Discover and read the best of Twitter Threads about #کمونیسم

Most recents (10)

#رضا_شاه پهلوی یگانه #تکخال ایران! #رشتو_کوتاه
آیا از خود پرسیده اید علت اینهمه نفرت و #وحشت ایرانستیزان از رضاشاه چیست؟
چرا متفقین خلعش کردند؟ اگر دشمن بود چرا زنده ماند و چرا فرزندش شاه شد؟ اگر دوست بود چرا تبعید شد؟
راز سر به مهر #رضاشاه_کبیر چیست؟ رشتوی پیش رو دراینباره است. Image
درمورد رضا شاه زیاد شنیده اید. اینکه او قلدر بود درست است. رضاشاه بسیار سرسخت و شجاع بود. یادتان باشد گفتم یکی از دلایل تشکیل سازمانهای اطلاعاتی و حتی سازمان امنیت ملل متحد بعد از جنگ جهانی جلوگیری از شکل گیری و ظهور قدرتهای جدید بود تا دیگر معضلی مثل آلمان و ژاپن پیش نیاید! Image
رضاشاه قصد داشت تا از ملت ایران یک ابرقدرت بسازد. رضاشاه شیفته مدیریت، سیستم و نظم آلمانها بود. بهمین دلیل اشتباها او را هوادار هیتلر میدانند درصورتیکه اینطور نیست. او بویژه الگوی اس اس و ورماخت رو برای ارتش ایران میپسندید. اما همه اینها اگر تمایل به آلمان نبودند پس چه بود؟ Image
Read 10 tweets
چرا #تشیع رو براندازی نکنیم؟
اسلام تباه است. اسلام باطل است. هیچ خردمندی را نمیتوان یافت که اسلام را تائید کند. اما آنچه در ادامه میخوانید با تکیه بر همان خرد و منطقی که نویسنده به آن وفادار است ادعا میکند براندازی تشیع پیش از براندازی ج ا بزرگترین اشتباهی است که میتوان مرتکب شد.
مسلمان چیست؟ تعریفهای متفاوتی برای یک مسلمان وجود دارد. اما از منظر سیاست، مسلمان یک تعریف مشخصی دارد: کسی که حاضر است در مقابل توهین به عقایدش بکشد یا کشته شود!
یک ماشین کشتار اتوماتیک که با یک کلید (توهین) برای مدت نامعلومی فعال میشود.
آیا اسلام قابل براندازی است؟ پاسخ خیر است. اسلام زمین بازی را مین گذاری کرده است. یک مسلمان باور و التزامی به منطق، علم و خرد ندارد بلکه دنباله روی احکام شرع است. تمام تلاشها برای براندازی اسلام در سطح جهان ناکام بوده است. برای نمونه در #چین ماموران کمونیست با مادر، خواهر و همسر
Read 17 tweets
🔽 رد پای شوروی در قتل تقی ارانی
۱) #انور_خامه_ای برای نام بردن از گروه زندانیان متهم به داشتن مرام اشتراکی در عهد #رضاشاه (موسوم به گروه ۵۳ نفر) نمی‌گفت ۵۳ نفر، بلکه می‌گفت ۵۰ نفر و ۳ نفر.
۲) #تقی_ارانی نفر اول آن سه تن است که خامه‌ای از بقیه جدایشان کرده، #عبدالصمد_کامبخش نفر دوم و #محمد_شورشیان نیز سومین بود. تقی ارانی از آن تبریزی‌هایی بود که عشق به #ایران در خونش موج می‌زد.
Read 31 tweets
#رشتو
#رشته_توییت

۱_هربرت جورج ولز نویسنده انگلیسی را میتوان ازاولین پیشگامان نظریه نظم نوین جهانی، بعد ازجنگ دوم جهانی دانست.وی در سال ۱۹۴۰ کتاب word order را به رشته تحریردرآورد.

