Özkaynak Karlılığı (#ROE - Return on Equity) hesaplaması konusunda farklı yöntemler var, bana uygun ve makul gelen yöntemi bu akışta anlatacağım. Aşağıdaki kaynakta yer alan örneği Türkçe'ye çevirdim.
educba.com/return-on-equi…
Adım adım giderek anlatalım+
Özkaynak Karlılığı şirketin 12 aylık dönemde elde ettiği net kar rakamını şirketin özkaynakları ile karşılaştıran orandır. Kısaca şirket ortaklarının şirkete bağladığı para ile % kaç verim elde ettiğini gösterir.
Burada soru, net karı hangi andaki özkaynak ile karşılaştıracağız?
Üç farklı yanıt olabilir, dönem başındaki, dönem sonundaki veya ortalama özkaynaklar. Dönem sonundaki özkaynaklar ile karşılaştırma en kolaya gelen yöntem olsa da bazı örneklerde çok sağlıklı sonuç vermemektedir. Ben ortalama yöntemini anlatacağım.
Şirketin net karının öncelikle şirketin varsa imtiyazlı hisselerine ödenen temettüden arındırılması lazımdır, TR'de şükür ki bu tarz şirketler çok az, dolayısıyla temettü imtiyazı yoksa doğrudan ana ortaklığa ait net kardan hesaplamaya devam edebilirsiniz.
Elimizde şirketin yıl sonu veya son açıklanan dönemin özkaynakları varsa 12 ay önceki özkaynaklara bakmamız gerekir. İkisini toplayıp sonucu 2'ye bölerek ortalama özkaynakları hesaplayacağız. Gösterdiğim kaynak sondan başa nasıl gidilir onu da eklediği için ben de paylaştım.
Yıl başı özkaynaklar = yıl sonu özkaynak - sermaye artırımları - (net kar - imtiyazlı temettüler) şeklinde hesaplanıp bulundu. Yukarıdaki formülle ortalama özkaynaklar hesaplandı. ROE için son adım net karı ortalama özkaynaklara bölmektir. Peki özkaynak karlılığı ile ne yaparız?
Özkaynak karlılığının yüksek olması şirketin ortakların sermayesini iyi yönettiğini gösterir. Rakiplere göre yüksek olması şirketin finansal kaldıracı iyi kullandığını ve rekabet üstünlüğü olduğunu gösterir. Özkaynaklarını daha hızlı büyüten firmalar borsada daha iyi fiyatlanır.
Bir ekleme yapmak isterim, #ROE oranını bir de #DuPont denklemi ile hesaplayabilirsiniz yazıyor kaynaklar. Gerekli hesaplama ve sadeleştirmeler yapıldığında üstteki ile aynı sonuç çıkıyor. learn.saylor.org/mod/book/view.…. Kırımızı yazdıklarım sadeleşince yine aynı formül kalıyor.
Bir not daha düşeyim. Eğer son açıklanan bilanço 3, 6 veya 9 aylık ise ortalamayı geçen yılın aynı dönemi ile alırsınız. 12 aylık karı da kaydırılmış olarak hesaplamaya dikkat.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mert Kalyoncu

Mert Kalyoncu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Mert___Kalyoncu

Dec 13
1999 yılında #XU100 büyük bir ralli yaptı. Düzeltilmiş rakamla Şubat 99’da en düşük 25.68 iken Ocak 2000’de 206.18’i görerek dipten 8 katlık bir artış kaydetti. Bu hareketin sebebi olarak o dönem yatırımcılara sabit #dolar kuru garantisi verilmesi gösterilmişti. Peki bugün ++
Aylardır yatay giden ve neredeyse sabitlendi dediğimiz bir #usdtry ile karşı karşıyayız. Finansal piyasaya 2013’de giren ben ilk defa bunu tecrübe ediyorum.

Bence bu kur sabitlemesi #borsa’ya para akışının arkasındaki ana nedenlerden birisidir, neden peki ++
Madalyonun 2 yüzü var:

1: tasarruflarını #dolar #euro #mevduat veya #altın’da değerlendirenler getiri yaratamayınca alternatif olarak borsaya geldiler. (Herkesin bildiği)

