Discover and read the best of Twitter Threads about #prizren

Most recents (4)

21 yil önce bugün 1-7 Temmuz 1999 Mehmetçik #Kosova'da...
Türk askeri 1912 de kaybettiği #Kosovaya 87 yıl sonra tekrar ayak bastı Askerlerimiz #Prizren kentinde 610 yıl önce Kosova ovasında Sırp kralı Lazarı perişan eden Sultan Murat'ın Muzaffer orduları gibi karşılandi
( 5 temmuz 1999 #Milliyetgazetesi)
Bayram havası
Ümit Bektaş
Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapacak Türk birliği, Türklerin yoğun olduğu Prizren'e girişinde binlerce soydaşın çoşkusuyla karşılandı.
Konvoyun kentten geçerek Mamuşa'ya gideceğini sabah saatlerinde TV'den öğrenen Prizrenli Türkler, erkenden şehrin ana caddesinde beklemeye başladı. Saatler geçtikçe artan heyecan, Türk askeri konvoyunun şehre girdiği haberi ile doruk noktasına ulaştı.
Read 20 tweets
Suzi Çelebi Camii #Prizren

Gâh gönlüm gibi cuşân-ı huruşândır Tuna Gâh göğsüm gibi nâlân-ı giryandır Tuna.

#SuziÇelebi #Gazavatname

islamansiklopedisi.org.tr/suzi-celebi

Suzi Çelebi 1455-1465 yılları arasında Prizren’de doğdu. Adı Mehmed b. Mahmûd b. Abdullah’tır. Nakşibendî tarikatına Image
mensup olduğundan Sûzî-i Nakşibendî, bazı kaynaklarda ise Sûzî-i Rûmî, Sûzî-i Pürzerrînî, Mevlânâ Sûzî, Sozi Çelebi / Efendi / Baba gibi isimlerle de anılmaktadır. Kardeşi Nehârî ile birlikte başladığı medrese tahsilini bir gönül macerası yüzünden tamamlayamadı. Daha sonra
Mihaloğulları’ndan Plevne kolunu temsil eden Gazi Ali Bey’in (ö. 906/1500) maiyetine girerek onun akınlarını yazdı. Ali Bey’in vefatından sonra oğlu Mihaloğlu Mehmed Bey’in yanında bulunarak onun da akınlarını yazmaya devam etti. 916’da (1510) Prizren’e döndü. Burada İlyas Hoca
Read 16 tweets
Medeniyetimizde temizliğe ve suya verilen önemin en güzel örnekleri, Medeniyetimizin zengiliğinin sebebi Rumelinin verimli topraklarında günümüze miras çeşme ve hamamlardır ;
#Prizren binbaşı çeşmesi (kuruluş tarihi bilinmiyor.) 1902 yılında tamir olunduğunu gösteren kitabe ImageImageImage
sökülüp kayboldu. Kesme taştan yapılıdır. İlyas Kuka camiinin giriş kapısının karşısında köşe başındadır.
#Üsküp Davut Paşa çifte hamamı (Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa
tarafından yaptırılmıştır Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam, İsabey Hamamı ile birlikte Üsküp 'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir)
Ve #Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa tarafindan yaptiŕilan #Budapeşte'deki Sokollu Mustafa Paşa Hamamı
#Prizren
Read 6 tweets
Around 3000 BCE in eastern #Europe, a Proto-Balto-Slavic #language started to diverge from #ProtoIndoEuropean.

The #Slavic branch of the #IndoEuropean #languages began about 2,000 years later when Proto-Slavic deviated from Proto-Balto-Slavic.

[Image: commons.wikimedia.org/wiki/File:Balt…] Source: The Indo-European L...
As the #Slavic-speaking area expanded during the first millennium CE (striped area on map), Proto-Slavic transitioned to Common Slavic. The #language underwent minor changes that occurred mostly uniformly across eastern #Europe, thereby maintaining mutual intelligibility. A map of eastern Europe sho...
Around the year 1000 CE #CommonSlavic began to split into the South, West, and East branches to which all modern #Slavic #languages belong.

Roughly 315m people speak a Slavic #language, mostly in Eastern #Europe (including the #Balkan peninsula), #CentralAsia, and #Siberia. A map of Europe highlightin...
Read 359 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!