Michiel Mackaaij Profile picture
Feb 11 34 tweets 48 min read
[2/32]
@milieudefensie @natuurenmilieu @SoortenNL @LandelijkeNMF @wwfnederland en @Rijkswaterstaat

Er gebeurt al tijden iets verschrikkelijks in onze natuur: onze mooie #westerschelde is vergiftigd door #PFAS.

En de gekte stopt maar niet.
[3/32]
Een enorm groot #natuurgebied van 95km in lengte, en 2 tot 8km breedte wordt continue #vergiftigd. Vergiftigd water bereikt #vissen, #grondwater, en natuurlijk ook de #Noordzee. Er voltrekt zich een #ramp.
[4/32]
#Vissen zijn #gifvissen
#Planten zijn #gifplanten
#Water is #gifwater
Mensen zijn vergiftigd met #leverschade of #kanker in het voortuitzicht.

#PFAS zit en komt overal.

De massale vergiftiging van dier en mens is katasprohaal!
[5/32]
Ondanks deze massale #vergitiging die maar blijft doorgaan doen jullie, als "hoeders van de natuur", met 20+ organisaties echter *niets*

De #PFAS, #Westerschelde, of de bedrijven die het gif uitstoten, zoals #3M en #Dupont laten jullie blijkbaar koud.

Hoe kan dat toch?
[6/32]
"Action speaks louder than words"

Nu ontbreken zelfs de woorden.

De Hoeders van de Natuur laten de grootste #gifplas van #Nederland alleen maar groter worden.

Niet voor te stellen, toch is het zo.
Belangenverstrengeling?
Hypocriet?
Geen interesse?
[7/32]

De Waddenvereniging @waddentweets. De verenging help "dit [waddenzee] kwetsbare gebied te behouden en beschermen. Voor nu en toekomstige generaties"

Dus logisch dat de vereniging doodstil is over de #PFAS gifplas #westerschelde. De ene zee is de andere duidelijk niet!
[8/32]
Natuurmonumenten @Natuurmonument "beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, te beheren en op te komen voor natuurbelangen.

Behalve dan de belangen van de #PFAS #gifplas #westerschelde.
[9/32]

De Vogelverenging @vogelnieuws beschermt #vogels. Blijkbaar gaat het alleen om de vorm en niet om de inhoud, zolang ze vliegen dan zal het wel meevallen met de #PFAS is het lichaam, toch?

#PFAS en #westerschelde, ook hier doodstil.
[10/32]

@SportvisserijNL Sportvisserij Nederland zorgt voor sportvissers, vissen en gezonde viswateren.

Behalve dan voor de #westerschelde. Beetje meer of minder #PFAS maakt ook hier niets uit.
[11/32]

@ItFryskeGea "It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming"

Ook hier, de focus voor alles wat It Fryske Gea doet is blijkbaar puur en alleen op Friesland, toch?

Want anders had de #PFAS #gifbende in de #westerschelde hoog op de agenda gestaan.
[12/32]

@denoordzee "Stichting De Noordzee is dé natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een schone en gezonde Noordzee."

Gelukkig is de #westerschelde géén #noordzee, dan hoeft @denoordzee zich daar in iedergeval niet mee te bemoeien.

#PFAS zo in de #Noordzee is ok?
[13/32]

@ZHLandschap "Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de natuur in de drukste provincie van ons land."

Gelukkig is Zuid Holland wel even van de grootste #gifplas van #Nederland vandaan, dus zorgen over #PFAS dat heeft ook @ZHLandschap niet.
[14/32]

@ZeeuwsLand "Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert al sinds 1936 natuurgebieden en erfgoed. Tweets over nieuws in de Zeeuwse natuur."

Diep en diep triest, maar de stichting die #Zeeland hoog in het vaandel heeft, geeft TOTAAL NIETS om de #PFAS #gif #westerschelde.
[15/32]

@beschermdekust "Een initiatief van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ZMf, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud."

Waar gaat dit over? Ook hier is #PFAS in de #westerschelde niet interessant.
[16/32]

@fmf_frl "De FMF (Friese Milieu Federatie) - samen voor een mooi en duurzaam Fryslân."

Tja, en wanneer je in Friesland zit, dan moet je je ook zeker niet bemoeien met de Zeeuwen. Dus ook hier is het doodstil.
[17/32]

@fmf_frl "De Natuur en Milieufederatie Groningen behartigt de belangen van natuur, milieu en landschap in de provincie Groningen."

