Niels Vanacker Profile picture
Jan 20 21 tweets 13 min read
Met grote verbazing zag ik vandaag in @destandaard opiniestuk waarbij nucleaire lobby wordt beschuldigd van steun bieden aan Poetin. Niet alleen in die titel, maar ook doorheen het opiniestuk vond ik heel wat onwaarheden.

Draadje 🧵 1/21
standaard.be/cnt/dmf2023011…
Eerst en vooral: weinig verbazing over de auteurs. Het is een opiniestuk van twee rabiate anti-#kernenergie activisten met een politiek verleden. Ik benadruk dit graag even, omdat de redactie bij @destandaard dit vergat te vermelden. /2
Van Luc Barbé (voormalig politicus Agalev/Groen kabinetschef van Olivier Deleuze, de man achter de Wet op de #kernuitstap uit 2003) en Alex Polfliet (voormalig politicus Agalev en adjunct-kabinetschef van diezelfde Olivier Deleuze) had ik geen pro-nucleair stuk verwacht. /3
Wél verbazing over het feit dat dit zo gepubliceerd kan worden in @destandaard, terwijl het bol staat van de onwaarheden en onzorgvuldigheden. Zo focussen ze uitgebreid op de “Russiche afhankelijkheid” voor de bestaande nucleaire sector.

/4
Dit argument werd eerder ook al misbruikt om de #kernenergie van de toekomst, de zogenaamde #SMR’s, in een slecht daglicht te plaatsen. Deze zouden enkel kunnen draaien op splijtstof uit Rusland. Klopt natuurlijk niet. Zie daarover volgend draadje:

/5
📊Om hun punt rond Russische afhankelijkheid te maken, gebruiken ze deze keer (correcte – moet gezegd) cijfers van Euratom. Alleen zijn dat de meest recent beschikbare cijfers…van 2021.

De Russische inval in Oekraïne vond plaats in feb 2022.

Bron: euratom-supply.ec.europa.eu/publications/e…
/6
Laten we dan ook naar periode voor de oorlog in Oekraïne kijken voor de Russische afhankelijkheid van EU voor de andere energiebronnen.

🇷🇺 Rusland was op EU-niveau belangrijkste importbron voor steenkool, gas én olie in 2019.

Bron cijfers: Eurostat.

/7
In 2021 was de EU voor haar gas nog 40 à 50% afhankelijk van Rusland. In september 2022 nog (steeds) voor 17% – ondanks genomen sancties.

Bron: consilium.europa.eu/en/infographic….

/8
Bij fossiele energie gaat dat over astronomische bedragen, voor het relatief goedkope uranium niet.

⚛️Uranium import Rusland ➡️EU: 200 miljoen € in 1 jaar
🔥Fossiele import Rusland ➡️EU: 85 miljard € in 6 maanden

Bron: energyandcleanair.org/publication/fi…

/9
Volume is ook kleiner. Dankzij hoge energiedichtheid van uraniumen de mogelijkheid tot aanleg grote voorraad, ben je minder afhankelijk van verstoringen op de marktwerking door geopolitieke situaties, zoals nu met de oorlog in Oekraïne.

/10
Cijfers voor de hele EU uit 2021 kunnen het punt van de auteurs (“nucleaire lobby steunt Poetin”) dus niet bewijzen.

🇧🇪 Ook Belgische data bewijzen dat niet. België is niet afhankelijk van Rusland voor #kernenergie.

Dat heeft @TinneVDS zelf aangegeven in parlement.

/11
Euratom zelf is in elk geval bewust van de veranderde geopolitieke situatie, en adviseert haar leden in haar recentste jaarrapport om de nodige maatregelen te nemen.

Bron: euratom-supply.ec.europa.eu/publications/e…

/12
Hetzelfde voor de EU-lidstaten met kerncentrales van Russische makelij (VVER). Westerse bedrijven zetten zich nu in om ook brandstofstaven voor dit type reactoren te produceren, om zo onafhankelijk(er) te worden van Rusland./13
Een sprong naar België, en tijd nu voor de vreemdste redenering in het opiniestuk: elektriciteit uit #kerncentrales zou niet als ‘binnenlandse stroom’ gerekend mogen worden, zoals elektriciteit uit wind en zon, omwille van de oorsprong van het uranium.

/14
Het klopt dat uranium niet (meer) in België wordt gewonnen. België beschikt over verschillende leveranciers hiervoor, uit verschillende mijnen. Synatom waakt over diversificatie: max 25% van aanvoer uranium wordt toevertrouwd aan één producent, aldus de minister.

