Discover and read the best of Twitter Threads about #Dijsselbleom

Most recents (1)

Waarom is #Dijsselbloem van belang? zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-6.ht… Omdat #curriculum_nu de ambitie heeft een belangrijke hervorming te zijn en jaren lang veel tijd en middelen zal opslurpen ten koste van mogelijk veel urgentere andere thema’s. Dus meedogenloos toetsen aan de criteria!
Naar mijn bescheiden expertise (kennis van [internationaal] onderwijsonderzoek en differentiële en cognitieve psychologie) voldoet #curriculum_nu aan geen enkel #Dijsselbleom-criterium.
Bijv. is er geen onderzoek gedaan naar mogelijk negatieve gevolgen voor eerlijke kansen.
Los van enige specifieke expertise is de hamvraag dezelfde als die was voor #onderwijs_2032: Waar is de analyse van wat precies urgente problemen zijn in/met ons onderwijs? Die is er niet. In teksten van #cunu zijn talloze oplossingen te vinden op zoek naar problemen. #chaos
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!