Discover and read the best of Twitter Threads about #नक्षलवाद

Most recents (1)

#स्थलांतर
#आत्महत्या
#विकास
#मराठवाडा_खान्देश_विदर्भ
#नक्षलवाद
शाळेत असताना आपल्याला 'कोलंबसाचे गर्वगीत' हि कुसुमाग्रजांची कविता कधीतरी अभ्यासाला होती. त्या कवितेतील खवळलेल्या महासागराला आव्हान देणाऱ्या शेवटच्या दोन ओळी माझ्या अंतर्मनाला नेहमीच स्पर्श करतात;👇
अनंत आमुची ध्येयासक्ती,अनंत अन आशा, किनारा तुला पामराला! निसर्गावर मात करण्याची जिद्द मनात चेतवणाऱ्या या ओळी दुष्काळासमोर हाय खाणाऱ्या मराठवाड्यातील पोरांच्या डोळ्यातले अश्रू बघितले कि या कोलंबसाच्या गर्वगीताकडून ८०-९० सालच्या दुःखद गीतांकडे मोर्चा न्यावासा वाटतो.👇
आणि मग "पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा" हे अवतरण अधिकच पटायला लागते. मराठवाडा,खान्देश,विदर्भ या भागातील दुष्काळी प्रदेशातील हजारो मुलं-मुली पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात जीवाचं रान करताना दिसतात.पण आम्ही पुण्या-मुंबईची पोरं कधी हा विचार करतो का कि;👇
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!