Lue siis "kansankielinen" 🧵jossa taustoitan aiheeseen liittyviä kummallisuuksia. 1/
Käytetty YPA on reaktorista poistuessaan todella vaarallista. Se on kuumaa ja säteilee runsaasti. Säteily syntyy kun YPAn hajoamisketjun tuotteet jatkavat spontaania hajoamistaan puoliintumisaikojensa tahdissa, josta vapautuu niin lämpöä kuin radioaktiivista säteilyä. 2/
Tämä säteily on kuitenkin helppo pysäyttää, siihen riittää riittävän syvä vesiallas jonka vettä jäähdytetään/lisätään tarpeen mukaan. Vesi siis pysäyttää varsin tehokkaasti säteilyn, samaten moni muu "raskas" materiaali kuten betoni, kupari, lyijy jne. 3/
Read 25 tweets
Dec 6
Hyvä ystäväni ja kirjoittajakollegani @jmkorhonen on tuonut esille, että ydinvoiman kovilla puolustajilla on heikkoja argumentteja, siinä missä sen vastustajillakin on niitä ollut. Luen itseni varsin "kovaksi" #ydinvoima'n puolustajaksi. Alla argumentteja ja syitä miksi näin. 1/
Ylivertaisen pieni ympäristöjalanjälki kaikista vähäpäästöisistä energiantuotantotavoista.
Vaadittu pinta-ala on laskentatavasta riippuen kymmeniä, satoja, jopa tuhansia kertoja pienempi kuin muilla vähähiilisillä energialähteillä. Tämä jättää enemmän tilaa luonnon rehottaa! 2/
Myös kaivannaisten käyttö on ydinvoimalla elinkaarineen kertaluokkia pienempi kuin muilla energialähteillä (ml uusiutuvat). 3/
Read 25 tweets
Nov 4
Jos Suomessa olisi toteutettu 2000-luku eurooppalaista #Energia'käänne-politiikkaa, niin tällä hetkellä:
- OL3 ei olisi käynnistymässä
- OL1 ja OL2 olisi suljettu (40v ikää)
- Loviisa 1 ja 2 olisi suljettu (40 v)
- Suomeen tulisi oma kaasuputki venäjältä. Se olisi kiinni. 1/3🧵
- Tuulta ja aurinkoa olisi ehkä hieman enemmän kuin nyt.
- Sille kaikelle maksettaisiin tukea/takuuhintaa
- Markkinaehtoisia investointeja niihin ei juuri olisi koska tuetut investoinnit syrjäyttäisivät ne.
- Tulevana talvena Suomi sammuisi, jos ei olisi jo sammunut. 2/3
- Anelisimme Putinia avamaan kaasu- ja sähköhanat.

Tätä taustaa vasten voi miettiä, olisiko meidän sittenkin kannattanut seurata tiukemmin Saksan viitoittamaa tietä energiapolitiikassa, kuten monet (akateemikotkin) kovaäänisesti kehoittivat.
3/3
Read 5 tweets
Oct 11
Sähkömarkkinoista
On hyvä että "markkinat hoitaa" esim sähköpulan ja #energiakriisi'n mutta minusta olisi hyvä myös katsoa pintaa syvemmälle, että mitä se tarkoittaa vaikkapa alimpien tulodesiilien ihmisten elämälle. Markkinat kai kuitenkin ovat ihmisiä varten, ei toisin päin. 1/
Lisäksi "markkinat" eivät ole vapaat kuin ainoastaan niille rakennettujen kehysten/sääntelyn puitteissa - ne esim palkitsevat osapuolia siitä mitä on määritelty palkittavaksi, eivät välttämättä siitä mikä olisi arvokasta. 2/
Provona totean, että nykyisten markkinoiden puolustajat (kyllä markkinat hoitaa!) eivät siis puolusta vapaita markkinoita välttämättä sen enempää kuin nykymarkkinoiden kritisoijatkaan, vaan ainoastaan nykyistä status-quo tilaa markkinoiden toiminnan säännöistä ja rakenteesta. 3/
Read 7 tweets
Oct 8
IMHO, #Germany is at a crossroads:
1. Keep/restart 6 #nuclear plants (and build more asap), and have a chance of keeping its industry and economy in somewhat of an order
2. Abandon nuclear and see its industry, economy, and eventually society start to crumble
1/ 🧵 #EnergyCrisis
Further, Germany's decision affects its neighbours and trading partners as well.
1. German industry supply chain & partners in other countries suffers
2. Those exporting to Germany suffer
3. Power/#energy prices rise from already intolerable levels to even higher
2/
What is perhaps worst, European solidarity and unity crumbles as everyone realises that German leadership is causing much of the destruction and crisis ON PURPOSE, simply due to stubborn and blind ideology (or because of Kreml influence).
3/
Read 5 tweets
Sep 8
Tuli mieleen ajatus: Tuulivoiman rakentaminen laajalle alueelle jotta "Jossain tuulee aina" ei välttämättä helpota, vaan suorastaan lisää systeemistä riskiä. Miksi? Otetaan taas 🧵 jota saa haastaa, mutta kannattaa lukea ensin ajatuksella kokonaan. On vähän taas monimutkaista.1/
Tuulivoimasta enemmän riippuvaiset maat/alueet ovat yleensä myös riippuvaisempia tuontisähköstä naapurivaltioista, koska, kuten nyt, aina ei tuule ja kulutus pitää jollain tuottaa. 2/
Lisääntyvä tuulivoima laskee sähkön keskihintaa, etenkin sen kautta, että tuulisina tunteina sähkön hinta voi painua todella alas, jopa negatiiviseksi. Tuulettomina aikoina hinta puolestaan voi nousta, koska tuuliset päivät vähentävät muun(kin) tuotannon kannattavuutta.3/
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(