دراین کتاب شما میتوانیدمبانی نظری #گلوبالیسم و دلایل بوجود آمدن این ایده ی جهانشمول رادریابید.
۲_ولز انگیزه نوشتن این کتاب را نتایج و رخدادهای جنگ دوم جهانی می دانست، بعدها نویسندگان و سیاستمداران دیگر از جمله کسینجر از روی دست ولز بسیار نوشته اند.

ولز معتقد بود که متفقین برای بعد از جنگ اهداف مشخصی تعریف نکرده بودند و هدف آنها فقط پس زدن و سقوط قدرت هیتلر بود،
۳_به گفته وی این عدم نداشتن هدف باعث میشود توازن نظم قبلی همچنان ادامه یابد به همین دلیل او از واژه "انقلاب" درامور بین الملل و برقراری حقوق بشر استفاده می کند.

ولز در نظم جدیدجهانی اولین نسخه خود از اعلامیه حقوق بشر را منتشر کرد که پیش در آمدی شد برای اعلامیه حقوق بشر
Read 19 tweets
یک چیز اینجا یکبار برای همیشه بگم بجای اینکه به صد نفر جواب بدم:
#کمونیسم فقط اون داس و چکش روی پرچم قرمز نیست, کمونیسم وقتی که شما صبح تا شب جان می کنی و کار می کنی و بعد دولت با انواع مالیات درآمد شما رو می دزد و شما عملا مثل یک برده میشی که سودی از کارکردن نمی کند. چرا من باید
۵۰٪ مالیات بر درآمد بدم، بین ۶ تا ۱۲٪ مالیات بر ارزش افزوده، اگر بخواهم خانه بخرم قبل از اینکه وارد خانه بشم بین ۶ تا ۱۰٪ قیمت خانه باید مالیات بدم، اگر ماشین بخرم باید ده نوع مالیات بدم، اگر بخواهم بمیرم هم باید مالیات بر ارث بدم؟ واقعا تفاوت سیستمی که هر ماه مستقیم ۶۰٪ درآمد من
رو مالیات میگیره با کمونیسم و برده داری چیه؟
قبل از اینکه بگید این صرف حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی و... میشه باید بگم که اگر همین پول رو خود من در سهام یا جاهای دیگه سرمایه گذاری کنم بازده خیلی بیشتری بدست می‌آورم بدلیل اینکه در اون شرایط پول من خرج
Read 5 tweets
#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
Read 14 tweets
پشت‌پرده‌ی روابط چین و سازمان بهداشت چیست و آن‌ها با هم‌کاری هم چگونه "به عمد" #کرونا را در جهان گستراندند؟ | #رشته_توییت

ناکامی سازمان بهداشت جهانی در مهار کرونا و رسوایی رییس آن به دلیل ارتباط بسیار نزدیک و مشکوک با حکومت کمونیستی چین، دیگر موضوع تازه‌ای نیست ...
۱/۲۴
همه‌ی جهان به چشم دید که چگونه این سازمان به رهبری تدروس آدهانوم بر فاجعه‌ی کوید۱۹ در #ووهان سرپوش گذاشت، عمل‌کرد چینی‌ها را ستود و آمارها و واقعیت‌ها را پنهان ساخت. این #رشته‌توییت در بخش نخست به رابطه مشکوک آدهانوم و چین می‌پردازد و در بخش دوم به موضوع خطرناک #نفود_چین ...
۲/۲۴
آدهانوم که کارنامه‌‌ی به نسبت پربارش در وزارت بهداشت اتیوپی و پشتیبانی ۵۵ کشور آفریقایی به علاوه‌ی #چین، او را به رهبری سازمان بهداشت جهانی رساند، پیشینه‌ی مرموزی دارد. درباره‌ی پیشینه‌اش پیش از در سال ۲۰۰۵ در ویکی‌پدیای انگلیسی چیز دندان‌گیری به چشم نمی‌خورد اما ...
۳/۲۴
Read 24 tweets
📃 سبک سوسیال‌دموکراتِ سوسیالیسم ۲
✍🏻هانس هرمان هوپ
#سوسیال‌دموکراسی

