Discover and read the best of Twitter Threads about #رم

Most recents (3)

اين #رشتو از آنجا اهميت دارد كه بدانيم امروزه برگزار كنندگان نشست ها و همايش ها در برخي كشورها،چه كساني و با چه اهدافي هستند،آيا نيت شان خير است يا شَر آغشته به ترفندهاي رژيم،مجاهدين و...كه بانفوذ قصدشان برهم زدن و ايجاد شكاف است.
نامش خدايار چلبي است،با نام مستعار👇
كسري،متولد١٣٦٨ رشت،دانشجوي تورين ايتاليا و خود را نماينده ي دانشجويان اين كشور معرفي ميكند.
در ماه گذشته او باني نشست #رم بود،جاييكه حملات و لودگي هايش شمارا ياد يك استنداپ كمدي ناشيانه را شاهدبوديد تا يك نشست بااعضاي اپوزوسيون و كار تارانجا بالا گرفت كه خانم مسيح طلب نقد👇
بيرحمانه نمودند.
اما خدايار را بيشتر معرفي كنيم،رفيق گرمابه و گلستان #بهزادنبوى است،نبوي تئوريسين اصلاحات و از عوامل اصلي اين جريان،بطوريكه هروقت خدايار به ايران ميرود(بله،اقاي برگزاركننده به ايران رفت و امد دارد) در منزل بهزاد خان نبوي اتراق ميكند.
اما توضيحي خلاصه از نبوى: 👇
Read 18 tweets
#نخست‌وزیر_ایتالیا گفت که اگر #جمهوری_اسلامی موضع خود را تغییر ندهد، #ایتالیا با متحدان خود برای انجام #اقدامات_موثرتر علیه #رژیم_ایران رایزنی خواهد کرد
#وزیر_امور_خارجه_ایتالیا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور از جمهوری اسلامی میخواهد تا «#کشتار_زنان» و #اعدام «#زنان_جوان» و «#کشتار_کودکان در خیابان» به‌دلیل شرکت در #اعتراضات را متوقف کند.
#آنتونیو_تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، چهارشنبه، با احضار #سفیر جدید #ایران در #رم، از جمهوری اسلامی خواسته بود که #سرکوب_معترضان و #اعدام‌ها را متوقف کرده و با #معترضان وارد گفت‌وگو شود
#ایران
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#بخش_فارسی_رادیو_بین‌المللی_فرانسه
Read 4 tweets
چرا #تشیع رو براندازی نکنیم؟
اسلام تباه است. اسلام باطل است. هیچ خردمندی را نمیتوان یافت که اسلام را تائید کند. اما آنچه در ادامه میخوانید با تکیه بر همان خرد و منطقی که نویسنده به آن وفادار است ادعا میکند براندازی تشیع پیش از براندازی ج ا بزرگترین اشتباهی است که میتوان مرتکب شد.
مسلمان چیست؟ تعریفهای متفاوتی برای یک مسلمان وجود دارد. اما از منظر سیاست، مسلمان یک تعریف مشخصی دارد: کسی که حاضر است در مقابل توهین به عقایدش بکشد یا کشته شود!
یک ماشین کشتار اتوماتیک که با یک کلید (توهین) برای مدت نامعلومی فعال میشود.
آیا اسلام قابل براندازی است؟ پاسخ خیر است. اسلام زمین بازی را مین گذاری کرده است. یک مسلمان باور و التزامی به منطق، علم و خرد ندارد بلکه دنباله روی احکام شرع است. تمام تلاشها برای براندازی اسلام در سطح جهان ناکام بوده است. برای نمونه در #چین ماموران کمونیست با مادر، خواهر و همسر
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!