Discover and read the best of Twitter Threads about #شيراز

Most recents (4)

با افول بندر عباس، از اوائل دهه ۱۷۶۰ بندر بوشهر به مهم‌ترين بندر تجاري ايران بدل شد. آلکساندر داگلاس، سرپرست دفتر #کمپاني_هندشرقي بريتانيا در بندر عباس، در ۱۹ آوريل ۱۷۶۲ به لندن گزارش داد: «در وضع فعلي، بوشهر تنها بندر خليج فارس است که در آن تجارت قابل توجهي جريان دارد.» /1 Image
او شش سال بعد (۱۱۸۲ ق./ ۱۷۶۸ م.) مرکز فعاليت کمپاني را به بوشهر منتقل کرد. چند عامل سبب اين تحول شد: اوّل، ناآرامي‌ها و فشار حکومت در بندر بصره از اواخر دهه ۱۷۴۰؛ دوّم، عوارض سنگين گمرکي در بندر عباس که سبب انتقال تجارت خارجي به بندر داراي عوارض کمتر مي‌شد؛ سوّم، دوران آرامشي /2
که از سال ۱۷۴۷ در منطقه شيراز آغاز شد؛ چهارم، ناآرامي و آشوب در منطقه‌اي که از بندر کنگان تا بندر عباس امتداد مي‌يافت.

از نيمه دوّم سده هيجدهم، به دليل موقعيت تجاري بوشهر، #يهوديان، #ارامنه و #پارسيان (زرتشتيان) اين بندر را به يکي از مراکز اصلي فعاليت خود بدل کردند /3
Read 9 tweets
برگی از تاریخ
این #رشتو از آنجایی اهمیت دارد که امروزه میبینیم امریکایی ها سعی در معرفی و به رسمیت شناختن گروهک تروریستی مجاهدین خلق به رهبری مریم رجوی دارد.

لطفا بخوانید:
نمیدانم چه شده که چشم آبی ها فراموش کردند گروهک مجاهدین چگونه ۶شخصیت مهم شان را در تهران ترور کرد و👇 Image
امروز اینچنین دچار فراموشی شده اند.
ترور سرهنگ پل شفر و جک ترنر بامداد روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ در محله قیطریه تهران توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق ایران انجام شد.

ذکر این نکته ضروری است که در تبلیغات سازمان مجاهدین خلق ایران پس از شورش۵۷ و جو موجود ضد‌امپریالیستی آن 👇 Image
دوران و هنگامی که این سازمان مبارزه با «امپریالیسم آمریکا» را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده بود و سروده‌هایی چون «سرکوچه کمینه» و «نبرد با آمریکا» را انتشار می‌داد نیز مطلقاً مسئولیت کشته شدن این ۶آمریکایی را به عهده نگرفت و این درحالی بود که نقشه های قبل ترورشان لو👇 Image
Read 51 tweets
در ارتباط با پوستر پرحاشیه #شاهچراغ برخی نخبه ها را باید به خارج صادر کنیم، این حجم از هوش قابل تحمل نیست :/

ساعت انتشار👇🏻

ایران: 19:15

ایتالیا: 17:45

بریتانیا: 16:45

#شيراز
از امثال این نخبه ها حرف میزنم. یکی دوتا هم نیستند.
واضح؟
#شيراز
#شاهچراغ
دیگر نخبگان هم این شعبده را رونمایی کرده اند؛ بماند که از قرار معلوم خود همین فایل هم با توجه به حجم و... دستکاری شده است و فایل اصلی نیست اما قبول :))))

تغییر ساعت همین فایل یا خود فایل اصلی هم کار پیچیده ای نیست 👇🏻
Read 5 tweets
در سحرگاه ١١ اسفند ١١٥٧ ه ش، #كريمخان زند ديگر از خواب برنخاست و همانطور كه اطبا به او هشدار داده بودند، شرابخوارى مفرط و همخوابگى هاى متعدد در كنار عفونت #سل كار دستش داد و ريق رحمت را سركشيد

اين #رشتو داستان پر ماجراى جنازه كريمخان است/١
به محض اعلان خبر فوت وكيل، خاندان زند دو دسته شدند و براى كسب قدرت به جان هم افتادند و سرانجام با قتل يكى از مدعيان، #زكى_خان زند به قدرت رسيد و دستور داد تا جنازه كريم خان را پس از ٣ روز غسل داده و طبق وصيتش در عمارت كلاه فرنگى #ارگ_كريمخانى در #شيراز (موزه پارس فعلى) دفن كنند/٢
١٣ سال بعد در سال ١١٧٠ ه ش، پس از انقراض سلسله #زنديه، رحمان خان يوزباشى، به فرمان آقامحمدخان، محل دفن كريم خان را نبش قبر كرد و استخوانهايش را به #كاخ_گلستان فرستاد تا در عمارت #نگارخانه كه محل رفت و آمد بود دفن كنند
عمارت نگارخانه در جنب #خلوت_كريمخانى قرار دارد /٣
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!