Nafs (غلامِ سربازهای حاج قاسم) Profile picture
در تقابل با نفسی که غالبا پیروز این تقابل است... به امید روزی که بمیرانمش... علاقه مند به دین/ سیاست/ سینما/ فرهنگ/ گیم و آی تی... طرفدار و البته منتقد جدی نظام
Jul 9, 2020 13 tweets 6 min read
1/13
#قرارداد_۲۵_ساله #ایران و #چین این روزها مورد حمایت والبته نقد خیلی هاست تاجایی که حتی بهش عنوان #ترکمنچای_چینی یا #ترکمنچای_دوم داده شد،البته از طرف صفحه فارسی وزارت خارجه #آمریکا!
توی این رشتو میتونید توضیحات ساده وتیتروار این قراداد رو ببینید، تدوین شده توسط @Ali33297202 2/13
قراردادهای همکاری وراهبردی طولانی مدت بین کشورها برای اشتراک گذاشتن امکانات دوکشور درراستای منافع دوجانبه است،کشورهای زیادی مثل ترکیه-آلمان،قطر-انگلیس،قطر-آمریکا،استرالیا-چین،مالزی-فلیپین از این دست قراردادهای طولانی مدت باهم دارند.
اهداف این قرارداد در این صفحه تعیین شده:👇