Discover and read the best of Twitter Threads about #ASALA

Most recents (1)

#Flood: Türk diplomatları hedef alan Ermeni terör örgütü #ASALA nasıl bitirildi? MİT içinde oluşturulan özel bir suikast timini merkeze alan uzun bir haber/belge/arşiv ile destekli (aşağıdaki görsel Ercan Karakoç'un doktora tezinden) Image
8 Ağustos 1982: ASALA için dönüm noktası ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiği terör saldırısı ile oldu. Bu saldırıda yaralı yakalanan Levon Ekmekçiyan sorgusu ile ASALA'ya ilişkin ilk elden bilgiler elde edildi. Sorguda Erken Gürvit ve Hiram Abas da yer aldı. Image
Ocak 1984: ASALA'nın eylemlerine ABD'nin karşı olması Türkiye'nin yurt dışında ASALA üyelerine suikast politikasını imkanlı kılmıştı. Bir CIA raporuna göre, 1982'de ABD ve Türkiye arasında "Ermeni Terörüne Yönelik Komite" oluşturulmuştu. Image
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!