Discover and read the best of Twitter Threads about #defence24

Most recents (5)

Rozpoczyna się panel: Świadomość sytuacyjna wsparciem systemu bezpieczeństwa narodowego | #Defence24 #Defence24Day #D24Day Image
Prelegentami są: płk M. Górka (@MON_GOV_PL), G. Matyasik (@RCB_RP), płk dr hab. S. Mitkow (@WAT_edu), dr hab. P. Orleański (@CBK_pan), P. Rymaszewski (@ThoriumSpace), W. Witkowicz (@WWitkowicz | @ICEYEfi) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 18 tweets
Rozpoczyna się panel: Obrona przeciwlotnicza dla Wojsk Lądowych. Jak zapewnić skuteczną ochronę? | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prelegentami są: płk J. Gajda (@DowOperSZ), płk W. Kawecki (@DGeneralneRSZ), J. Venable (@JVVenable), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), prof. B. Zygmunt (CRW Telesystem Mesko), J. Grabowski (@byMBDA) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 15 tweets
Rozpoczyna się blok prezentacyjny: Modernizacja wojsk obrony powietrznej | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prezentują: gen. bryg. K. Dyński (@DGeneralneRSZ), prof. dr hab. inż. R. Beck (@CEZAMAT_), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), C. R. Johnson II (@northropgrumman), M. Borejko (@PGZ_pl), B. Wigton (@RaytheonDefense), | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 20 tweets
Rozpoczyna się panel Zdolności Wielodomenowe – ROLA OBRONY POWIETRZNEJ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński - szef Centrum Operacji Powietrznych: jednym typem broni nie da się obronić kraju, potrzebny jest złożon rozwiazane złożone z wielu systemów @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński Bezzałogowców systemy naziemne nie są w stanie niszczyć, brak dowodów na zdolność taką lotnictwa myśliwskiego. Tu jest pole do rozwoju @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Read 20 tweets
Rozpoczyna się blok prezentacyjny: Modernizacja Marynarki Wojennej | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prezentują: wadm. J. Ziemiański (@DGeneralneRSZ), T. Sadowski (@PGZ_pl), A. Obolensky (@RohdeSchwarz), S. Leo (@RohdeSchwarz), J. Belanger (@saab) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Trwa prezentacja wadm. J. Ziemiański (@DGeneralneRSZ) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!