Discover and read the best of Twitter Threads about #zwolle

Most recents (2)

"Het houdt niet op, niet vanzelf".
Hulde aan deze moeder (want ze hebben er niets meer aan, maar een volgend kind misschien wel)

#passendonderwijs #zwolle #decampherbeek

destentor.nl/zwolle/school-…
Zoveel mis met deze uitspraak uit 2018:
1. De zorgplicht is geschaad toen de school uit schreef zonder dat het kind was ingeschreven op een andere school.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
2. Het is niet de ouder die de ondersteuningsbehoefte van het kind moet aantonen, maar de school die het moet onderzoeken.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!