خصوصیات بنیادی سبک سوسیال‌دموکرات سوسیالیسم چیست؟ اساساً برای آن دو ویژگی می‌توان متصور شد. نخست، تمیز آن از سبک مارکسیستیِ #سوسیالیسم؛ سوسیالیسمِ سوسیال‌دموکرات، مالکیت خصوصی بر عوامل #تولید را نسخ نمی‌کند
۱
حتی نظریه خصوصی شدن همه عوامل تولید را می‌پذیرد، البته به استثنای نظام آموزشی، خطوط مواصلاتی، بانک مرکزی و نیروی پلیس و محاکم. اصولاً هرکس حق تخصیص و مالکیت عوامل تولید را دارد: اینکه عوامل تولید را بفروشد، بخرد یا با آن‌ها چیز جدیدی تولید کند یا طی قراردادی به دیگری اجاره دهد.
۲
دوم، هیچ مالک عوامل تولیدی حقا مالک همه‌ی درآمدی نیست که برخاسته از کاربرد عوامل تولید خودش است و هیچ مالکی حق ندارد درباره کل درآمد برخاسته از تولید، اعم از مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تصمیم بگیرد. در عوض، بخشی از #درآمد_حاصل_از_تولید شرعاً به جامعه تعلّق دارد
#مالیات_بر_درآمد
۳
Read 14 tweets
📃 سبک سوسیال‌دموکراتِ سوسیالیسم ۱
✍🏻هانس هرمان هوپ
#کمونیسم_پنهان

... احزاب سوسیالیست یا سوسیال‌دموکرات از همان ابتدا دلِ خوشی از سبک روسی #سوسیالیسم نداشتند و از این‌رو با اتخاذ سیاست اصلاح‌طلب-دموکراتیک، کوتاه آمدند و بر موضوعاتی مانند سوسیالیستی‌کردن جزئی مصالحه کردند.
۱
این احزاب در واکنش به تجربه‌های روسیه و اروپای شرقی، در روند روبه‌فزونی، اندیشه تولید سوسیالیستی را به کناری گذاشتند و به‌جای آن، بیشتر و بیشتر بر طبل مالیات‌ستانی و #مساوات‌طلبی کوبیدند و در جهشی دیگر، برابرکردن فرصت‌ها را ستون حقیقی سوسیالیسم دانستند.

#سوسیال‌دموکراسی
۲
در حالی‌که گذار از سبک روسی سوسیالیسم به سبک سوسیال‌دموکرات در حال وقوع بود، و همچنان در جوامع غربی در حال وقوع است، این امر در همه‌جا با اراده‌ی یکسانی انجام نشد. قطع نظر از جزئیات، کافی است فقط به اروپا نگاهی بیاندازیم که گذار از سبک پیشین به سبک جدید برای جماعتی بسیار هویدا
۳
Read 11 tweets
#رشتو
وحشت تفاله‌های چپ ایرانی از داستان #ونزوئلا را به یاد بسپارید؛ حق دارند چون هر ملتی روزی بیدار می‌شود و ارتجاع سرخ را لگدمال می‌کند، تف یه صورت #کمونیسم و #سوسیالیسم می‌اندازد. آن‌ها جنبش شریف ملت ونزوئلا را "کودتا" می‌نامند؛ کودتایی بدون اسلحه و ارتش! ...
۲/
این حاملان سرکوب از ۲۳۰۰ قربانی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز این ۷ سال چیزی نمی‌گویند، از میلیون‌ها گرسنه‌ و آواره‌ی سیاست‌های ارتجاع محبوب‌شان حرفی نمی‌زنند، به شما نمی‌گویند که ونزوئلای ثروتمند را با سرکوب #سرمایه‌داری و مصادره‌ی اموال #بخش_خصوصی به خاک سیاه نشانده‌اند ...
۳/
و مردم همه‌کاری کردند تا #مادورو برود؛ از اعتراض مسالمت‌آمیز، تحصن خیابانی و حتا پیروزی در انتخابات اما قدرت قهریه هفت سال است علیه خواست مردم #کودتا کرده؛ بله، به این معنا #23Ene یک کودتاست اما پایان کودتا علیه مردم!
#پایان
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!