Discover and read the best of Twitter Threads about #औषध

Most recents (1)

औषधांचा जन्म :
जसा माणसाचा जन्म एक चमत्कार आहे अगदी तसाच औषधांचा जन्म सुद्धा! जेव्हा लाखो शुक्राणू स्पर्धा करत असतात त्यातील क्वचितच एखादा उसेन बोल्ट सारखा पराक्रमी निघतो आणि स्त्री बीजकुशपर्यंत पोहचतो आणि मानव प्राण्याचा जन्म होतो अगदी तसाच औषध जन्माचा विषय पण गुंतागुंतीचा.
औषध म्हणजे जन्म मृत्यू मध्ये संजीवनी देणारा रासायनिक पदार्थ. एखाद्या रोगावर नवीन ऍलोपॅथिक औषध निर्माण करायचं झाल्यास ती संपूर्ण प्रक्रिया कशी असते हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया.लाखो रासायनिक पदार्थ प्रयोगशाळेत बनवून झाल्यावर त्यातील एखादाच औषधयामध्ये रूपांतर होत. (२)
ज्या आजारावर औषध शोधायचं आहे त्याच्या रासायनिक रेणू ची रचना कशी असली पाहिजे हे सुरुवातीला संगणकावर तपासलं जात त्याला इंग्रजी मध्ये ( मोलूकलर मॉडेलिंग ) म्हणतात. एकदा ते ठरलं कि प्रयोगशाळेमध्ये हजारो त्याला साम्य असलेले रासायनिक पदार्थ बनविले जातात. (३)
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!