تقدیم به #رضا_نوروزی و خانواده دریا دلش
معنی #آذربايجان چیست !؟
با #راز_واژگان به معنای مفهمومی واژگان برسید،
ابتدا به واژه #آذر میپردازیم
ما ایرانیان
ظ*ض*ذ را => * ز تلفظ میکنیم
صورت نوشتاری فرقی ندارد
زردا=ذردا=زرد=زر
*زر=> اشاره به رنگ فلز طلا دارد
2+
( آ ، م. ، ی ، د )
واژگ هایی برای تاکید قرار دادن واژه ای ایست و در جاهایی با واژه ترکیب شده و یک واژه جدید پدید آورده است
عینا=عین=>یعنی شبیه چیزی
م+عینا=معینا=معین=معنا=معنی
ی+عینا=یعنی
تاکید بر شبیه بودن
آ+ذردا=زردا=آذر=آزر
یعنی زرد است
در ماه #آذر تمام برگها و پوشش
۳+
گیاهی تقریبن زرد است ،
علت نامیدن ماه آذر اینست
آبا=آپا=آفا=آقا=> یعنی بالا
آپا=آپ=up
آبا=آب => بالا و همان آب را معنی میدهد ، زیرا ایرانیان باستان اعتقاد داشتن
آب چشمه ها ، هدیه مادر بالا
*الامیترا = الا =بالا
آبا+ی نسبت = هر چیزی که به بالا ربط داشته باشد
4+
در گیلان اهالی شهر #انزلی
به برادر میگویند *آبای
که مفهموم آن بزرگ و بالاست
گانا=خانا=شانا=غانا=> به معنی خانه و تعلق است
آذرا+ آبای+جانا=آذربایجان
آذربايجان را به چشمه های معدنی زرد رنگ میگفتن،
آذربايجان = خانه چشمه های زرد
رنگ زرد و قرمز را میتوانید در آتش ببینید
5+
و نمادی برای خورشید نیز میباشد ، شما خورشيد را به دو رنگ زرد و قرمز مشاهده میکنید در روز و هنگام غروب

#آذرآبادگان
آذرا+آبا+دا+گانا = آذرآبادگان
خانه آب های زرد
#آذرخش
آذر+اخورا+واشا= آذرخش
زرد همانند خورشيد
اخورا=اهورا=اکورا= گاو آسمانی
واشا=واسا=شبیه و مانند
6+
تانا=زانا=سانا=دانا = دانایی
زانا+جانا= #زنجان
زنجان یعنی خانه دانا یا متعلق به دانا
واژگان اینگونه ساخته شدند
#شیر_آذربایجان
در مرکز ایران خروشید
هرگز فراموش نمیشود
پاینده نام نامی #ایران و #جاویدشاه

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ℳéஅℜのムの𓃬 ☼👑

ℳéஅℜのムの𓃬 ☼👑 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KnightAnahita19

Apr 1
این یک محاسبه ریاضی است !!!
چرا #سیزده_بدر
چرا سیزده به در نه !؟
کدومشون درست هست !؟
اصلن چرا سیزده!؟ چرا ۱۶ نه !؟
سیزده نحس هست یا نه جشن هست !؟
با #راز_واژگان باشید
تا بدانید فلسفه ۱۳ چگونه از ایران به تمام دنیا صادر شده است و ایران مادر تمام تمدن ها
محسوب میشود ImageImage
۲+
ایرانیان باستان از روی گردش های ماه
سال را حساب میکردن، بدلیل وابستگی به فصل رویش و گرما برای تغذیه خود و دامهای خود، همواره آغاز فصل رویش برایشان مهم بوده است
۱۲ گردش ماه در سال باعث شده که عدد
۱۲ در نزد تمام ملل مقدس است
۱۲ پسر یعقوب
۱۲ حواری مسیح
۱۲ امام شیعه
۳+
۱۲ چشمه از اثر برخورد عصا موسا به سنگ

دگردیسی های #ماه بطور متناوب
یک ماه ۲۹ شب و یک ماه ۳۰ شب است
که در مجموع ۳۵۴ شب در ۱۲ گردش طول
میکشد که ۱۱ روز از تعداد روزهای سال خورشیدی که ۳۶۵ روز هست،
کمتر است و اینگونه دوباره در تعیین فصل بهار به اشتباه میافتادند
ازین روی آمدن به هر
Read 7 tweets
Mar 31
خُب خُب
تا حالا فوکوس کرده بودم روی کووووردها
حالا میرم سراغ توووووورک ها
بذارید اول ببینیم واژه #تُرک یعنی چی
با #راز_واژگان باشید
تقدیم به هم میهنان ترک و آذری عزیزم❤
معنی مفهومی آذربایجان و در توییت قبلی
گفتم
الان نوبت معنای ترک هست و ترکیه
حتا واژه #ترکیه هم ایرانیست😎
2+
به بیت زیر توجه فرمائید

اگر آن تُرک شیرازی
بدست دل ما را
به خال هندویش بخشم
سمرقند و بخارا را
..
بسیاری براین باور هستند که معنای تُرک زیبا میشود
و عده ای معنای پنداری آن را بخشی از ایرانیانی میدادنند که در نواحى مختلف ایران زندگى میکنند که تُرکی سخن میگویند
3+
اما معنی درست واژه تُرک چیست؟
ابتدا عرض کنم
بسیاری از کلمات ایرانی وارد زبان انگلیسی شده
برخلاف تصور هجوم واژه های بیگانه به ایران واژه های چون پدر و مادر و ...
تُرک=تَرْک=تِرَک=تَرک

ترک با هر نوع زیر و زبری
به معنای همسایه بکار گرفته میشود
همسایه ای که در کنار شماست
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(