Discover and read the best of Twitter Threads about #نجف

Most recents (4)

🌲👑لبنان و شاه
⚠️یک رشتوی طولانی
🔺️چگونه سیاست ایران پسا جنگ شش روزه از #تعادل خارج شد؟
⚫️سیاست های فرامرزی ساواک در اردن، عراق و لبنان
🔴 چگونه سیاست های شاه در بیروت پایه گذار سقوطش در تهران شد؟
@SamanthaIrani
#ایران_معبد_ماست
1/24 Image
روابط ایران و لبنان دو فاز دارد:
1️⃣میانه دهه 50 تا جنگ شش روزه 1967
◀️حول #ناصریزم و پان عربیسم، شاه نگران⬇️
🟨ناسیونالیزم عربی
🟨گسترش نفوذ شوروی
🟨کمونیزم در منطقه
✅️نتیجه: ورود شاه به سیاست داخلی کشورهای عربی
🔴پسا جنگ 6 روزه، شاه دیگر نگران #ناصریزم نبود
2/24
@SamanthaIrani ImageImageImage
2️⃣اما این روابط از 1967 تا 1978، نگرانی جدیدی برای شاه ظهور کرد، چه بود؟
◀️آموزش نظامی ایرانیان مخالف شاه توسط سازمان رهایی بخش فلسطین (PLO)
◀️پساجنگ داخلی 1970 (سپتامبر سیاه) و استقرار آنها در جنوب لبنان
✅️پس #ساواک اندکی پسا 1957، دخالت سیاسی در #لبنان پایه ریزی کرد
3/24 ImageImageImage
Read 24 tweets
تنها بازنده دیدار سیستانی و پاپ فرانسوآ؛ #خامنه‌ای بود/@Khamenei_fa/پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، با رهبر کشور شیعه منطقه که خویش را «ولی امر مسلمین جهان» می‌خواند دیدار نکرد/دیکتاتوری دینی #ایران از زمان پیدایش، کارنامه تاریکی در برخورد با اقلیت ‌های دینی و مذهبی داشته است
آزار، ستم و محرومیت پیروان ادیان و مذاهب، از حقوق پایه و نخستین، مانند حق آموزش گرفته، تا یورش به گورستان‌ ها، زندانی کردن، حصر، شکنجه و ترور و اعدام فعالان مذهبی و تبعیض سیستماتیک باورمندان دینی گوناگون، همگی نمونه های برخورد فراقانونی و سلیقه ‌ای رژیم فاشیستی #ایران می باشند
چنین رژیمی شایستگی گفتگو برای صلح و بهبود زندگی پیروان دینی کشورهای همسایه را ندارد/رژیم #ایران با شعار؛ راه قدس از کربلا می‌گذرد، و سیاست هلال شیعه، به جنگ های فرسایشی و ویرانی همسایگان همچون عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن، و آوارگی و بیچارگی مردمان این کشورها پرداخته است
Read 5 tweets
#رشتو

۱-تحریم #جامعه_المصطفی از سوی دولت ترامپ یکی از بهترین #تحریم هاست که اصولن باید سالهاپیش انجام میشد.

این نهادبازوی #ائدولوگ رژیم است که درپوشش نهادهای مذهبی و تبلیغات مذهبی میلیاردها دلار پول جابجایی می کند،نهادی فوق العاده امن برای #پولشویی!
۲_گستره فعالیتهای این نهاددرظاهر #مذهبی بسیاروسیع است از #چین گرفته تا #آمریکا ،از #واتیکان گرفته تا #نجف!

بودجه هنگفتی برای #عضو گیری در این سازمان درسراسر جهان خرج می شود،هدف اصلی سازمان گسترش #مکتب_شیعی ست که البته افکار #تروریستی از این طریق انتقال می یابد.
۳_تقریبن در تمام کشورهای حوزه نفوذ وپایتختهای آن کشورها این نهاد نمایندگی فعال دارد.
کارخانه ای عظیم برای تولید #خرافات شیعه و کاربرد عملی آن در جوامع!
تمامی مفاهیم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی نظام دراین مکان تئوریزه می شودازجمله #مهدویت و نحوه پیاده کردن اصول آن در یک اجتماع مهدوی.
Read 4 tweets
در سحرگاه ١١ اسفند ١١٥٧ ه ش، #كريمخان زند ديگر از خواب برنخاست و همانطور كه اطبا به او هشدار داده بودند، شرابخوارى مفرط و همخوابگى هاى متعدد در كنار عفونت #سل كار دستش داد و ريق رحمت را سركشيد

اين #رشتو داستان پر ماجراى جنازه كريمخان است/١
به محض اعلان خبر فوت وكيل، خاندان زند دو دسته شدند و براى كسب قدرت به جان هم افتادند و سرانجام با قتل يكى از مدعيان، #زكى_خان زند به قدرت رسيد و دستور داد تا جنازه كريم خان را پس از ٣ روز غسل داده و طبق وصيتش در عمارت كلاه فرنگى #ارگ_كريمخانى در #شيراز (موزه پارس فعلى) دفن كنند/٢
١٣ سال بعد در سال ١١٧٠ ه ش، پس از انقراض سلسله #زنديه، رحمان خان يوزباشى، به فرمان آقامحمدخان، محل دفن كريم خان را نبش قبر كرد و استخوانهايش را به #كاخ_گلستان فرستاد تا در عمارت #نگارخانه كه محل رفت و آمد بود دفن كنند
عمارت نگارخانه در جنب #خلوت_كريمخانى قرار دارد /٣
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!