Discover and read the best of Twitter Threads about #رنسانس

Most recents (3)

1/17) تابلوی #آفرینش_آدم اثر #میکل‌آنژ را بارها دیدیم.
تصویری که خدایی پیر، روح خود را در آدم می‌دمد.
به نظر می‌رسد همه چیز بسیار مردانه و فراطبیعی و غیرعقلانی است و نشانی از زن یا زنانگی و یا طبیعت و عقلانیت در این "آفرینش" نیست، نه؟

خب شاید بهتر باشد بهتر نگاه کنیم.
2/17) بیایید از این جا شروع کنیم که این نقاشی بر دیوار کدام موزه‌ی جهان است؟
جوابش این است که هیچ موزه‌ای و اصلن روی دیوار نیست. این جاست:
3/17) سقف #کلیسای_سیستین در واتیکان در کاخ رسالت.

اگر پیدا کردن نقاشی برایتان آسان نیست، آن را با فلش قرمز نشان داده‌ام.

(واتیکان عملن یه موزه‌ی عظیم است. تماشای آن کار یک روز و دو روز نیست. عمری دگر بباید.)
Read 17 tweets
1/17) همه نقاشی مشهور #رافائل را بارها دیده‌ایم:
#مکتب_آتن که تصویر مشاهیر فلسفه‌ بر دیواری در واتیکان نقش بسته است. شاید مهم‌ترین تسجم #فلسفه در هنر.

اما رافائل شوخ‌طبع‌تر از تصور بسیاری از ماست.
این رشته درباره‌ی شوخی اوست. اگر دوست داشتیند بخوانید: Image
2/17) اول این که این نقاشی به دوره‌ی هنر #رنسانس تعلق دارد، اوایل قرن شانزدهم. (شاید زمانی بیشتر در مورد این دوره نوشتم).

در این نقاشی، چهره‌های مشهورترین فلاسفه یونان باستان و دانشمندان تصویر شده.
حالا شوخی رافائل کجاست؟
3/17) این تصویر #افلاطون است. اما در واقع رفیق نقاش ما، عکس #داوینچی را کشیده! در واقع عکسی که این روزها، به لطف رافائل، همه به نا افلاطون می‌شناسیم، داوینچی است. هر چند باعث شده داوینچی رو با چشم بسته هم تشخیص دهیم.
(راست سلف‌پورتره (؟) داوینچی و چپ برشی از نقاشی مکتب آتن) ImageImage
Read 17 tweets
🀄️ #کریپتومان اقتباسی از تفکرات آشو (فیلسوف هندی) در خصوص #آگاهی انسان و اهمیت #سرمایه_گذاری
۱/۲۵
بخشی از سخنان وی:
- آگاهی مردم مطلوب هیچ جامعه ای نیست , این آگاهی از اصول سرمایه گذاری با منافع آنان (سرمایه داران و قدرتها) در تضاد است/
2/25

../ - اگر مردم آگاه باشند! , امکان بهره کشی از آنان وجود نخواهد داشت.

-اگر مردم آموزش ببینند و آگاهی لازم را بدست آورند‌, دیگر نمی توان آنان را مطیع نموده و همانند رباتها به کار واداشت.

- در صورت آگاهی, آنان از حقوق انسانی و آزادی خود دفاع خواهند کرد./
3/25

../ - آزادی در ذات خود مستلزم آگاهی ست و این دو مفهوم جدا ناشدنی هستند و از این رو هیچ جامعه ای مایل به آگاهی مردم نیست.

- این شرایط شامل همه جوامع اعم از , جوامع کمونیستی , فاشیستی , سرمایه داری , مذهبی و غیره می گردد , زیرا به محض آگاه شدن مردم , آنان خطرناک خواهند شد/
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!