2: Eskiden hisse alıp kazanınca diğer yandan dolar da yükselirdi ve dolardan fazla kazanmanız gerekirdi ++
Read 6 tweets
Dec 11
#SUMAS için 26 Eylül'de fiyat 76 TL iken yazdığım dokümanı güncelledim.
Bu belgede ilk defa yaptığım bir İndirgenmiş Nakit Akımları değerleme çalışmasını açık olarak paylaşıyorum. Tweet altında soru cevap yapabiliriz hem Sumaş hem değerleme hakkında ✅
drive.google.com/file/d/1a-PBvB…
2022 yılımı #sumas biriktirerek geçirdim. 2023’de umarım yeni hisseler ve hikayelerin peşinde olacağım. Sumas artık uzun süre benimle beraber olacak.
Dokümanda belirtilen yorum ve görüşler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu amaçlarla kullanılmamalıdırlar.
Read 4 tweets
Oct 2
Borsada genelde elimizdeki hisseleri başkalarının beğenmesi, takdir etmesi, onaylaması gereğini psikolojik olarak hissediyoruz. Değer yatırımı uzun süre sıkıcı hisselerde beklemenizi gerektirebilir. Çevreniz sizi onaylamazken devam edecek kararlılığa sahip olmanız gerekiyor.
2021 yılını #info hissesinde geçirdim. Şirket temel olarak önce zayıf bir dönem geçirdi, ardından toparlandı. Şirkete temel olarak inanırken 1 yılın ardından çevremden gelen olumsuz yorumlar nedeniyle psikolojik olarak devam edemedim ve hisse değiştirdim. Sonuçta hisse 4x yaptı.
2019 ve 2020 yıllarını #sumas hissesinde geçirdim. 15 aylık yatırımdan yaklaşık %300 karla ayrıldım. Eğer 12. Ayda pes etseydim %50 karla ayrılacaktım. Getirinin çoğu kısa zaman dilimlerinde oluşuyor, bunu yakalamak için de hissede uzun süre bulunmak gerekiyor.
Read 10 tweets
Oct 2
Değer Yatırımcılığı İçin Küçük Kitap’ı bugün bitirdim. Kitapta yazar genel olarak “#değer”i satın almanın beklentiler nedeniyle kazanç ve varlıklarına göre yüksek fiyatlanan şirketleri almaya galip geldiğine olan inancını ilmek ilmek işleyerek anlatmış. #borsa #yatırım #temettü
Yazara ve atıf yaptığı akademik araştırmalara göre düşük değerleme çarpanları ile fiyatlanan hisseler gelecekte yüksek fiyatlanan hisseleri yenmektedir. Bu nedenle düşük F/K ve PD/DD oranlarına yatırım yapmak mantıklıdır.
Ayrıca piyasaya göre kötü performans gösterip geride kalan hisseler piyasaya göre çok iyi performans gösteren ve “büyüme hisseleri” olarak adlandırılan yüksek çarpanlı şirketlere göre ilerleyen zamanda daha iyi getiri yaratırlar.
Read 12 tweets
Oct 2
Şirketler bazen bilançolarında yazan #özkaynak'lardan fazlasına sahip oluyorlar. Bir varlığın kayıtlı değeri eski kaldığında bu durum yaşanabiliyor. Genellikle de arsa, iştirak, makine, taşıt, bina gibi varlıklardan kaynaklanıyor. #borsa #yatırım #değerleme
Hisse geri alımlarından dolayı da düzeltme yapmak gerekiyor. Başka şirketten alınan hisse varlık yazılırken geri alınan hisse özkaynak içinde eksi değerle gösterilir. Sebebi sermayenin dışarıdaki hisseleri, geri alınmış hisselerin de içerideki hisseleri temsil etmesi nedeniyledir
Sermaye genellikle 1 TL nominal üzerinden dışarıdaki hisse sayısını verir. 1 mn TL sermaye demek 1 milyon adet hissedir. Geri alınan hisse kaydı maliyet üzerinden yapılır. Şirket %10 hissesini 1 mn TL’ye geri aldıysa bilançoda özkaynaklar içinde (1.000.000) eksi olarak yazılır.
Read 12 tweets
Oct 1
Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanını anlatalım. Temel #değerleme çarpanlarından birisidir ve F/K oranına en kolay ve güzel alternatif çarpandır. Bu çarpanı anlatmadan önce FAVÖK nedir ve nasıl hesaplanır bunu açıklamak gerekiyor. #borsa #yatırım
#FAVÖK = Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (En: #EBITDA). Net kar rakamına ulaşmadan önceki Net Faaliyet Karı + #Amortisman formülüyle hesaplanır. Net Faaliyet Karı (NFK) ise faaliyet karına diğer gelir ve giderlerin dahil edilmemiş versiyonudur.
Amortisman ve İtfa giderleri nakit çıkışı yaratmayan ama gider yazılarak karı düşüren bir kalemdir. Bu nedenle bunu geri ekliyoruz. Diğer gelir ve giderler de dönem dönem tekrarlanmayabilir ve şirketin faaliyet performansını olumlu/olumsuz çarpıtabilir, bu yüzden hariç tutulur.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(