Discover and read the best of Twitter Threads about #kanker

Most recents (8)

4/4/23 - in een poging om langlopende rechtszaken op te lossen heeft Johnson & Johnson een schikking van $ 8,9 miljard voorgesteld om tienduizenden rechtszaken op te lossen waarin werd beweerd dat talkpoeder kanker veroorzaakt 🧵 ft.com/content/600ba1…
15/6/19 - J&J zou hebben gelogen over een mogelijk verband tussen talkpoeder en kanker. In het poeder zouden carcinogenen hebben gezeten. J&J benadrukt dat het onderzoek al enige tijd loopt. J&J onthulde de zaak in het jaarrapport van februari 2019 bolero.be/nl/analyse-en-…
12/8/22 - Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) stopt volgend jaar met de wereldwijde verkoop van hun babypoeder met talk. Er zou asbest inzitten en daardoor kankerverwekkend zijn linda.nl/nieuws/kankerv…
Read 7 tweets
Omdat het International Fact Checking Day is wil ik kort ingaan op bezwaren die er nog steeds zijn mbt #corona en #coronamaatregelen, die op niets anders dan verdachtmakingen, ongenoegen en onderbuikgevoel gebaseerd zijn. Want daar moeten we eens mee ophouden. 1/n #IFCD #IFCN
Ik blijf sommige verklaringen die worden aangedragen toch erg bijzonder vinden. En begrijp me niet verkeerd, twijfelen mag maar waarop baseer je die twijfel en sta je wel open voor een gesprek hierover? Daarom enkele voorbeelden. 2/n #IFCD #IFCN
Het verhaal dat kinderen en jongeren geleden hebben onder de #coronamaatregelen. Want er zijn nu veel meer psychologische problemen… Tsja, die waren voor de #pandemie ook al groeiende en waarom de aanname dat de jongeren alleen last hebben gehad van maatregelen? 3/n #IFCD #IFCN
Read 19 tweets
[2/32]
@milieudefensie @natuurenmilieu @SoortenNL @LandelijkeNMF @wwfnederland en @Rijkswaterstaat

Er gebeurt al tijden iets verschrikkelijks in onze natuur: onze mooie #westerschelde is vergiftigd door #PFAS.

