, 19 tweets, 6 min read Read on Twitter
#Flood: Türk diplomatları hedef alan Ermeni terör örgütü #ASALA nasıl bitirildi? MİT içinde oluşturulan özel bir suikast timini merkeze alan uzun bir haber/belge/arşiv ile destekli (aşağıdaki görsel Ercan Karakoç'un doktora tezinden)
8 Ağustos 1982: ASALA için dönüm noktası ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiği terör saldırısı ile oldu. Bu saldırıda yaralı yakalanan Levon Ekmekçiyan sorgusu ile ASALA'ya ilişkin ilk elden bilgiler elde edildi. Sorguda Erken Gürvit ve Hiram Abas da yer aldı.
Ocak 1984: ASALA'nın eylemlerine ABD'nin karşı olması Türkiye'nin yurt dışında ASALA üyelerine suikast politikasını imkanlı kılmıştı. Bir CIA raporuna göre, 1982'de ABD ve Türkiye arasında "Ermeni Terörüne Yönelik Komite" oluşturulmuştu.
1986: Washinton Post'daki bir habere göre Türkiye'nin ASALA teröristlerini avlama politikasına sorun çıkaran ülke Fransa'ydı. Fransa Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen ASALA'nın bir numaralı isminin fotoğrafını vermedi.
1983: Uluslararası destek sağlanınca Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanlığı'nın MİT'den sorumlu ismi ve aynı zamanda damadı olan Erkan Gürvit ile MİT'in Dış İstihbarat Sorumlusu olan kızı Şenay Gürvit'i ASALA üyelerini öldürecek timin oluşturulması ile görevlendirdi.
1983: MİT'in içinde ASALA operasyonları ile yetkili iki kilit isim vardı: Kenan Evren'in kızı Şenay Gürvit ve İstanbul (daha sonra Ankara) Bölge Sorumlusu Nuri Gündeş
1983: MİT saha sorumlusu Metin Günyol, Abdullah Çatlı ile bağlantı kurdu ve onu Fransa'da ASALA'nın siyasi Ulusal Hareketi'nin lideri Ara Toranyan'a yönelik suikast için görevlendirdi.
1983: Abdullah Çatlı, Fransa'da Ermeni hedeflere bomba koymak yoluyla ASALA'ya karşı operasyonlarda aktif rol aldı.
Ağustos 1983: ASALA iki üyesinin Türk ve Amerikan ajanlarınca öldürüldüğünü duyurdu.
15 Kasım 1986: ABD basınından aktarıldığına göre Fransa, Türk yetkililere ASALA lideri Agop Agopyan'ın bilgilerini (fotoğraf vs.) vermemekte ısrar ediyor.
Temmuz 1983: ASALA'nın Fransa'daki Orly Havaalanı saldırısı Fransa'daki sivilleri hedef almaya karşı çıkan Monte Melkonian ve lider Agop Agopyan'ın arasını açması ve iki gurup arasındaki çatışmalar örgütün çökertilmesini kolaylaştırdı.
1 Haziran 1985: Türk yetkililer ASALA'nın lideri Agopyan'ın fotoğraf ve bilgilerine ulaşmaya çalışırken, basında Agopyan olduğu öne sürülen fotoğraflar basıldı.
1985: Hiram Abas'ın başı çektiği MİT ekibinin ASALA'ya karşı eylemleri Lübnan ve Fransa'da artınca ASALA militanlarının bir kısmı Yunanistan'a gittiler.
Aralık 1985: Fransa'daki Ermeni gurupların liderleri, Fransız hükümetini Türkiye ile yapılan uçak satın alımları pazarlıklarında ASALA üyelerinin bilgilerini vermekle eleştirdiler.
Aralık 1984: Milletvekili İbrahim Ural'ın açıklamasına göre Türkiye İsrail'in Beyrut işgali sırasında ele geçen ASALA belgelerinden örgüte ilişkin ciddi istihbarat bilgisi elde etmişti.
28 Nisan 1988: ASALA'nın lideri Agop Agopyan Atina'da öldürüldü. üzerinden çıkan sahte pasaport (Yemen'e ait) nedeniyle bir süre cesedi teşhis edilemedi.
1988: Agop Agopyan'ı Türkiye'nin öldürüp öldürmediği bir sır olarak kaldı.
1988: ASALA konusunda İngilizce'de tek akademik çalışmayı yapan Michael M. Gunter'e göre Agopyan'ı Suriye öldürdü.
8 Kasım 2014: dönemin MİT yetkilisi Mehmet Eymür 90'lı yıllardaki faili meçhuller ile ilgili yapılan sorgusunda Agop Agopyan'ı Alaattin Çakıcı ve Hiram Abas'ın öldürdüğünü söyledi.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Türk Dış Politikası
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!