Er gaat letterlijk niets boven #Groningen, dus #PFAS en #Westerschelde is een #gifplas die een ver van mijn bed show is.
[18/32]

@landschapnh "Beschermt natuur door aankoop, ontwikkeling en beheer. Werkt ook veel voor derden. Partners: Postcode Loterij, Provincie."

Ook @landschapnh lijkt te weten dat #PFAS lokaal is, de #gifplas #westerschelde heeft geen invloed op dier en mens in Noord-Holland.
[19/32]

@GreenpeaceNL "Een groene, duurzame wereld is nodig, beter en haalbaar. Samen kunnen we duurzame systeemverandering in werking stellen. De toekomst is van ons."

Alleen #PFAS in de #westerschelde, in #vissen #planten en #mensen laat deze organisatie volledig koud.
[20/32]

@IUCNNL "IUCN NL werkt met groene organisaties, bedrijven, overheden & wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur."

De grootste #gifplas van #Nederland, de #Westerschelde lijkt dan wel iets om aan te werken én te verbeteren, toch? Toch niet?
[21/32]

@IVNNederland
"🌳 Verbindt mens en natuur
👨‍👩‍👧‍👧 Natuurbeleving voor jong en oud
📷 Deel jouw mooiste foto's met #ivn_natuurliefhebbers"

Blijkbaar alleen de #natuur die je nog kunt beleven?
[22/32]

@LandschappenNL "is het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen voor landschap, natuur, erfgoed en betrokken burgers."

En de #westerschelde met het enorme #PFAS probleem staat niet op de kaart? Hoe dan?
[23/32]

@milieudefensie "🌎 Voor klimaathelden, klimaatdrammers, klimaaterkenners, klimaatstakers en klimaatdoeners."

Gelukkig, #PFAS en #westerschelde zijn geen klimaat, dus van @milieudefensie kunnen wij niets verwachten.
[24/32]

@NatuurenMilieu "Wij zijn dé milieuorganisatie die werkt aan oplossingen voor klimaat- en natuurproblemen in Nederland. "

Hoe staat het met jullie werk aan het oplossen van de #PFAS #gifplas #westerschelde?
[25/32]

@ZHLandschap "Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de natuur in de drukste provincie van ons land."

De grootste #gifplas van #Nederland met het drukste vaarverkeer, dat laat @ZHLandschap koud.
[26/32]

@SoortenNL "netwerk van organisaties die natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming en onderzoek van soorten en hun leefgebieden."

Wellicht zijn jullie nog bezig met het verzamelen?
#PFAS #westerschelde? Iemand thuis?
[27/32]

@LandelijkeNMF "De Natuur en Milieufederaties zetten zich in de 12 provincies in als ambassadeurs van natuur, milieu en landschap."

Wie o wie is de ambasseur van de #PFAS #gifplas #Westerschelde?
[28/32]

@wwfnederland "Als we samen goed zorgen voor natuur, zorgt de natuur goed voor ons. #BeOneWithNature 💚🌍"

Wie zorgt er voor de #westerschelde ? #BeOneWithPFAS
[29/32]

@Rijkswaterstaat "Samenwerken aan een veilig, leefbaar, bereikbaar Nederland."

#PFAS = #westerschelde, maar @rijkswaterstaat antwoord doodleuk dat het zand in de vaargeul gelukkig vrijwel geen #PFAS bevat.

Google pfas+westerschelde google.com/search?q=pfas+…
[30/32]

Conclusie: onze "#natuurverenigingen" nemen het heel selectief op voor ONZE natuur.

Op alle onderzochte Twitter accounts is er *NIETS* te vinden over #PFAS en #westerschelde. En wanneer je bedenkt hoe groot dit gebied is, dan is deze 100% stilte niet te bevatten.
[32/32]
... @milieudefensie @natuurenmilieu @SoortenNL @LandelijkeNMF @wwfnederland en @Rijkswaterstaat

"Waar een wil is, is een weg"

Één vraag: waarom is hier geen wil?
[BONUS 1/2: voedselketen]
@RIVM weet dat de #westerschelde #vis een #gifvis is met alle gevolgen op mens en dier.
nos.nl/artikel/246323…

#Vissers snappen het ook, en vissen *niet* in de #westerschelde

#Natuurorganisaties snappen het niet - en zijn doodstil.
[BONUS 2/2: voedselketen]
@provzeeland weet dat de #westerschelde #water #gifwater is met alle gevolgen op mens en dier.
zeeland.nl/milieu/pfas

#Vissers snappen het ook, en vissen *niet* in de #westerschelde

#Natuurorganisaties snappen het niet - en zijn doodstil.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Michiel Mackaaij

Michiel Mackaaij Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(