En de gekte stopt maar niet.
[3/32]
Een enorm groot #natuurgebied van 95km in lengte, en 2 tot 8km breedte wordt continue #vergiftigd. Vergiftigd water bereikt #vissen, #grondwater, en natuurlijk ook de #Noordzee. Er voltrekt zich een #ramp.
Read 34 tweets
“Als dit klopt hè…” blabla onzinnige #angstporno over #vaccinatieschade schade blabla. Dit keer #TurboKanker. Bron: Marga Bult die gezien haar achternaam een uitgesproken interesse op het onderwerp heeft. Guess what: hEt KlOpt NiEt! #Desinformatie 🧵 1/8 zaplog.pro/post/30080/zwe…
Het art. probeert kankergevallen te linken aan #mRNA #vaccins met het argument dat er sinds de uitrol blijkbaar meer en ernstigere gevallen van #kanker zijn geconstateerd. Data ontbreekt btw maar de ontdekking kan geen toeval zijn! Ehh nee? En dit dan? #Desinformatie 2/8
Er wordt verwezen naar een onderzoek waaruit in vitro zou blijken dat het #SARSCoV2 Spike eiwit een negatief effect zou hebben op ons DNA herstel mechanisme. Dit onderzoek… wat zoals te zien is, retracted is. #Desinformatie 3/8 mdpi.com/1999-4915/14/5…
Read 11 tweets
Het #Rivm is zeker #corrupt. Ondanks rapporten van onafhankelijke wetenschappers oordeelt Rivm dat #Pfizer afval in veehouderij geen kwaad kan. Het wordt gedoogt bij NL boeren oordeelt #Schouten #Rutte 3. Hoeveel Nederlanders zullen nu onterecht #kanker hebben.Ernst #Kuipers #WOB
Buiten mijn Rechtbijstand verzekering van #Achmea heb ik veel #Wobdocumenten over #boeren in #Netherlands ontvangen. Die wilde in eerder #Wobverzoek verkregen gegevens niet geven.Zullen andere duistere belangen een groter belang spelen als volksgezondheid.#Hugo #Schouten #Kuipers
@Achmea @Rivm @LTONederland @ZLTO @minlnv @MinVWS De #EuropeanCommission geeft Netherlands duidelijk aan dat de risico’s naar gezondheid mens ONVERANTWOORD zijn bij het niet nakomen de #EU wetgeving volksgezondheid met meldingsplichten. Neutrale rapporten schuift #Rivm terzijde.
Read 6 tweets
Hoeveel economisch (corrupt) voordeel heeft NL veehouderij door gebruiken illegale groeihormonen en farmaceutische middelen te gedogen structureel in meerdere jaren volgens recherche rapport. Wob-verzoeken #Rivm #fraude #doofpot #Wob #WOBdocumenten #wobonderzoek #boerzoektvrouw
#persvrijheid, Wob-verzoeken tonen aan daar afval en restproducten van Big Pharma nog benut worden op DUIZENDEN Nederlandse #boerderij. Het gaat in tegen Europese Wetgeving volksgezondheid en voedselveiligheid.! #Pfizer #WOBdocumenten #boerzoektvrouw #bzv #doofpot #RIVM #fraude
#persvrijheid , Neutraal onderzoek geven de gevaren aan naar #kanker. Met name #borstkanker wordt benoemd met de illegale gebruiken van farmaceutische chemische afvalstromen van BIG PHARMA.! #breastcancer #Pfizer
Read 5 tweets
Indien u niet KERNGEZOND bent kunt u vragen over verkregen #WOBdocumenten. #boeren mochten van organisaties geen testresultaten eigen #boerderij producten ontvangen.Laatste #Wobverzoek duurde 3 jaar.! #durftevragen over uw gezondheid uw recht.! #boerzoektvrouw #boerderij #doofpot Image
#Eenvandaag #ongehoordnieuws Een #motievanwantrouwen zou terecht zijn. Als Rutte transparantie geeft.! Hij is zich volledig bewust dat hij het vereiste van #transparantie niet hoeft te geven.! Wij Nederlanders zijn niet voor niets de grootste van de wereld geworden. #integriteit Image
En uiteraard raakt #kanker #Rutte niet. Inmiddels 1 op de 7 Nederlandse vrouwen met #borstkanker in haar leven. Ook daarmee heeft Nederland een beschamend hoge plaats in de wereld.! Als VVD’er is gezondheid mens bijzaak geworden of je moet eraan kunnen verdienen met kartel #Rutte Image
Read 3 tweets
Nieuwe draad.
@ADnl pakt het op: ziek na vaccinatie
Oa mensen met verzwakte afweer bv kankerpatiënten aan chemo/immuno-therapie!
Probeer hier al lang bewustwording voor te krijgen @hugodejonge @MinPres @GGDGHORNL @rivm ...zie draadjes/tweets
#Vaccinatie

ad.nl/binnenland/der…
Blijft verontrustend dat kankerpatiënten onder behandeling (oa chemo-, immuuntherapie, immuunonderdrukkende medicatie) algemeen advies krijgen #coronavaccinatie
Kankerpatiënten in trials uitgesloten.
Elke kankerpatiënt is uniek, dus maatwerk nodig!
#Covid_19 #Vaccinatie
3.
Veel artsen volgen algemene richtlijnen/protocollen.
Dus ook algemeen advies eigen "koepel" ook tav nieuwe #mRNA
Dit terwijl kankerpatiënten uitgesloten waren van vaccin-trials en geen/minder immuunrespons te verwachten is bij bv chemo/immuuntherapie.
#Vaccinatie #Covid_19
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!