/15
Maar is dat dan wel het geval voor alle zeldzame aardmetalen en mineralen die nodig zijn voor de bouw van zonnepanelen, windmolens en batterijen? Vinden we die "in Tienen of Dinant"? Natuurlijk niet.

Vooral China (toch niet het toonbeeld van democratie) heeft monopolie.

/16
Deze feiten, in combinatie met energiedichtheid en mogelijkheid tot grote voorraad uranium, maakt duidelijk dat #kernenergie evengoed als “binnenlandse” stroom gerekend mag worden en weldegelijk bijdraagt aan de Belgische energiesoevereiniteit en bevoorradingszekerheid.

/17
Tot slot plotse overgang van 🇧🇪 cijfers naar mondiale stats. “Wereldwijd ligt aandeel van #kernenergie voor elektriceitsproductie onder de 10%, hernieuwbare boven de 10%”, aldus auteurs.

Dat klopt, al is het heel nipt (nucleair 9,86% vs. Wind+zon 10,33%). 2 opmerkingen:

/18
1⃣ Waarom aanval richten op een andere koolstofarme bron (#kernenergie), en niet op de koolstofintensieve fossiele energiebronnen? Op mondiaal niveau zit kool op 36% en gas op 22%. Met een CO2-uitstoot die resp. 70 en 40 keer hoger ligt dan bij kernenergie. #ClimateCrisis...? /19
2⃣ Waarom plots wereldwijd kijken?

Waarom niet op EU-niveau (zoals in begin vh stuk)? Dan klokt #kernenergie af op 23% voor 2022.

Of waarom niet op 🇧🇪 niveau? Dan produceert #kernenergie 52% in 2021 en 47% in 2022 van de elektriciteitsmix.

Bron: Energy-charts & Elia.

/20
Misschien is het niet de nucleaire sector, maar eerder de anti-nucleaire organisaties die hun bestaan proberen te rekken, o.a. door cherry-picking van data (wereldwijd vs. 🇪🇺 vs. 🇧🇪) wanneer het hen goed uitkomt?

De waarheid komt echter altijd boven.
#FactsMatter

/END

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niels Vanacker

Niels Vanacker Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NilleV89

Mar 18, 2022
Ben ik "tegen" hernieuwbaar? Helemaal niet. Ik heb thuis ook zonnepanelen en een thuisbatterij.

Alleen komen we er niet met enkel wind & zon. En dan verkies ik CO2-arme #kernenergie boven fossiele energie.

🧐"Hoezo, we komen er niet?" Rekenen jullie mee?

Draadje 🧵

[1/14]
Als basis nemen we de Adequacy & Flexibility studie van Elia (elia.be/-/media/projec…).

Daarin staat verwachte groei van windenergie (onshore & offshore) en zonne-energie tegen 2032, in 3 scenario's (low - central - high).

[2/14]
Ik ben optimistisch en neem het HIGH scenario (sterkste groei hernieuwbaar). Dat komt neer op het volgende qua geïnstalleerde capaciteit in 2032:
✅Zon: 15.300MW
✅Wind onshore: 6.600MW
✅Wind offshore: 6.000MW

Mooi resultaat! Maar er staat natuurlijk al wat capaciteit.

[3/14]
Read 14 tweets
Mar 17, 2022
🧐Het beruchte "pixel"-argument van @groen. Tijd om dit in perspectief te plaatsen.

▶️De 2 jongste reactoren (D4+T3) produceren jaarlijks 15,4 TWh

(berekening: 2.076 MW vermogen met capaciteitsfactor van 85% (conservatief) = 2.076 MW x 24 u x 365 d x 0,85 CF = 15,4 TWh)

[1/4]
▶️ Productie hernieuwbaar in 2021:

✅wind offshore (6,7 TWh)
✅wind onshore (4 TWh)
✅zon (4,7 TWh)

= ÓÓK 15,4 TWh

(bron: Elia elia.be/nl/nieuws/pers…).

[2/4]
🤯 Besluit: de "pixel" waar @groen @MeyremAlmaci @pdsutter @TinneVdS het graag over heeft (nl. de 2 jongste kernreactoren), produceert elk jaar EVENVEEL koolstofarme stroom als *ALLE* windmolens (onshore + offshore) én zonnepanelen in België samen jaarlijks produceren.

[3/4]
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(