Discover and read the best of Twitter Threads about #כסף_של_אחרים

Most recents (4)

טוב, דבר בעיתו מה טוב. שרשור על למה מיחזור זה דבר לא ירוק ולא כלכלי. בקיצור שיגעון בקנה מידה עולמי. האשתג #כסף_של_אחרים כמובן. מוכנים? התחלנו>>>
1. למה בכלל למחזר? אחת הטענות היא שחסר שטח להטמנה. אם כולנו נזרוק כל דבר בסוף ייגמר המקום על כדור הארץ. אז בואו נסתכל על כמה מספרים. השטח להטמנה במדינת ישראל עד שנת 2040 לפי המשרד להגנת הסביבה הוא עוד 2500-4000 דונם. נשמע הרבה? במדינת ישראל יש 21 מיליון דונם, לא כולל יו"ש >
לשם השוואה, תחנת האנרגיה הסולרית באשלים, שמפיקה 250 מגה ואט, משתרעת על פני 30 אלף דונם. כדי להגיע לשלושים אחוז אנרגיה מתחדשת בישראל צריך 160 אלף דונם, לפחות 90 אלף קרקעיים. איך אפשר לתמוך בפרויקט כזה בזבזני בקרקע ולהגיד שנגמר המקום בכדור הארץ? לא ברור >
Read 19 tweets
#כוסות_של_אחרים בכנס השמרנות
אתם רואים המון אנשים, אני רואה המון קוראים פוטנציאליים של #כסף_של_אחרים

#שמרנות_ישראלית
ויקטור דיוויס הנסון: הרבה פרוגרסיבים תומכים באיגודי מורים ובבתי ספר ממלכתיים, אבל שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים. אז כדי לכפר על ה"חטאים" שלהם הם מרגישים שהם צריכים לתמוך בדברים שנראים להם מוסריים, כמו להרוס את חומת הגבול ולאפשר למהגרים להגיע
#שמרנות_ישראלית
Read 18 tweets
באמת שאין לי כוח לענות על כל השרשור הטוען שאנרגיה סולרית יכולה בקלות להציל את העולם. אבל בכל זאת, שימו לב לנתון הזה שמספיק לרצף את מרוקו בפאנלים סולריים וכל העולם יחושמל ככה. מה חסר בחישוב הזה? כמה דברים קטנים, ממש זעירים:
>>
1. החישוב הוא לפי תנאי מעבדה אידיאליים (פאנל בזווית ישרה מול השמש, 25 מעלות, אין אבק, אין עננות). טמפרטורה גבוהה יותר מורידה את הנצילות בעשרות אחוזים, ולזה צריך להוסיף את שאר הגורמים. לשים פאנלים בסהרה, במקום שבו אין עננות אבל חם מאוד - יצריך שטח גדול בהרבה.>
2. החישוב הוא לפי שטח הפאנלים עצמם. אבל אין כזה דבר רק פאנלים. יש שטחי גישה, יש אזורי תחזוקה, יש שנאים, ועוד ועוד ועוד. צריך להכפיל את החישוב פי כמה וכמה. בישראל החישוב שנערך עבור 50% אנרגיה מתחדשת בשנת 2050 העלה שיהיה צורך ב-500-900 אלף דונם, פי כמה וכמה מכל השטח הזמין בארץ.>
Read 8 tweets
"קראתי ונהניתי", כתב לי ירון לונדון על #כסף_של_אחרים, "מפני שהוא קריא, קולח, מכיל דוגמאות מאירות עיניים ובסה"כ מבסס היטב את הטענות בזכות ידו הפלאית של השוק ובגנות התערבותה של הממשלה ביחסים בין קונה מרצון למוכר מרצון. היכרותי עם טענותיך לא גרעה מהנאתי".
אבל זו רק התחלת הדברים.>>>
לונדון כיבד אותי בדיון ארוך ומלומד על השוק ומגבלותיו, על סין ומדיניות הגירה, ובין היתר כתב בהקשר השוק ומגבלות המעורבות הממשלתית שהוא "מטיף זה שלושים שנה ללגליזציה כמעט מוחלטת של כל הסמים". ברשותו אני מצרף כאן את הודעתו שלו, ואת תגובתי (מסכים לגבי הסמים). נראה לי שתמצאו בזה עניין
שאלו אותי מה בין לגליזציה ללגיטימציה. דוגמה טובה היא ניאוף: זה מעשה שהיום אינו אסור מבחינה חוקית (הוא לגלי) אבל הוא פסול בתכלית (לא לגיטימי). כך יש להתייחס גם לסמים. הפללה שלהם מזיקה, אבל באותה מידה גם הפיכה שלהם לתרופת פלא נהדרת
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!