Mohsen Abdollahi Profile picture
International Lawyer & University Professor
Nov 25, 2022 9 tweets 3 min read
1️⃣بدون تردید از حقوق بشر و سازکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌هایی قرار می‌دهد؟!
از روز درگذشت #مهسا_امینی و پس از آن بارها گفته شد که بررسی چنین حوادث نیازمند تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل از دولت است اما گوشی بدهکار نبود⬇️ 2️⃣حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی ایران۳ راهکار پیش رو دارد: تشکیل یک کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌های آن؛ همکاری با کمیسیون بین‌المللی؛ و عدم شناسایی و همکاری با آن. لازم به ذکر است که در صورت اخیر...🔽
Feb 22, 2022 8 tweets 2 min read
#رشتو در باره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به #طرح_صیانت
۱/ مهترین نکات نگران کننده حقوقی نسخه اصلاحی این طرح به اختصار به شرح زیر است:
طرح با نگاه امنیتی تنظیم شده است. این مهم هم از دولتی کردن گذرگاهی مرزی (حذف بخش خصوصی سابق وفق تبصره ۳ ماده ۹) و هم از ..
۲ ۲/از ترکیب غالبا امنیتی اعضای کارگروه گذرگاه مرزی استنباط می شود.
اصل آزادی فعالیت در فضای مجازی جای خود را به الزام به کسب مجوز برای فعالیت و کسب و کار داده است (ماده۲). جرایم و مسئولیت کیفری برای ارائه خدمات به کاربران بدون مجوز برای ارائه کنندگان خدمات درنظر گرفته شده است
۳
Feb 13, 2022 10 tweets 3 min read
#رشتو
۱/نظم منشور ملل متحد بر مبنای توازن قوا (تضمین حقوق دول بزرگ با حق وتو) و منع توسل به‌زور بنا شده است. غرب پس از فروپاشی بلوک شرق، با توسل بزور غیرقانونی در اراضی یوگسلاوی (متحد اصلی روسیه) از فطرت روسیه استفاده و با جداسازی کوزوو اولین ضربه مهم را به نظم کنونی وارد ساخت.
۲ ۲/با احیای تدریجی روسیه زخم خورده این کشور نیز درصدد احیای حوزه نفوذ خود برآمد؛ غرب با مداخله غیرقانونی در بالکان فرصت تاریخی برای روسیه فراهم کرده بود. لذا روسیه نیز با برگزاری رفراندومی غیرقانونی، با نقض منشور ملل جزیره کریمه را از اکراین جدا و به خاک خود منظم کرد.
۳
May 14, 2021 13 tweets 3 min read
#رشتو درباره #فلسطین
۱۳-۱/ هیچ اصل حقوقی مثل اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت باعث تاسیس کشورهای جدید در جامعه بین‌المللی نشده است. ودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا این اصل را به منظور تقسیم غنائم امپراطوری‌های اتریش-هنگری و عثمانی میان دول فاتح جنگ اول جهانی مطرح کرد ...
۲ ۲/ روش اتخاذی، انعقاد قرارداد سرپرستی (mandate) سازمان جامعه ملل با یکی از دول فاتح جنگ بود: لبنان و سوریه به سرپرستی فرانسه و مصر و فلسطین به سرپرستی بریتانیا سپرده شدند. تعهد حقوقی سرپرست کمک به مردمان تحت سرپرستی برای نیل به استقلال بود...
۳
May 13, 2020 8 tweets 2 min read
#رشتو ۱/۶ درباره ادعای غرق کردن تعدادی از مهاجرین غیرقانونی افغانستانی:

مهاجرین غرق شده مهاجر غیرقانونی بوده و دولتها عموما در مرز به مرزگذران غیرقانونی شلیک می‌کنند. این درحالی است که هیچ مورد مهمی از شلیک به مهاجرین غیرقانونی افغانستانی در تاریخ ایران گزارش نشده است. ۲ ۲/ بعد از شیوع #ویروس_کرونا ابتدا شاهد بازگشت بی‌سابقه افغانها به کشور خودشان بودیم اما پس شیوع ویروس در افغانستان بدلیل فقدان امکانات و ارائه خدمات رایگان بهداشتی حتی به مهاجرین غیرقانونی در ایران موج مهاجرت به ایران تشدید شد طوریکه فقط ۱۳۰ هزار مورد مرزگذری کشف شده است. ۳
Apr 27, 2020 8 tweets 2 min read
۱-۸/ #رشتو درباره امکان "الحاق" دوباره‌ی آمریکا به #برجام
برجام موافقتنامه سیاسی چندجانبه محدودی است که در ۲۰۱۵ میان ایران و ۵+۱ منعقد گردید. هرچند این توافقنامه معاهده نیست اما حقوق بین الملل معاهدات، نزدیکترین نظام حقوقی است که قواعد آن با تعدیل مناسب بر برجام قابل اعمال است.۲ ۲/آمریکا در سال ۲۰۱۸ به بهانه‌ای واهی به صراحت از برجام خارج شد درحالیکه ایران تعهدات خود را با تایید آژانس انجام داده بود و برجام نیز فاقد مقرره‌ای برای خروج است. در حقوق معاهدات در صورت سکوت معاهده، خروج ممنوع است مگر آنکه خروج مغایر با طبیعت سند نباشد (ک.ح. معاهدات م. ۵۶).۳